Een voorbidder voor de naties

Ik denk vaak aan Abrahams voorbeeld terwijl hij voor de goddeloze stad Sodom bad. De Heer antwoordde hem en zei: “Als ik in Sodom vijftig rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal Ik de hele plaats omwille van hen sparen” (Genesis 18:26, HSV).

Door: David Wilkerson (1931-2011)

Toen Abraham dit hoorde, begon hij met de Heer te onderhandelen. “Misschien zullen er aan de vijftig rechtvaardigen vijf ontbreken; zult U dan om vijf mensen de hele stad te gronde richten? (Genesis 18:28).

Abraham verminderde het aantal tot hij uiteindelijk vroeg wat God zou doen als er maar tien oprechte mensen waren die Hem zochten. Zou Hij de stad sparen? God antwoordde Abraham: ” Ik zal haar niet te gronde richten omwille van die tien.” (Genesis 18:32).

Dit bijbelgedeelte vertelt ons iets over de Heer. Hij is bereid hele samenlevingen te redden als Hij zelfs maar een kleine groep rechtvaardige mensen kan vinden die Zijn aangezicht zoeken in het belang van hun land.

In de bres
God gaat zelfs verder in deze kwestie dan Hij bij Abraham deed. In Ezechiël spreekt God over het zoeken naar één biddende gelovige die in de bres zal staan. “Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.” (Ezechiël 22:30).

Ten tijde van de profetie van Ezechiël was Israël geestelijk verontreinigd. De profeten toonden godslasterlijk gedrag en overtreedden Gods wet links en rechts. De mensen werden onderdrukt, aan alle kanten gekweld, waren vol lust, en beroofden elkaar. Niemand onder hen riep tot de Heer. Niemand stond in de bres om te bemiddelen. God zou de hele natie hebben gered omwille van slechts één voorbidder.

Toegewijde dienaren
Als Paulus over zijn reizen schrijft, noemt hij niet alleen Timoteüs en Titus als zijn helpers, maar ook Lydia en de andere dierbare vrouwen die hem hielpen. Dit waren allemaal toegewijde dienaren wiens hulp eraan bijdroeg dat hele naties door het evangelie werden geraakt. Wij moeten degenen helpen die zichzelf hebben gegeven om naar de naties te gaan. Als je geen zendeling kunt zijn, kun je deel uitmaken van het ondersteunende lichaam van voorbidders.

Je kunt “in de Geest” naar elk land op aarde gaan. Op je knieën kun je een onbereikt volk aanraken. Je binnenkamer zou dan weleens het hoofdkwartier kunnen worden voor een beweging van Gods Geest over een hele natie.

Lees hier het Engelse artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen