Een hoopvolle boodschap voor nu

Alle discussies over het Millennium ten spijt, de boodschap van het Millennium is er een van hoop. Dat is het belangrijkste om mee te nemen aan het einde van Openbaring. Alles zal goedkomen, zag Johannes. De wens van de wereld om echte wereldvrede zal uitkomen.

Tekst: Stef Schagen

Want na de Wederkomst in Openbaring 19, zal de Messias Zijn Vrederijk vestigen in Openbaring 20 en dat Rijk is niet plaatselijk maar wereldwijd. De Steen, zag Daniël, Jezus, zal worden tot een grote Berg die aan alle andere koninkrijken een einde maakt (Daniel 2). De Messias zal Zelf komen om te regeren en de laatste vijand die Hij teniet zal doen, is de dood (1 Cor. 15:22-26). Dan zal het gebed dat Jezus Zijn discipelen leerde bidden, “Uw Koninkrijk kome!”, vervuld zijn (Lucas 11:2).

Is die wereldvrede er nu al? Als wij andere visies op de agenda van God moeten geloven, dan is dat al zo. En zo niet, dan moeten wij er maar harder om bidden en meer geloof voor hebben vinden sommigen. Van kracht naar kramp, denk ik dan wel eens. Alhoewel iedere gelovige zich uit mag strekken naar de volheid van de Geest en Zijn kracht van boven mag ervaren, leidt dat dan vreemd genoeg toch weer tot kramp hier beneden. Is die vrede er in de Kerk, waar de Vredevorst al regeert in mensen? In elk geval zal de Vredevorst zelf Zijn Vrederijk vestigen, en de hoop die wij hebben is zeker. Hoop die al is uitgekomen, is geen hoop meer (Rom. 8:24).

Het komt
Het komt, zegt Openbaring. Dus grijp die hoop en laat die nooit meer los. Immers, God heeft gesproken, begint Johannes te schrijven, en God kan niet liegen. Johannes pende in Openbaring wat hij in de verte aan zag breken, dat Vrederijk, om alle gelovigen een geloofsinjectie te geven dat het betere aanstaande is en om hen aan te sporen vooruit te blijven kijken. Er is licht aan het einde van de tunnel, zegt hij eigenlijk met waar hij zijn boek mee afsluit. Als je dat weet, dan snel je eropaf, ook al is het donker om je heen.

Wat je in de verte aan ziet komen, dat zal zeker komen. Verlies het niet uit het oog, wil Johannes ons op het hart drukken. Om met de schrijver van de Hebreeënbrief te spreken: Zal straks je naam aan de lijst van geloofshelden van Hebreeën 11 worden toegevoegd, wanneer je voor goud gaat en met de Vlam in de pijp, door de kracht van de Heilige Geest, over de finish snelt? De Vader wacht je daar op en de Zoon rent met je mee, terwijl de geloofshelden vanaf de zijlijn je aan staan te moedigen. 

Roep om recht
Maar bedenk ook, zegt Johannes in Openbaring: Het zachtmoedige Lam komt een keer naar beneden om als het toornige Lam af te rekenen met goddeloosheid en onrecht, geheel overeenkomstig Gods karakter (Ex. 34:6-7, Openb. 6:16-17). En Hij heeft er recht op, Hij is waardig, want Hij betaalde de hoogste prijs (Openb. 5). Zijn genade is groot, maar Zijn gerechtigheid niet minder. In Openbaring 6 roepen diegenen die hun leven hebben gelaten voor de zaak van Christus, dat het Lam voor hen opkomt. Zij roepen om gerechtigheid, en dat het Lam op zal treden staat dan ook vast: “10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij”. (Openb. 6:10-11)

Geef nooit op
Misschien dat je je leven nooit hoeft te laten omdat je je hoofd nooit op het hakblok hoeft te leggen in een land waar christenvervolging aan de orde van de dag is. Of misschien dat dat nog komt wanneer ook wij de vrijheid niet meer hebben om samen te komen en Jezus te verhogen. En als wij dat toch doen wij het in navolging van Christus Zelf, met een hoge prijs moeten betalen. In elk geval zul je met Hem regeren in Zijn Vrederijk, schrijft Johannes. En tussen de regels door voegt hij eraan toe: Laat dat een bemoediging zijn in al je moeiten, wanneer je lijdt om wat voor reden dan ook. Misschien dat je nu moet lijden, maar dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die over je zal komen, zeiden Paulus en Petrus uit ervaring (Rom. 8:18, 1 Petrus 5:1). Niks kan je van Hem scheiden, tenzij je zelf het hazenpad kiest. Houd dus vast wat je hebt tot Ik ben gekomen (Openb. 2:25). Want dat korte moment van verdrukking zal uiteindelijk leiden tot een eeuwigheid aan overwinning en glorie.

Terwijl het getal van vol wordt van Gods knechten (Openb. 6:1) en het evangelie de globe verovert, is het advies van Johannes, als ik het in eigen woorden mag schrijven: Grijp je vandaag vast aan Vader God, die Zijn armen om je heen wil slaan en je vasthoudt.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen