Er is kracht in de naam van Jezus om elke keten van verslaving te doorbreken!

Verslaving uit zich in vele vormen. Sommige uitingen zijn tastbaar en gemakkelijk te herkennen, zoals middelenmisbruik, te veel eten of gokken. Dan zijn er andere uitingen die subtiel, diepgeworteld en verborgen zijn achter de muren van je ziel zoals angst, afwijzing of zelfs de behoefte om door mensen geaccepteerd te worden. Niettemin is verslaving de valse poging van de mens om een ​​leegte te vullen die alleen God kan vullen. Christus wil je heel maken. Hij wil je compleet maken. Er zijn geen vervangers.

Verslaving is een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant is er lust en aan de andere kant afwijzing. Lust, de oneindige honger naar meer, het overweldigende verlangen naar iets dat nooit zal worden geblust of bevredigd. En aan de andere kant is er afwijzing, die zich openbaart door onzekerheden en trots. Trots probeert het probleem te verbergen, terwijl onzekerheid de trots voedt. Een vicieuze cirkel die een ernstiger geestelijk probleem verbergt… onvruchtbaarheid.

Het probleem verbergen
Het maakt niet uit hoe je je probleem probeert te verbergen achter vijgenbladeren, je onderliggende conditie blijft hetzelfde. Je ziel heeft een leegte en heeft een Verlosser nodig. Verslaving is een vleselijke poging om een ​​geestelijk probleem te verbergen.

Wat de strijd, het bolwerk of de verslaving ook is die je gebonden en verslaafd heeft gemaakt aan zijn macht, Christus wil je bevrijden; voor altijd. Hij wil Heer worden over je hele hart. Hij wil die leegte en dorre plaats vullen met Zijn Liefde. Vertrouw op Hem. Zijn liefde is sterker dan je verslaving.

Hoe we een verslaving overwinnen
‘Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, het dringt zelfs zover door dat het ziel en geest, gewrichten en merg van elkaar scheidt, en het onderscheidt de gedachten en bedoelingen van het hart.’ (Hebreeën 4:12)

Het Woord van God verplettert elk bolwerk en verslaat elke vijand. Wanneer je in Christus bent, hebben verslaving en zijn valse schuilplaatsen geen plaats of kracht in Hem. Je lichaam, ziel en geest zijn van God. Ongeacht de verslaving, die probeert zijn identiteit rond je ziel te vormen, Gods Woord zal de verstrikking ervan doorbreken.

Proclamerend gebed 1: Vader, ik dank U dat U mij hebt verlost van de kracht en verstrikking van verslaving.

Sta daarom vast in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt, en raak niet opnieuw verstrikt met het juk van slavernij. (Galaten 5:1)

Verslaving is een juk van slavernij, een slavernij die je gegijzeld houdt. Het is een verstrengeling die zich om je ziel wikkelt en je identiteit kaapt. In Christus ben je niet langer een slaaf van de zonde. Noch ben je een dienaar van zijn macht of wurggreep. Jouw lichaam is van Hem. Jij bent Zijn schat, Hij heeft voor jou betaald met Zijn Bloed. Hij heeft je bevrijd.

Proclamerend gebed 2: Ik ben vergeven en vrij van elke slavernij, strijd en bolwerk. Het Bloed van Jezus wast mij, bedekt mij en reinigt mij van alle ongerechtigheid. Vandaag ben ik heel gemaakt in God.

‘En het zal te dien dage geschieden dat zijn last van uw schouder zal worden weggenomen, en zijn juk van uw nek, en het juk zal worden vernietigd wegens de zalving.’ (Jesaja 10:27)

“als je in christus bent, heeft hij je de kracht gegeven om de duivel te weerstaan.”

Jezus Christus is de Zalving
Degenen die in Christus zijn, hebben van God Zelf de autoriteit gekregen om Zijn Woord en macht in werking te stellen om de vijand te bevelen te vluchten. Wanneer je ervoor kiest om Christus te aanvaarden, moet elk bolwerk en elke strijd zijn greep op je leven verliezen en moet de veroordelende kracht uit je leven verdwijnen.

Als je in Christus bent, heeft Hij je de kracht gegeven om de duivel te weerstaan, en hij zal vluchten. Het is aan jou om Zijn Woord te omarmen en op Zijn beloften te vertrouwen. De macht van de zonde heeft niet langer haar dodelijke greep op je wanneer je kiest voor Christus en niet om je vlees te dienen.

“Daarom, indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel: oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden.” (2 Korintiërs 5:17)

Proclamerend gebed 3: Vraag God om je oude verlangens en voorkeuren weg te nemen en in jou een rein hart te scheppen, Zijn Hart. Vraag God om je te laten voelen hoe Hij over zonde denkt. Vraag God om je het verlangen te geven om Zijn Woord te lezen en te ontdekken waar Hij om geeft. Nader tot Hem en Hij zal tot jou naderen.

‘Indien de Zoon u daarom vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.’ (Johannes 8:36)

Wanneer je in Christus bent, word je niet langer geïdentificeerd door de vuilheid van de zonde, maar word je geïdentificeerd door Zijn Liefde en geënt in Zijn Hart. Jij bent Zijn kind. Kies jouw identificatie.

Of je er nu voor kiest om geïdentificeerd te worden met zonde en de voormalige meester te dienen, of vrij in Christus leeft met vrijheid en kracht om een ​​zoon van God genoemd te worden, het is jouw keuze. Het is echt jouw keuze. Stap in het nieuwe leven en vertrouw op Christus. Accepteer je vrijheid. Verwerp veroordeling. Kies Christus. Je hebt vrijheid in Hem.

Proclamerend gebed 4: Vader God, in de naam van Jezus dank ik U voor Uw onsterfelijke liefde voor mij. Heer, ik weet dat ik als nieuw voor U ben. Uw liefde heeft me vrijgemaakt. Uw Bloed wast mij, reinigt mij en maakt mij heel. Ik heb geen gebrek in U.

Nu we zien dat ook wij omgeven zijn door zo’n grote wolk van getuigen, laten we dan alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk omringt afleggen, en laten we met geduld de wedloop lopen die voor ons ligt (Hebreeën 12:1)

Lees hier het volledige artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen