Gods Woord voor jou vandaag: wees toegewijd in het doen van goede werken

Vers van vandaag

“Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen” – Titus 3:8 HSV

Overdenking van vandaag

Paulus spoort Titus in het bovenstaande vers aan om niet te vergeten deze aan de kerk te leren. En wat is die leer? Goede werken doen. Toewijding aan goede werken is om vele redenen een essentieel onderdeel van het christelijk leven. Ten eerste leidt het mensen naar Jezus. Jouw goedheid en vriendelijke daden trekken anderen naar het hart van Jezus. De wereld is wanhopig op zoek naar licht en het licht dat je draagt, brengt leven aan mensen in nood. Mattheüs 5:16 zegt: “Laat op dezelfde manier uw licht schijnen voor anderen, zodat zij uw goede werken kunnen zien en uw Vader die in de hemel is verheerlijken.”

Ten tweede impliceert het persoonlijke integriteit. Door te leven waar je in gelooft, wordt een verkeerde voorstelling van zaken verdreven. Als christenen niet consistent zijn met hun gezonde leer, stellen we Gods woord open voor laster.

Ten slotte bewijst het zorgvuldig doen van goede werken dat we kinderen van God zijn. Efeziërs 2:10 zegt: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus voor goede werken, die God tevoren heeft voorbereid opdat wij erin zouden wandelen.” God heeft ons nu heiligen genoemd, van zondaars. En als heiligen leiden we een heilig leven – een leven dat Degene die we aanbidden waardig is.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen