God en je partnerkeuze, wat hebben die met elkaar te maken?

Het kiezen van een partner kan één van de belangrijkste beslissingen in je leven zijn. Besluiten dat je de rest van je leven bij iemand wilt zijn, heeft impact. Met de eerste de beste ervandoor gaan, is daarom niet echt the way to go. De vraag is… hoe dan wel? Wat zijn Gods ideeën over je partnerkeuze? Tot hoever gaat Gods leiding en wat is jouw rol? We zullen vandaag meerdere bijbelteksten lezen om tot antwoorden op deze vragen te komen. Ook wanneer je al een partner hebt, is dit een interessant onderwerp! Misschien ontdek je dingen waarin jij anders tegen je huidige relatie mag kijken, of wat je met vrijgezelle vriendinnen kan bespreken. Ben je klaar om te ontdekken hoe God en je partnerkeuze verbonden zijn?

Eén ware?
Voordat we in de Bijbel gaan lezen, wil ik eerst iets kort belichten. Sommige mensen hebben het idee dat er ‘één ware’ is. Alsof er op de hele wereldbol slechts één persoon voor jou bestemd is, waar jij goed naar moet zoeken. Dit perspectief op je partnerkeuze kan beangstigend zijn. Daarom wil ik je graag vertellen waar dit idee vandaan komt. Ik wist dat ook niet, totdat ik het las in het boek Loveology*.

Het idee van de ware komt uit de Griekse mythologie. De denker Plato had beschreven dat mensen vroegen een wezen waren met – let op – 2 gezichten, 4 armen, 4 benen en 2 geslachtsdelen (een mannelijke en een vrouwelijke). Deze ‘dubbele mens’ werd een gevaar voor de goden. Daarom besloot oppergod Zeus de mens in twee te splijten. Zo werd hun kracht gehalveerd. Sindsdien zijn we volgens Plato op zoek naar onze missende helft: in je partnerkeuze zoek je dus jouw ene ware.

“Als ik er goed over nadenk, is één ware ook niet logisch. Stel Piet moet met Anja trouwen, maar Piet trouwt per ongeluk toch met Laura… Zowel Laura als Anja kunnen niet meer met de juiste trouwen.”

Ik vind dit een bizar verhaal. Als ik er goed over nadenk, is één ware ook niet logisch. Stel Piet moet met Anja trouwen, maar Piet trouwt per ongeluk toch met Laura… Zowel Laura als Anja kunnen niet meer met de juiste trouwen. Zo loopt alles in de soep. Daarom geloof ik niet (meer) in één ware. Voorzichtigheid is zeker geboden bij je partnerkeuze, maar je hoeft niet krampachtig te worden.

Geen ongelijk span
We weten nu dat er niet maar één goede keuze is. Laten we kijken wat de Bijbel wél zegt over je partnerkeuze.

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?
– 2 Korinthe 6:14 (HSV)

Een ‘ongelijk span’ is iets wat we in deze tijd niet meer kennen. In een span trekken meerdere dieren samen een kar. Het was verboden om verschillende trekdieren samen de kar te laten trekken of om ze te laten paren (Deuteronomium 22:10; Leviticus 19:19). Wanneer er toch bijvoorbeeld een rund en een ezel samen moesten ploegen, noemden ze dat een ongelijk span. Een ongelijk span is dus een samenwerking die niet mag.

Paulus gebruikt deze beeldspraak dus om te zeggen dat gelovigen en ongelovigen van verschillende werelden zijn. Het is niet goed om je als gelovige te verbinden aan een ongelovige – als het gaat om een vaste, duurzame, diepe verbintenis. Hiermee bedoelt Paulus onder andere lidmaatschap van een heidense tempel of trouwen met een ongelovige. Voor je partnerkeuze betekent dat dus dat je iemand zoekt die ook Jezus volgt. Dat zowel jij als je partner zijn overgeplaatst van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht, door het werk van Jezus!

Overleg met God en neem initiatief
Je partnerkeuze gaat verder dan alleen een gelovig iemand vinden, want je wilt iemand die specifiek bij jou past. In het verhaal van Izak en Rebekka stuurt Abraham een knecht erop uit om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Izak. Aangekomen bij de afgesproken stad, doet de knecht iets moois. Hij bidt:

Toen zei hij: HEERE, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn heer, [Uw] goedertierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg: Laat toch de kruik [van uw schouder] zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen: Drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij [het meisje] is dat U voor Uw dienaar Izak bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat U mijn heer goedertierenheid bewezen hebt.
– Genesis 24: 12-14 (HSV)

Wat leren we van dit verhaal? Dat je zelf initiatief mag nemen! Je hoeft niet te wachten op een spectaculair teken. Tegelijkertijd wil God je wel helpen! Twijfel je over je partnerkeuze? Bid!

“Toen ik een relatie kreeg met mijn huidige verloofde, bad ik ook. Ik vroeg of God me vrede wilde geven als de relatie in zijn plan paste én het ook te openbaren als het niet zo was.”

Toen ik een relatie kreeg met mijn huidige verloofde, bad ik ook. Ik vroeg of God me vrede wilde geven als de relatie in zijn plan paste én het ook te openbaren als het niet zo was. Daardoor kon ik de relatie instappen met de zekerheid dat God me zou terugfluiten als het niet goed was. Ook bij latere twijfels, bad ik tot God: ‘Laat me weten of het goed zit of niet!’ Iedere keer ontving ik vrede of hoorde ik in mijn gedachten Gods stem. Als het gaat over je partnerkeuze: neem initiatief en vertrouw dat God je helpt!

Aan de slag!
Wat zoek jij in een partner?

  • Spreek het eens uit in gebed of schrijf het op. Ik doel niet op haarkleur of lengte, maar op karakter. Wat voor vaderfiguur wil jij voor je kinderen? Hoe moet hij met vrouwen omgaan? Heb jij een idee van jouw roeping en zo ja, wat betekent dat voor je partnerkeuze? 
    Geef jezelf de kans na te denken over wat jij zoekt in een partner, zonder dat hij perfect hoeft te zijn. Het is waardevol dat juist te doen voordat je bedolven bent onder emoties van verliefdheid.
  • Vraag ook eens aan een vriendin met relatie hoe zij haar partner koos (of wees de vriendin die dat vertelt).

‘Deze overdenking is geschreven door Elise de Vries en verscheen eerder op www.zijlacht.nl, een platform voor jonge, christelijke vrouwen waarop iedere dag een korte, Bijbelse overdenking verschijnt.’

Vergelijkbare artikelen

Reacties

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste verhalen

Jennifer werd bevrijd van de geest van Izebel: “We waren radeloos”

Jennifer Guetta is onderdeel van een atheïstisch gezin dat niet gelooft in het bestaan van een God. Echter raken ze door nieuwsgierigheid verstrikt in...

Hoe je leven verandert als je geen wees meer bent, maar een zoon of dochter

Het zoon- en dochterschap in het geloof is een onderwerp dat voor mij erg leeft. Het gaat over wie je bent, je identiteit ontdekken...

Religieuze organisaties leveren Rotterdam jaarlijks 200 miljoen euro op

Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam leveren de overheid jaarlijks zo'n 200 miljoen euro op. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker...