Hans en Marlies de Boer zijn actief in India: “Alles wat in Handelingen staat, gebeurt hier”

‘Zo mooi om te zien dat God niet gelimiteerd is door een scherm’

In 2019 begonnen Hans en Marlies de stichting Hope Ministries International. Daarbij reikten ze uit naar lokale voorgangers, wezen, weduwen en leprapatiënten in India. Een aantal keren reisde Hans met een team naar India. Het werk droeg veel vrucht. “Alles wat je in Handelingen leest, zagen we gebeuren.”

Maar toen de pandemie dat jaar erna begon en de grenzen sloten, leken alle deuren dicht te gaan. “Onze eerste gedachte was: nu kunnen we niets meer doen.” Toch gaven ze niet op. Ze baden ervoor en besloten toen om op andere manieren uit te stappen.

“We wilden graag voorgangers blijven trainen. We zijn Zoom gaan uitproberen en gaven in augustus afgelopen jaar de eerste training online. Er waren zo’n vijftien tot twintig voorgangers. Het voelde bijna hetzelfde als wanneer je ter plekke aanwezig bent en we zagen evenveel vrucht. Het trainen van voorgangers is al uitgegroeid tot vijfhonderd voorgangers. We zijn ook begonnen met andere Zoom meetings: kinderdiensten, samenkomsten met weduwen en samenkomsten met leprapatiënten.”

“De mensen zetten midden in het dorp een beamer neer en via het scherm baden we voor mensen.”

Een aantal weken geleden kwam er zelfs een evangelisatiedienst tot stand. “De mensen zetten midden in het dorp een beamer neer en via het scherm baden we voor mensen. Wat we normaal in een bijeenkomst tijdens een zendingsreis zien gebeuren, zagen we nu in een Zoom meeting: zieken werden genezen en demonen uitgedreven. Het is zo mooi om te zien dat God niet gelimiteerd is door een scherm.”

Huissamenkomsten
Hans en Marlies houden nu een keer per week twee online huissamenkomsten met christenen in India. “Iedereen logt in op Zoom vanuit huis en zo komen we samen. Eerst gingen we een of twee keer per jaar naar India, dan startte je iets op, je stookte een vuurtje en je ging weer weg. Nu hebben we meerdere keren per week contact, het is een doorgaand proces.

“Mensen worden aangestoken door de Heilige Geest, maar blijven niet meer afhankelijk van ons.”

Mensen worden aangestoken door de Heilige Geest, maar blijven niet meer afhankelijk van ons. We zijn nu online in de gelegenheid om ze te trainen, zodat ze het zelf ook kunnen. Door Covid is het werk gigantisch gegroeid.” Zodra het kan, gaan ze het liefst wel weer in eigen persoon naar het land. “Maar online meetings zijn een goede aanvulling op het maken van reizen.”

Nood door pandemie
Door het nauwere contact worden Hans en Marlies ook directer geconfronteerd met het verdriet dat de pandemie met zich meebrengt: “We hebben meegemaakt dat mensen in de gemeentes met wie we werken, door Corona zijn overleden. Mensen lijden ook honger. Veel Indiërs in het gebied waar we werken zijn dagloners. Als ze niet mogen werken, krijgen ze niets meer te eten. Hulp vanuit de regering zoals hier is daar niet.”

Al vanaf het begin van de stichting doneren Hans en Marlies geld voor voedsel en dat is door de pandemie dus nog relevanter geworden. “We geven op dit moment vijfendertig mensen te eten door geld voor voedsel te doneren. Weduwen en leprapatiënten leven van bedelen, maar toen er door de pandemie niemand meer op straat liep, was er ook niemand meer om geld van te krijgen. Echt een schrijnende situatie.

“We geven op dit moment vijfendertig mensen te eten door geld voor voedsel te doneren.”

Ook voorgangers op het platteland hebben het moeilijk. Gemeentes mogen door de pandemie niet bij elkaar komen, dus dan is er ook geen collecte. Daardoor heeft de voorganger geen inkomen meer en lijdt hij honger. De consequenties snijden veel dieper dan hier in Nederland.”

Het liefst zou Hans nog veel meer mensen willen helpen: “Er is zoveel nood; mensen die niet genoeg vitamines krijgen, honger lijden, sterven… Ik vind het verschrikkelijk moeilijk dat ik nee moet zeggen tegen mensen in nood. Het is wel bijzonder om te zien hoe God elke keer in financiën voorziet om de vijfendertig mensen die we nu helpen te eten te geven. Elke maand is daar genoeg voor.”

Wat zouden andere mensen kunnen doen om te helpen? “Het allerbelangrijkste is gebed” zijn Hans en Marlies het eens. “Bid voor onze broers en zussen in India. En doe dan wat de Heilige Geest op je hart legt.”

Pakistan
Naast India zijn er nog andere landen waar Hans en Marlies naar uitreiken: “Volgende maand beginnen we in Pakistan. Dan houden we trainingen voor onder andere voorgangers en kinderwerkers. Maar we doen het niet meer alleen; er komen vrijwilligers helpen vanuit Engeland. We houden dan een Zoom meeting met Nederland, Engeland en Pakistan. Het werk wordt groter.”

Wonder
Dat het werk vrucht draagt, blijkt onder andere uit de getuigenissen die Hans en Marlies te horen krijgen wanneer ze uitreiken. Een van die getuigenissen komt van een Indiase weduwe die naar een Zoom meeting kwam en een tumor in haar keel had. Hans vertelt: “Ik wist niet wat er aan de hand was, maar God zei tegen me: “Ik wil dat je voor die vrouw gaat bidden.”

“toen ze die ochtend wakker werd en water dronk, was de pijn weg. Ze besloot toen iets te eten en ook dat ging zonder pijn. De tumor was weg!”

Ik begon te bidden voor de schildklier en tegen infecties. Toen de weduwe die nacht sliep, had ze een droom waarin een persoon naar haar toe kwam en de tumor met een naald lek prikte. Normaal had ze veel pijn bij het eten en drinken, maar toen ze die ochtend wakker werd en water dronk, was de pijn weg. Ze besloot toen iets te eten en ook dat ging zonder pijn. De tumor was weg!

Getuigde
Ze zocht ons contact van de Zoom meeting op en getuigde van het wonder. Ook vertelde ze het aan haar familieleden die hindoe zijn. Die waren zo onder de indruk dat zij het op hun beurt weer aan iedereen om hen heen vertelden. Ons contact daar komt nu nog steeds hindoes op straat tegen die om gebed vragen, omdat ze gehoord hebben wat Jezus voor de weduwe heeft gedaan.”

“Ons contact daar komt nu nog steeds hindoes op straat tegen die om gebed vragen, omdat ze gehoord hebben wat Jezus voor de weduwe heeft gedaan.”

Het mooie is dat wat God in India doet, Hij ook in Nederland wil doen. Hans: “De God Die wonderen bewerkt in India is dezelfde God Die in Nederland werkt. Stap uit en wees beschikbaar op de plek waar je bent, zodat de Heilige Geest door je heen kan werken. We hebben allemaal de Heilige Geest in ons. Daar gaat het om!”

Lees meer over het werk van Hans en Marlies op: https://hminternational.org/nl/

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen