Evangelisten zien God sterk bewegen in Amsterdam: 5 getuigenissen op een rij

De evangelisatiegroep Praise Arise onder leiding van Jacques Koek ging zaterdag met een grote groep evangelisten de straat op, nadat ze in een gebouw op De Wallen een samenkomst hielden. Een bijzondere middag was het resultaat, waarbij veel mensen een ontmoeting kregen met God. We zetten vijf bijzondere getuigenissen op een rij.

1. Turkse Jongen neemt Jezus aan.
Een groep Turkse jongeren die Duits spraken hoorden het evangelie. Eén van hen opende zijn hart voor Jezus en bad het zondaarsgebed mee. Het bijzondere was dat we een Turkse Bijbel bij ons hadden, omdat we geloofden dat we Turken tegen zouden komen. Uiteindelijk konden we de Bijbel overhandigen.

2. Joods-orthodoxe man geeft zijn leven aan Jezus en ontvangt genezing.
Op de Dam in Amsterdam was een Joodse man aan het demonstreren voor Israël. Hij vroeg op kritische wijze of we weleens in Israël waren geweest. Hij kende God, maar hij wilde bij het Oude Testament blijven, zei hij. We deelden Romeinen 10:9, waar staat: “‘Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered.” Hij gaf aan niet verzekerd te zijn waar hij na de dood naartoe zou gaan en wilde zijn hart aan Jezus geven.

Hij bleek ook pijn te hebben in zijn knieën en na de eerste keer bidden, verdween dit meteen. Vervolgens gaf hij aan nog pijn te hebben in zijn hakken en heupen, vanwege een evenwichtsstoornis. Hij kon niet goed lopen. We spraken volledige genezing uit en proclameerden 1 Petrus‬ ‭2:24 over hem: “Want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen.’ Hij kon daarna weer springen en voluit lopen. Morgen heeft Jochanan een gesprek met de dokter. Eerst was hij vol ongeloof over zijn wonder, en gaf aan dat de dokter zei dat hij ongeneeslijk ziek was. Vijf minuten later was hij aan het springen en juichen! Hij zat in tranen op de bank en was duidelijk geraakt door Gods liefde.

3. Pools gezin werd verkwikt
Een Pools gezin zat op een bankje en na een gesprek werd hen het evangelie uitgelegd. Ze stonden er volledig achter. De vader erkende dat het verleidelijk kan zijn om te verslappen in het geloof. Het gesprek deed hem goed en hij zei dat het hem verkwikte en dat hij het nodig had.

4. Zieke oudere vrouw ontvangt gebed
Een oudere vrouw die we ontmoetten had kanker in haar buik. Ze was wel gelovig, maar meer uit traditie. De vrouw ontving gebed. We baden tegen de geest van pijn en zorgen om haar gezin. We spraken in Jezus’ naam genezing over haar uit. Ook baden we voor de vervulling van de Heilige Geest. Ze voelde zich heel goed na het gebed.

5. Syrische man wil weten hoe hij God kan leren kennen
Bij een fonteintje op het plein stond een Jamaicaanse man die op straat leefde. Hij geloofde wel in God, maar was meer bezig met het vinden van eten en een slaapplaats. Een zuster van ons werkt in een opvang voor daklozen in Amsterdam-West waar hij dagelijks een ontbijt zou kunnen krijgen. Zij kon hem daarnaar door verwijzen. Onderweg naar de Dam kwamen we langs een bankje waarop een man uit Syrië zat. Hij woonde in Amsterdam en sprak vrij goed Nederlands. Hij was dankbaar voor zijn leven hier in Nederland, ondanks corona. Hij zei christen te zijn, maar hij had nog geen gemeente gevonden om zich bij aan te sluiten, die overeenkomt met zijn religie. Wij vertelden hem dat het niet om religie gaat maar om relatie met de levende God en dat die niet ergens op afstand is, maar dichtbij wil zijn in ons hart. Hij nam het boekje aan “Hoe kan ik God leren kennen?” en het plaatje wat erin staat dat Jezus de brug is tussen God en mensen kende hij wel. Hij ging zich erin verdiepen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen