Grote verzoendag, een dag om in de bres te staan voor ons land, voor onze gezinnen en onze huwelijken

In de Bijbel vinden we feesten door God Zelf ingesteld. Feesten die de diepte aangeven van Gods heilsplan. De voorjaarsfeesten kondigen de komst van Jezus aan. De najaarsfeesten kondigen zijn wederkomst aan. Ieder jaar door alle eeuwen heen worden deze feesten gevierd. Vorige week begonnen de najaarsfeesten met het Bazuinenfeest en volgende week begint het Loofhuttenfeest! 

Grote verzoendag
O wat een bijzondere tijd, de bazuin heeft geklonken en roept ons op om terug te keren naar onze Maker en Vader. Aankomende donderdag is het dan Grote Verzoendag, de heiligste dag van het jaar. Een dag om te vasten, witte kleren te dragen en te verzoenen met God en met elkaar. En dan begint op 20 september het Loofhuttenfeest wat een week lang duurt waarin we vieren dat God voor ons zorgt, bij ons is, zelfs in de woestijn van ons leven. Hij wil onder ons wonen, Immanuel, God met ons!

Het heilige der heiligen binnengaan
Wat zou het geweldig zijn om aankomende donderdag met zoveel mogelijk christenen in Nederland deze Grote Verzoendag mee te vieren. De Bijbelse dag begint met zonsondergang dus deze heiligste feestdag begint op woensdag om 19.00. Op deze dag ging de hogepriester het heilige der heiligen binnen om in de plaats te staan voor de zonden van het volk. Jezus is onze Hoge Priester en droeg de zonden voor ons volk. Hij maakt ons tot priesters en wij mogen het heilige der heiligen binnen gaan om te bidden voor onze gezinnen, ons land, Israël en de volken.

Doorbraak en herstel
We mogen vieren dat God zich met ons verzoent en we mogen ons met elkaar verzoenen. We mogen bidden dat God doorbraak en herstel geeft. In de harten van ouders naar kinderen en van kinderen naar ouders. In de harten van echtgenoten die zich weer openen naar elkaar. Tussen kerken die zich verzoenen om in eenheid te bouwen aan Gods koninkrijk. Met leiders die de handen ineenslaan om ons land onder Gods regie te besturen. Voor de volken en Israël dat zij Jezus mogen kennen.

Inkeer en terugkeer
Dit is een dag van vergeving vragen en vergeving schenken. Een dag van inkeer en terugkeer naar het hart van de Vader. Een dag van witter worden dan sneeuw. Een dag om als christenen ook in de bres te staan voor ons land en God vergeving te vragen ook voor het lichaam van Christus zelf. Een dag om in de bres te staan voor Gods land Israël.

Doe mee en zet tijd apart om woensdag op donderdag te bidden en te vasten en wie weet zelfs witte klederen te dragen. Grote verzoendag is ook voor ons.

Voor meer informatie kijk op www.mannavoorelkedag.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen