Een school voor het leven!

Vanaf september 2021 start het Evangelisch Werkverband met de LIFEschool op 2 locaties in Nederland. Deze parttime jaarschool helpt jou als christen om te groeien in je identiteit, in een gezond karakter en om in de bestemming te wandelen die God jou geeft. Daarbij is er veel aandacht voor het luisteren naar Gods stem en de leiding en gaven van de Heilige Geest. 

Tekst: Hans Maat

Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband, die de school helpt opstarten: “Dit is niet zomaar een nieuw initiatief maar onderdeel van een serieuze beweging van Gods Geest in onze kerken en beweging. We zien meer en meer hoe christenen zoeken naar verdieping en naar antwoorden. De grootste vraag die zij hebben is: hoe kan ik verder komen dan alles wat ik al weet? Hoe kan ik God ervaren en Hem dienen op mijn plek? Wat wil Hij nu echt van mij?”

Leo van Wijngaarden, de schoolleider vertelt waarin deze school zich onderscheidt: We hebben deze school gebouwd op het leven zelf. We zagen heel veel mensen die actief gekozen hebben in hun leven om Jezus te volgen. Maar daarna begint het eigenlijk pas echt. De Bijbel leert ons dat we dan het koninkrijk van God zichtbaar mogen maken in ons eigen leven. Maar hoe doe je dat? Dat leer je niet op catechese.

Roeping en bestemming
Hans Maat vult aan: “Ik ben het eens met Leo. Een school voor het leven zelf. Velen weten niet hoe je christelijk geloof omzet in een persoonlijke roeping en bestemming. Hoe ziet God jou en hoe leef je uit genade? We helpen je te groeien in dagelijks gebed, in dienstbaarheid, met bijbel lezen en om te wandelen in de kracht en de gaven van de Heilige Geest. Daar heb je een oefenplek voor nodig en dat is deze school. Ik denk ook aan thema’s als: Hoe getuig je van je geloof? Hoe deel je je leven met anderen? Hoe reken je af met negatieve patronen in je leven? Maar ook het huwelijk, seksualiteit, de geestelijke wereld komen aan de orde. Eigenlijk gaat het gewoon om wandelen met Jezus op alle levensterreinen. 

Leo geeft zijn eigen leven als voorbeeld en vertelt: “In mijn eigen leven zag ik de werking van de Heilige Geest groeien maar mijn karakter begon zich ook te vormen. Ik begon dingen anders te doen en zag de leiding van de Heilige Geest toenemen. Maar het is ook zoeken: je eigen gevoelens worden soms verward met het werk van de Heilige Geest. Je bent dan geneigd om alles te accepteren waarvan je denkt dat het van de Heilige Geest komt. Maar God bouwt ook aan ons karakter, dat moet gezond en evenwichtig zijn. Met een gezonde bijbels-theologische ondergrond. Dat laatste hebben velen, afkomstig uit de traditionele kerken wel meegekregen. Als de cursisten dan in hun enthousiasme het krachtige werk van de Geest ontdekken, begeleiden wij hen ook om te groeien in karakter en gezond om te gaan met deze dingen. Dat is echt nodig in deze tijd.”

Huiverig
Hans: “Precies. Veel kerken zijn wat huiverig voor de gaven van de Geest wat op zich niet nodig is. Maar ik kan het begrijpen als zij soms gemeenteleden zien excelleren op het terrein van profetie, genezing en bevrijding, zonder oog te hebben voor het andere en soms ook voor het gewone. Op deze school werken we aan de balans zonder de Heilige Geest te beperken. Dat zeker niet.”

Leo: “We werken in deze school vijf modules door. Als ik in één alinea deze stappen mag omschrijven dan komt het erop neer dat we samen gaan ontdekken waarom God ons hier gewild heeft, dat Hij een plan heeft en ons wil laten excelleren in het leven. Hij geeft ons in Zijn genade de kans om met Hem tot bestemming te komen in een relatie met Christus maar Hij bouwt ook aan de relaties met onze omgeving, dus onze partner, kinderen, vrienden en collega’s. Werk is ook belangrijk maar hoe doe je dat als christen? Wat zijn de principes van het Koninkrijk van God voor alle terreinen van het leven? God cultiveert als het ware ons leven zoals Hij dat ooit zo bedacht heeft.  

De Lifeschool wordt gestart in twee plaatsen, namelijk Amersfoort (Vathorst) en Brandwijk (in de buurt van Gouda/Dordrecht). Het is echt een aanrader om een jaar te investeren, juist in deze tijd. “

Hans: “Ja dat klopt. We hebben gezien in voorgaande jaren dat deze school werd gehouden dat mensen echt heel veel zaken begonnen op te ruimen in hun leven. Hun leven leek vaak wel op orde maar God bracht echt orde en structuur aan waarmee vele christenen geholpen werden om verder te groeien dan ze ooit hadden durven dromen”.

Pastoraal team
Leo: ”Ondanks dat het ons doel is dat studenten echt samen met God aan de slag gaan, staan we de studenten ook ter zijde met een pastoraal team wat helpt waar nodig en soms bijstuurt wanneer iemand het even niet trekt. Dat is denk ik ook de grote kracht van de school; je leert zelf je leven op orde te brengen met God, dat doen wij niet voor je. Als je begrijpt hoe dit werkt kun je de rest van je leven samen met God in een volwassen relatie verder gaan.   

Gaan jullie online of volledig over naar fysiek onderwijs?
Leo: “Voor nu gaan wij volledig over naar fysiek onderwijs. De zalen die we gebruiken zijn ruim en we geloven dat je elkaar echt moet ontmoeten. We zijn niet tegen afstandsonderwijs of Zoom, maar we willen het groepsproces niet missen. Je ziet vaak dat er een hele hechte groep ontstaat die elkaar vertrouwt en waarin je ook kwetsbaar mag zijn. Dat gaat niet vanachter een scherm.

Hans: “Soms ervaren mensen een drempel om het te durven. Nu, laat me je dan vertellen dat het  juist goed is en ook makkelijker om eens met christenen uit andere plaatsen op te trekken die je niet elke week tegenkomt.

Docenten
We zijn blij met de docenten, stuk voor stuk mensen met een behoorlijke staat van dienst. Ze leven uit wat ze zeggen en hebben een van God gegeven bediening. Het zijn er heel wat, maar denk aan Esther Vorsterman, Jan Pool, ds. Gerrit Vreugdenhil, ds. Marius Koppe, Wim Hoddenbagh en anderen. We leven en spreken allen vanuit Woord en Geest en we maken zulke mooie dingen mee. Elke christen zou dit jaar moeten doen en ik verwacht dat het aantal scholen snel zal groeien. Wat ook een goede tip is: neem je partner mee als je die hebt, want samen groeien is zo’n zegen in je huwelijk en gezin. Of maak vrienden en gemeenteleden er warm voor.”

Wil je meer weten? Aanstaande maandag is er tussen 20.00 uur en 21.00 uur een open avond via Zoom. Dat is na de voetbalwedstrijd van het Nederlands Elftal voor de liefhebbers van voetbal. Esther Vorsterman en Hans Maat inspireren jou en leggen uit hoe zij gegroeid zijn in geloof en bestemming en je kunt daar ook al je praktische vragen kwijt aan Leo. 

Log in via de link die je hieronder vindt of op de homepage ewv.nl (scrol naar beneden)

Je vindt op de website van het EW ook veel informatie en filmpjes. Daar kun je je ook opgeven.

Open avond – Webinar m.m.v. Esther Vorsterman en Hans Maat 

Maandagavond 21 juni van 20.00 uur tot 21.00 uur 

https://us02web.zoom.us/j/87641544235

Meer info en alvast wat oriënteren? Kijk op www.ewv.nl/lifeschool 

Wat is de LIFEschool in het kort? 

  • Een levensveranderend traject van 20 avonden en 3 zaterdagen met vele inspirerende docenten en een vast team van begeleiders.
  • De plek waar we actief werken aan jouw vorming, geloof en bestemming als een discipel van Jezus.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen