Gods heiligheid ontdekken

De Bijbel laat verschillende karakters en eigenschappen van God zien. Keer op keer verkondigden schrijvers van de Bijbel dat God trouw, genadig, geduldig, trouw en liefdevol is. Maar onder Zijn eigenschappen is er één karaktereigenschap van God die driemaal herhaald moest worden om de grootsheid ervan te definiëren. Dat is Zijn heiligheid of Kadosh in het Hebreeuws.

Kadosh, Gods heiligheid
De huidige definitie van ‘heilig’ betekende moreel volmaakt of juist zijn. Hoewel het er misschien een onderdeel van is, is het bijbelse perspectief van ‘heilig’ veel rijker en groter. Het betekent ‘uniek’ of ‘apart gezet’.

In Genesis 2:3 staat: ‘Dus God zegende de zevende dag en maakte het ‘kadosh’, omdat God daarop rustte van al Zijn werk dat Hij in de schepping had gedaan.’ De zevende dag is uniek onder de dagen en is nu apart gezet met een doel: om uit te rusten van al het werk.

Dus wanneer de engelen proclameren dat God “heilig, heilig, heilig” is, beschrijven ze Hem als Iemand die onvergelijkbaar en volkomen uniek is. Hij is tenslotte de Almachtige Schepper die de wereld kracht inblies en schoonheid en leven bracht.

Allesomvattende heiligheid
Gods heiligheid heeft ook invloed op de mensen om Hem heen. Zoals toen Mozes God ontmoette door de brandende braamstruik, gebood God hem zijn sandalen uit te doen. De grond waarop hij stapte, was namelijk heilige grond geworden.

Hetzelfde beeld geldt voor het volk Israël. In Bijbelse tijden vertoefde Gods heilige tegenwoordigheid in de tempel, in het centrum van de gemeenschap. Zijn heiligheid beïnvloedde het hele gebied op zo’n manier, dat er specifieke instructies in Leviticus staan om de reinheid in het land te handhaven.

Omdat Gods heiligheid te goed is, kan het onzuivere zelf van de mens Zijn heiligheid niet verdragen. Daarom zal het ons tot de dood verteren (net als de zonen van Aäron die Gods gebod overtraden).

Maar vandaag heeft Jezus’ heiligheid ons in staat gesteld om met vertrouwen tot God te naderen. Door Hem zijn we niet langer bang voor de dood als we tot Hem komen en ervaren we de volheid van vreugde en leven met God.

Lees hier het originele artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen