Er zit kracht in jouw passie!

Wist je dat er kracht vrijkomt als je gepassioneerd bent?Laten we naar 2 Koningen 13 gaan, het verhaal van koning Joas en Elisa. De koning van Israël, koning Joas, wordt aan alle kanten aangevallen door de koning van Aram.De koning gaat naar de profeet Elisa, van wie bekend is dat hij woorden heeft die de vijanden van Israël zouden overwinnen.

Tekst: Jerame Nelson

Er is één addertje onder het gras: de profeet Elisa ligt op zijn sterfbed. De koning betreedt de hoven van de profeet die in bed ligt en vraagt om het woord van de Heer voor Israël. Elisa zegt tegen de koning: “Breng me een pijl en een paar bogen.” De man van God zegent de pijlen. Hij geeft koning Joas opdracht de boog te pakken en een pijl uit het oostelijke raam te schieten. De koning volgt zijn bevelen op.

‘Daarna zei hij: Neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zei hij tegen de koning van Israël: Sla op de grond. En hij sloeg driemaal en hield toen op. Toen werd de man Gods heel kwaad op hem en zei: U had vijf- of zesmaal moeten slaan; dan zou u de Syriërs tot vernietiging toe verslagen hebben. Maar nu zult u de Syriërs slechts driemaal verslaan.’ (2 Koningen 13:18-19)

Merk op dat wanneer de koning instructies volgt zonder hartstocht, er woede begint te ontstaan ​​in de profeet Elisa. De kracht van passie is nodig om de profetische woorden geboren te laten worden die God voor jou heeft.

De man van God gaf een heel specifiek woord, maar de koning leek het licht op te vatten. Als de koning het woord van God met passie zou hebben voltooid, zou hij de totale overwinning op Israëls vijanden hebben behaald.

Nu mocht hij slechts een gedeeltelijke overwinning behalen. Het meest trieste van dit verhaal is dat de profeet ter plekke stierf. Dat was een slechte dag. De snelste manier om het woord van de Heer te doden is door een gebrek aan passie.

Als je niet doet wat God zegt, hoe Hij je zegt het te doen, mis je passie. Het hoeft niet volstrekt logisch te zijn voor je geest of je hart. Het draait allemaal om gehoorzaamheid.

Koning Jehosafat vond het waarschijnlijk gek om de lofprijzers en aanbidders eerst uit te zenden tegen een leger dat hem aan alle kanten in aantal overtrof, maar toen hij dat deed, zond God de legerscharen engelen die de vijanden van Israël in een hinderlaag lokten.

Ik geloof dat God op zoek is naar een generatie die in radicale gehoorzaamheid zal wandelen en die in geloof naar buiten zal treden, hoe raar Zijn woorden er ook uitzien. Word jij een van Zijn gepassioneerde volgelingen?

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen