Hoe het leven van Hans Maat nooit meer hetzelfde was na de ‘Er is meer’-boodschap

In de afgelopen jaren heeft het werk van de Heilige Geest mijn leven veranderd. Ooit begon dat met het gevoel dat ik niet verder kwam in mijn theologie en praktijk van geloven. Zulke woestijnmomenten zullen wij allemaal wel kennen. Het voelde alsof ik was opgedroogd. Hongerig en dorstig naar méér van God. De woorden van de psalmdichter in Psalm 42:3 waren mij op het lijf geschreven: ‘Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen?’

Ook het boek ‘Er is meer’ had een grote impact op het leven van Hans Maat.

Jarenlang heb ik dan ook hard gewerkt voor God. Mooie jaren van zaaien en ploegen op jeugdige rotsen en in vele kerken. Het heeft zeker zegen en vrucht voortgebracht: God kan op wonderlijke wijze van ons gestuntel iets maken. Toch ontbrak er iets in mijzelf: de vrede en de vreugde, de rust van het genieten van Gods liefde. Was ik die ergens onderweg dan kwijtgeraakt? Werkte ik vóór God, uit een onbestemde angst om niet aanvaard te zijn? Werd ik door de bekende levensmotieven gedreven om succes te hebben, een goed gevulde trofeeënkast? Was Gods liefde en bewogenheid wel mijn drijfveer? Met deze vragen bracht ik mijn zielenleven tot wanhoop.

Stage lopen bij Jezus
Hoewel ik precies dacht te weten hoe het allemaal werkte met de Heilige Geest, moet ik eerlijk bekennen dat dit niet zo was. Ik heb veel gelezen, ook over de geestelijke gaven en de opwekkingen in de afgelopen eeuwen. Ik zit boordevol systematische theologie, maar toch moest ik vooral geestelijke lessen leren en opnieuw stage lopen bij Jezus. Die lessen kwamen in een voortdurende beweging van boven naar beneden. Ik was eigenlijk gewend om veel te vragen, maar weinig te zien wat God aan het doen was. En het verwonderde mij. 

Serveerster
Les één is al weer zeven jaar geleden en vond plaats in een druk restaurant. Ik was net begonnen als directeur van het Evangelisch Werkverband en bestelde vijf koppen cappuccino. Opeens vroeg de serveerster: ‘Gelooft u in God?’ Ja héél erg, antwoordde ik terug, want deze vraag had ik niet verwacht. Terwijl de serveerster de machine aanzette hoorde ik de stem van Jezus, die zei: ‘Bid voor haar, leg haar de handen op en zegen haar in mijn Naam.’ Ik had nog nooit iemand de handen opgelegd, zeker niet op een serveerster in een druk restaurant, met een rij klanten achter mij. Toen ik haar aanraakte, lachte en huilde zij en wist ik instinctief dat dit het werk van Gods Geest was. Zij kwam onmiddellijk tot geloof, hoewel ze geen enkele ervaring met de kerk en met Jezus Christus had. 

“Toen ik haar aanraakte, lachte en huilde zij en wist ik instinctief dat dit het werk van Gods Geest was. Zij kwam onmiddellijk tot geloof, hoewel ze geen enkele ervaring met de kerk en met Jezus Christus had”

Ik leerde voor het eerst wat een Amerikaanse gemeentestichter mij later als advies meegaf: ‘Listen to Jesus and do what He says.’ Ik leerde daaruit het volgende: Ten eerste: Jezus spreekt tot ons en zijn schapen herkennen Zijn stem. En ten tweede: je kunt beter gehoorzamen als je denkt dat Hij het is, dan er achteraf achter komen dat je Zijn wil niet hebt gedaan. Ook leerde ik dat Gods kracht juist openbaar wordt in missionaire situaties.

Méér
Er begon méér te veranderen. Indringend kwamen Gods Woorden bij mij binnen, het ene na het andere gedeelte, en het leek mijn roeping richting te geven en te bevestigen. Nu heb ik, komende uit de traditie van ‘het Woord alleen’ altijd hoog opgegeven van Bijbellezen en Bijbelstudie. Maar nu leek het wel of God mij zocht en begon te bewijzen dat Hij alles van mij wist en mij Zijn liefde en leiding wilde tonen. 

Ik strekte mij uit naar dat nieuwe méér. De hunkering naar de ervaring van Gods liefde. Liefde die ik als kind al overweldigend had ervaren, maar die ik was gaan missen op latere leeftijd.

De leerschool van de Heilige Geest
Ik begon te ontdekken wat Paulus bedoelt met: ‘Gods medearbeiders zijn wij!’

Het gaf me vreugde dat Hij zo nadrukkelijk met mij wilde samenwerken. Geweldig, een soort partnership met God! Ik ontdekte hoe krachtig de Heilige Geest werkt, en hoe direct Hij reageert op onze gebeden. Ook toen ik onder handoplegging mensen mocht genezen op het gebed, waarbij ik denk aan een jongere die genas van een zichtbare aandoening.

Er zijn daarna nog vele momenten geweest waarbij ik woorden van kennis ontving. Dit overkwam mij in eerste instantie vooral tijdens kerkdiensten. Later ook op straat en in het bidden voor duizenden, waarin ik honderden wonderen zag gebeuren. De profetie, de beelden, dromen en visioenen waarmee broeders en zusters in binnen en buitenland mij bemoedigden en soms ook waarschuwden, waren een nieuw hoofdstuk in mijn christen-zijn. En als ik preekte wist ik: zelfs als ik niet geweldig preek vandaag, dan nog kan God een geweldige respons geven. Als ik maar naar Hem luister en zijn hart laat spreken. En ik hoop dat elke voorganger dit herkent. Het is heerlijk om te weten dat het niet geeft als je fouten maakt. Ik verwacht mijn hele leven op de leerschool van de Heilige Geest te blijven, want hoewel ik inmiddels veel heb bijgeleerd, heb ik ook nog veel vragen en zijn er mysteries. 

De Geest doorbreekt grenzen
Je kent het lied ‘Samen in de naam van Jezus’ waarschijnlijk wel. Daar zit die prachtige zin in: ‘Want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt’. Die zin haalt mij uit de comfortzone en helpt mij om mijn hart open te stellen voor méér, voor het onvoorstelbare, het wonder. Wij hebben, uit welke traditie we ook komen, en in welke systemen we ook geloven, God niet in the pocket. God zit niet in onze box. Misschien blaast Hij in onze box maar Hij zit er Zelf niet in. Niet in een reformatorische of een evangelische, niet in een charismatische of katholieke box. Hij denkt groter en Hij is overweldigend goed, maar als jij je hart opent voor meer van Hem, dan sneuvelen jouw begrippen, kaders en grenzen. 

“Ik loop nu stage bij Jezus om meer van Hem te leren en dat is mij overkomen door zijn genade. Graag wil ik iets van mijn leerproces met je delen, want velen vragen mij daar ook naar. Want als de Heer dit met mij kan en wil doen, dan zeker ook met jou.”

Ik loop nu stage bij Jezus om meer van Hem te leren en dat is mij overkomen door zijn genade. Graag wil ik iets van mijn leerproces met je delen, want velen vragen mij daar ook naar. Want als de Heer dit met mij kan en wil doen, dan zeker ook met jou.

Natuurlijk haast ik mij erbij te zeggen, dat christenen die dit niet zo kennen of wenselijk vinden wellicht andere aspecten hebben ontdekt van God, die ik wellicht nog moet leren. Zo herinner ik mij dat mijn bewogenheid met de armen ook een leerproces is geweest en een reis met Compassion mij daar zeer bij geholpen heeft. 

Papa!
Eén van mijn belangrijkste leermomenten was de aanraking van God zelf. Ik was gast op een conferentie met zeshonderd voorgangers uit heel Europa uit alle stromingen. De Heilige Geest was onvoorstelbaar krachtig aan het werk in die oude Anglicaanse kerk. Nooit eerder heb ik zo intens zijn aanwezigheid ervaren en zoveel wonderen gezien. Eén van de predikers, Leif Hetland, sprak over de volmaakte liefde van God als Vader. De boodschap was krachtig en indringend en na de preek kwamen velen naar voren om gezegend te worden. Wij (mijn hervormde vriend, predikant in de PKN en ik) wilden graag op die uitnodiging ingaan, maar we waren ook schuchter en typische Nederlanders. Hoewel we diep verlangden naar de aanraking van God, brachten we ons gevoel tot rust met de wetenschap dat Jezus ons vast ook wel ergens anders kon vinden.

De volgende dag zag ik hem aankomen. De prediker liep vastberaden en om de mensen heen manoeuvrerend naar de plek toe waar ik in gesprek was met een Engelse songwriter. Opeens stond hij voor me en gaf mij een omhelzing en een heilige kus. Waarschijnlijk gaf de Geest hem deze opdracht, want ik vloog letterlijk meters achteruit door de overweldigende kracht van Gods liefde. Ik voelde die liefde als een onzichtbare kracht op mij afkomen en door mij heen gaan. De wonden die waren geslagen in mijn binnenste en de diepe angsten die ik nog altijd fysiek voelde in mijn middenrif, waren ineens verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam intense vrede en rust. Blijdschap. Een zegening van Gods Vaderlijke liefde, die ik drie weken lang in mijn middenrif heb gevoeld en mij aanzette tot lachen.  Mijn hart riep: ‘Papa!’ 

Ik werd innerlijk genezen en bekrachtigd en het heeft een tijd geduurd voordat dit gevoel minder werd. Ik heb uren zitten lachen op een bankje. En dat voor een Protestant.

Familiekwestie
Eigenlijk is mijn uitleg van het Evangelie heel eenvoudig en simpel: Er is een Vader en Hij is een goede Papa. Hij wil zijn kinderen thuis hebben. Hij mist zijn kinderen. Hij mist zijn geliefde zonen en dochters waar Hij vreugde in vindt. 

Eigenlijk is de hemel altijd een familiekwestie geweest. Het begon met Vader, Zoon en Geest. Genesis vertelt ons: ‘Laat ons mensen maken naar ons beeld, een plek maken op aarde die lijkt op wat Wij in de hemel hebben. De vreugde die er tussen Ons is. De liefde die er tussen Ons is. De eer die er tussen Ons is.’

God wil niet dat je alleen wegen zoekt richting je hemelse thuis. Hij wil dat je vandaag al vanuit Thuis leeft, met je hart en geest al helemaal bij Hem, in Zijn tegenwoordigheid. 

Hij roept je nu al tot je bestemming om te zijn wie je zal worden! Hij kijkt naar ons vanuit de toekomst, niet vanuit je verleden. Hij ziet en handelt naar je bestemming en wie daarin gaat wandelen zal Hem ervaren. Voor jou is er een dienende taak in het Koninkrijk van God. Daarom zal Hij jou niet alleen de bevoegdheid, maar ook de bekwaamheid geven. Die taak is niet te zwaar voor jou. Die is geknipt voor jou. Jij hoeft eigenlijk alleen maar Zijn kind te zijn en Hem als Papa te vertrouwen. De volmaakte liefde tussen Zoon en Vader en tussen Vader en Zoon komt in ons en dat zal Nederland laten zien dat wij Zijn discipelen zijn, omdat we zo ontzaglijk kunnen liefhebben.

Tenslotte hoop ik dat je als lezer ook opnieuw stage gaat lopen bij Jezus. Dat je zelf een leerling wordt. Hoe zou het zijn als je met kracht wordt bekleed om te verkondigen, te genezen en te bevrijden. Een belangrijk Bijbelgedeelte voor mij is Efeziërs 1, bijvoorbeeld vers 19: ‘Weet u wel hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven?’

De duif in heel je leven
Zelf ben ik gaan leven met de duif, de Heilige Geest. Hij staat voor mij symbool als de jaloerse God die erop is gericht om voor Jezus zoveel mogelijk mensen in het koninkrijk te brengen. Mijn advies: Breng daarom de duif die op Jezus rustte, de Heilige Geest overal binnen. In je huwelijk, in je gezin of familie, je klaslokaal of werkvloer, in je buurt, dorp of stad. Breng alles in je leven onder de gehoorzaamheid van Christus en onder de invloedssfeer van de Heilige Geest. Het motto van de organisatie die ik leid, – Evangelisch Werkverband-  is een kerk in de kracht van Gods Geest, die discipelen maakt. Om dat te bereiken is honger en dorst nodig naar meer van God.

“Het motto van de organisatie die ik leid, – Evangelisch Werkverband-  is een kerk in de kracht van Gods Geest, die discipelen maakt. Om dat te bereiken is honger en dorst nodig naar meer van God.”

Heb je een beetje honger en wat meer dorst gekregen naar Gods aanwezigheid? Voel je het verlangen diep in jou? Dan is God nu met jou bezig. 

Waarom nou dat beetje meer?
Natuurlijk is er zoveel meer te vertellen. Daarom schrijf ik nu eindelijk eens een boek om je uit te leggen waarom het nodig is dat je wordt bekrachtigd en geleid door Gods Geest. Waarom Gods koninkrijk mag worden gedemonstreerd en hoe je dit ontvangt en praktiseert. Een journalist vroeg mij eens: waarom doe je zoveel moeite om dat beetje meer in het stugge hout van de kerkbank te wrijven? Ik legde uit dat leven in de kracht van de Geest en mensen tot geloof brengen, de zieken genezen en anderen bevrijden juist de kern was van bijbels discipelschap. Zonder oog te verliezen voor allerlei andere belangrijke aspecten zoals armoedebestrijding of recht brengen in onrechtvaardige situaties.

Het boek ‘Er is meer’ van Randy Clark, die ik persoonlijk goed ken, heeft veel teweeggebracht in Nederland door de conferenties die ik organiseerde van There is more. Toen hebben we ook het boek uitgegeven en aan vele leiders en predikanten gegeven. Als jij gewoon eens wil ontdekken wat het nu echt betekent, dan raad ik je aan om dit boek te bestellen. 

Tenslotte geef ik je een gebed mee wat je zou kunnen bidden. 

Je zou kunnen bidden…
Vader, in de Naam van Jezus vraag ik U om de honger en dorst in mij te herkennen. Kom Heilige Geest en zegen deze honger naar meer van U. 

Ik vraag U Vader, om uw Heilige Geest in mij te gieten, gewoon op dit moment. Want niets kan U, Jezus tegenhouden in uw grote kracht. En als ik mijn handen naar U uitstrek om te ontvangen, raak mij dan aan met uw overweldigende liefde en vrede. Roep mij (opnieuw) in de bestemming die U voor mij hebt voorbereid. 

In Jezus’ Naam, Amen.

Dit artikel is geschreven door Hans Maat. Klik hier om Er is Meer te bestellen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen