EU-interimwetgeving zorgt dat internetbedrijven online kindermisbruik weer kunnen opsporen

ICT-bedrijven als Facebook mogen door de EU-interimwetgeving weer software gebruiken om seksueel misbruik van kinderen op het internet op te sporen. Dit was per 20 december 2020 illegaal geworden door de inwerkingtreding van de Europese Code, meldt International Justice Mission op haar website. 

IJM Schrijft: “Wij zijn verheugd met het politieke besluit van de het Europees Parlement en de Europese Raad om in te stemmen met de voorlopige wetgeving dat is voorgesteld door de Europese Commissie. De interimwetgeving is een essentiële eerste stap in de goede richting. Deze tijdelijke afwijking geeft meer rechtszekerheid en legt de basis voor een meer permanente oplossing, aangezien de Commissie later dit jaar met een nieuwe alomvattende wetgeving komt om seksueel misbruik van kinderen online en offline te bestrijden.”

Detectietools voor seksueel kindermisbruik
Er zijn vanaf 2009 diverse detectietools ontwikkeld, die bedrijven in staat stellen om beelden en video’s van seksueel kindermisbruik op hun systemen te lokaliseren, de politie te informeren en het materiaal van hun servers te verwijderen. Het gebruik hiervan werd echter gedwarsboomd door de inwerkingtreding van de Europese Code voor Elektronische Communicatie in december. Met deze wetgeving werd het voor ICT-bedrijven illegaal om deze tools te gebruiken. De Europese Commissie stelde in september 2020 een interim regeling voor dat de relevante delen van de Code voorlopig opschort, zodat bedrijven de tools wel konden blijven gebruiken totdat er een permanente oplossing is. Nu is de interim wetgeving goedgekeurd en kunnen bedrijven weer gebruik maken van de detectietools.

Zeventien miljoen meldingen online kindermisbruik
In 2019 waren PhotoDNA en vergelijkbare tools verantwoordelijk voor het genereren van bijna 17 miljoen meldingen aan NCMEC, het nationale meldpunt van de Verenigde Staten. In totaal leverden deze meldingen ruim 69 miljoen individuele bestanden op van seksueel misbruik van kinderen, waarvan ruim 3 miljoen afkomstig uit de Europese Unie. Sinds de nieuwe wetgeving is het aantal meldingen gehalveerd. In februari vroegen wij om deze reden samen met Defence for Children – ECPAT, Terre des Hommes en het CKM aandacht voor de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving die de privacy van daders voorrang geeft boven de bescherming van jonge slachtoffers van kindermisbruik. In april is dit opgevolgd door een position paper aan de Europese Commissie om er op aan te dringen dat de nieuwe wetgeving alle vormen van online kindermisbruik en uitbuiting omvat en toekomstbestendig is voor nieuwe technologieën.”

Bron: International Justice Mission. Klik hier voor meer informatie over IJM.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen