Habakuk beeld van de rechtvaardige in goddeloze cultuur: hij geloofde in de goedheid van God in een moeilijke tijd

Habakuk in de Bijbel is een kort boek met de klachten van Habakuk tegen het onrecht en de onderdrukking die de mensen in die tijd ervoeren. Hij riep zijn frustraties uit naar God. God antwoordde en bevestigde Zijn recht en gerechtigheid. Habakuk veranderde uiteindelijk zijn klagen in aanbidding en geloofde in de goedheid van God te midden van moeilijke dagen.

Het boek met drie hoofdstukken beschrijft de strijd van de profeet Habakuk. In tegenstelling tot de andere profeten riep hij Israël niet op tot bekering en wees hij hen niet op hun zonden. Noch sprak hij namens God om een ​​boodschap aan de natie over te brengen. Het profetische boek bevat echter Habakuks dialoog met God.

De profeet leefde in de periode toen Israël de wetten van God verwaarloosde en het land verteerd werd door afgoderij. Als gevolg daarvan bloeide het kwaad in het land. Habakuk eiste dat God actie ondernam. Hij klaagde om verandering in de corrupte natie.

Toen antwoordde God Habakuk met een visioen van het opkomende Babylon dat Israël en zijn wegen zou straffen.

Dit leidde tot Habakuks tweede klacht: “Waarom Babylon als dat volk slechter is dan Israël?” Hij was stomverbaasd over Gods middelen om Israël te straffen met Babylon; een onderdrukkend, verachtelijk en verdorven rijk.

Beloften
Dus reageerde God opnieuw met Zijn beloften aan Israël en de wereld. Hij instrueerde Habakuk om Zijn woorden op te schrijven, omdat ze zeker zouden gebeuren. Hij vertelde Habakuk dat Babylon zou vallen. Hun slechte daden en corrupte manieren zouden niet onopgemerkt blijven. God zou Babylon straffen en hun trots vernietigen.

Niet alleen Babylon, maar ook alle koninkrijken. Hij houdt alle naties verantwoordelijk door Zijn gerechtigheid. Dus andere landen die zich als Babylon gedragen zullen ook hun ondergang tegemoet gaan.

De rechtvaardigen zullen door geloof leven
Aan het einde van het boek zien we het gebed van Habakuk en een sprankje hoop. Hij geloofde dat God nog steeds goed is, zelfs als er zoveel kwaad in de wereld is. Omdat God altijd een plan heeft om Zijn gerechtigheid in de wereld uit te voeren. Hoewel het even kan duren, zal het zeker komen. Het herinnert ons eraan om op de Heer te wachten, omdat alle dingen mee zullen werken ten goede voor ons die geloven.

Lees hier het originele artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen