Gods Woord voor jou vandaag: Leef door de Geest van God

Vers van vandaag:

“Nu hebben zij die Christus Jezus toebehoren, het vlees met zijn hartstochten en verlangens gekruisigd. Als we door de Geest leven, laten we dan ook in de pas blijven met de Geest. ” – Galaten 5:24

Boodschap van vandaag: 

Veel mensen denken dat het moeilijk is om Jezus te volgen. Ze geloven dat mensen gebonden zijn aan zonde, ook al belijden ze christen te zijn. Maar Paulus onthulde een geheim over hoe je ervan kunt genieten een volgeling van Christus te zijn.

Paulus vertelde de Galaten hoe ze van een “zondeloos” leven konden genieten. Hij zei te leven volgens de aanwijzingen van de Heilige Geest. Als we in de Geest leven zullen de verlangens van het vlees, zoals seksuele immoraliteit, afgoderij, tovenarij, jaloezie, uitbarstingen van woede, zelfzuchtige ambities, verdeeldheid, afgunst, dronkenschap en morele onreinheid, niet worden gevolgd.

In plaats daarvan zullen de vruchten van de Heilige Geest zich manifesteren: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

We kunnen nog steeds spanning ervaren tussen ons vlees en de Geest terwijl we op aarde zijn, maar onze hoop berust op onze ongeslagen God die ons meer dan overwinnaars van deze wereld heeft gemaakt.

Lees op GodTV het oorspronkelijke artikel

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen