Hans Maat over profetie: “Het geheim? Niet radicaliseren maar praktiseren!”

Als protestants leider en voorganger was hij altijd een beetje sceptisch over profeteren, maar sinds enkele jaren gelooft hij dat het een onmisbare gave is voor de kerk en de samenleving. Hans heeft zelf gezien hoe het profetisch spreken groeit, ook in zijn eigen leven en hoe mensen, organisaties en de richting waarin beleidsmakers zich bewegen daardoor verandert. “Ik zie vaak dat mensen enorm verbaasd zijn over profetische woorden. Het zit niet in hun systeem dat God zo specifiek tot hen spreekt over Zijn bedoelingen.”

Hans vertelt in dit interview ook over bijzondere vormen van openbaring. Bijvoorbeeld de Haarlemmer Piet van Soest die chocolade-recepten ontving in een droom om zijn lang gekoesterde wens, een eigen chocoladewinkel in vervulling te zien gaan. Of een Amerikaanse evangelist uit Los Angeles die zijn trouwdatum en het kantooradres van Hans in het Nederlands zo kon opnoemen, waarna hij profeteerde over het leven van Hans, zijn bediening voor de kerk en zijn gezin. 

Snel tempo
Wat is nu de kern? Hans: “Profeteren is allereerst een gave van God en een opdracht. Streef ernaar, zegt Paulus in de gebiedende wijs. Het zou mij een lief ding waard zijn als christenen dit net zo serieus namen als de anderhalve meter samenleving.

In de kern is profeteren het uitspreken van Gods gedachten (door Woord en Geest) om voor mensen, kerken, steden, beleidsterreinen, gebieden en landen Gods wil en weg te duiden. Profetie is niets anders dan rechtstreekse openbaring van de Heilige Geest. In de Nederlandse theologie is er nog weinig over bekend, omdat profetie in onze kerken en levens weinig plek heeft gekregen, vanwege het niet praktiseren van de (bijzondere) gaven van de Geest.”

“Jammer is dat, want nergens lees ik in de Schrift dat Paulus een tijdslimiet heeft ingesteld voor de gaven van de Geest of dat zij als startmotor moesten fungeren voor de eerste verbreiding van het christendom.”

Virologen of Bijbelse profetie?
“We leven in een tijd van grote veranderingen en sociale onrust. Het is crisis, maar in de hemel is gelukkig geen crisis”, lacht Hans. “Wij luisteren vandaag vooral naar de virologen en het RIVM, naar media. Zij voelen aan als seculiere profeten die ons de scenario’s geven voor de toekomst en hoe wij moeten handelen. Maar… staat er niet geschreven in Amos 3:7 dat God zijn plannen onthult aan zijn dienaren, de profeten? Hoe zou het zijn als wij profetie mogen inbrengen in de gewone wereld? Voor overheden, in de media, in de economie? Ik weet het, het is uitdagend en we moeten het leren, maar het is toch niet zo’n gekke gedachte? Dat is het koninkrijk van God!”

“Wij luisteren vandaag vooral naar de virologen en het RIVM, naar media. Zij voelen aan als seculiere profeten die ons de scenario’s geven voor de toekomst en hoe wij moeten handelen.”

Charismatische charlatan
“Profeteren is en blijft spannend”, zegt Hans. “Soms ben ik er ook huiverig voor, omdat de angst me overvalt dat ik ontmaskerd word als een charismatische charlatan, die vooral eigen intuïtieve gedachten uitspreekt. Een bekend theoloog zei eens tegen mij: ‘Ach Hans, jij bent gewoon hoogsensitief, en emotioneel en sociaal intelligent!’” 

“Dus dan komt het erop neer dat je het zelf doet en dan ligt manipulatie op de loer. Dan maak je dus pastorale brokken. Toch leert de ervaring mij – en ik zal er best wel eens naast gezeten hebben – dat ik door de vervulling of doop met de Heilige Geest weet dat de Geest mij echt dingen ingeeft. Maar blijf bescheiden en nederig. Wees liefdevol, spreek altijd opbouwend en bedenk dat het echte profeteren voortkomt uit de liefdevolle relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wees niet verheven en zeg nooit: Alzo spreekt de Heere…”

“Toch leert de ervaring mij – en ik zal er best wel eens naast gezeten hebben – dat ik door de vervulling of doop met de Heilige Geest weet dat de Geest mij echt dingen ingeeft.”

“Nee, zeg gewoon dat je een indruk hebt die je wilt delen en dat je denkt dat deze van God komt.”

Het effect van profetie
Hans vervolgt: “Wat van God komt heeft een heilzame werking. Waarom? Als wij het Woord van God over situaties en mensen uitspreken, worden deze woorden werkelijkheid, er wordt iets al sprekend tot aanzijn geroepen. Als God spreekt, is het er en als God gebiedt, staat het er, zeggen de psalmen. Hoe krachtig is dat! Op de een of andere manier wil deze grote God ons als spreekbuis gebruiken om Zijn profetische beloften te vervullen. Dat is een geweldig voorrecht!  

Eerste ervaring 
“In 2012/2013 had ik mijn eerste profetische ervaring. In een oude Anglicaanse kerk in Londen haalde de profeet Andrew Chapman, mij uit een zaal met 600 voorgangers. Ik heb het opgenomen met mijn mobiel en het was werkelijk verbazingwekkend wat die man in twintig minuten allemaal bad. Veel daarvan is uitgekomen en we zijn ook vrienden geworden van elkaar.”

“Andrew heeft zes jaar lang in regenachtig Londen over straat gezworven om op allerlei plekken te leren Gods stem te verstaan. Het heeft hem echt veel gekost om profetisch te zijn. God bracht hem en later ook zijn leerlingen van een heuse profetenschool, in ongekende situaties waardoor de wereld letterlijk veranderde. Van het Engelse Lagerhuis tot in huizen van plezier (bordelen), onder moslims en bij de Bank of England. De verhalen zijn echt ongelooflijk en ik denk dat ik hem zal helpen om dit ook in een boek vast te leggen.”

Conferentiebezoeker
Terug naar Hans zelf die vaak gevraagd wordt of hij niet teveel beïnvloed is door conferenties waar grote dingen gebeurden die de meeste gewone christenen niet meemaken.

Hij lacht: “Ach, welnee. Ik ben eigenlijk geen conferentiebezoeker wat mijzelf betreft, al spreek ik er wel en organiseer ik ze ook. Ze hebben absoluut hun waarde. Maar ik heb in mijn hele leven slechts een paar buitenlandse conferenties gevolgd als bezoeker, af en toe wat op YouTube bekeken en heb ook geen cursus gevolgd, wat ik mensen wel aanraad. Ik zie allerlei leiders heen en weer vliegen om ideeën op te doen. Nou, dat vind ik niet zo nodig, want ik lees gewoon veel en ga vooral biddend mijn weg.

“Ach, welnee. Ik ben eigenlijk geen conferentiebezoeker wat mijzelf betreft, al spreek ik er wel en organiseer ik ze ook.”

Sommigen vinden mij een exponent van ‘radical christianity’, maar wat negatief is bedoeld is, is voor mij eerlijk gezegd een compliment. Alle christendom dient radicaal te zijn. Dat betekent niet dat je niet wijs en gebalanceerd zou zijn. Tegen mijn critici zeg ik meestal dat ik niet zozeer radicaliseer, maar vooral praktiseer. En ik raad leidinggevenden, voorgangers, kerkplanters en predikanten aan om dat ook te doen. Om volwassen te bewegen in de gaven van de Geest en de Here Jezus om een zalving te smeken. Met je competenties en je verstand alleen red je het gewoon niet en dat zie je ook in de praktijk terug.”

Verlangen naar meer
De enige manier waardoor het bij mij zo snel groeide, is mijn verlangen naar meer, Gods grote genade en omdat ik het gewoon ben gaan doen. Stel dat je op een Bijbelkring profetie gaat oefenen; dat is toch een veilige plek om het te leren? Het begint met bemoedigen, bidden en luisteren.”

Dat is ook bij Hans zelf zo gegaan, vertelt hij. “Er zijn leidinggevenden in Nederland die mij vertelden dat ik een soort turbo-ontwikkeling heb doorgemaakt. Of dat waar is weet ik niet, maar in die beginfase kreeg ik voor zes mensen een Bijbeltekst en alle Bijbelteksten gingen exact over datgene waar ze doorheen gingen. Het voelde als Bijbeltje-prikje, want ik sloeg gewoon zes keer de Bijbel open, en daar was ik altijd zeer op tegen. Maar goed, het voelt meestal heel natuurlijk en gewoon en gaat niet tegen je verstand in.

“Er zijn leidinggevenden in Nederland die mij vertelden dat ik een soort turbo-ontwikkeling heb doorgemaakt.”


“Wat je wel moet doen is je mond openen en zegenen en bemoedigen. Opvallend is dat Paulus juist de gemeente van Korinthe in 1 Korinthe 14 aanmoedigt om te profeteren. Dat was me nog eens een charismatische kerk zeg! Op het overdrevene af. En juist tegen die super-charismatische christenen, die wij vaak labiel en emotioneel vinden en waar veel ontsporingen plaatsvonden, zegt Paulus: Streef ernaar! Ga ervoor! En dan vooral naar de gave van profetie.”

“Je zou toch denken dat hij ze wat getemperd had. Dat hij die Korinthiërs een liturgie had gegeven vol voorspelbaarheid en formulieren. Maar nee hoor; Paulus doet er gewoon nog een schepje bovenop. Dat vertelt ons in ieder geval dat Paulus buitengewoon charismatisch was en daarom zijn we in goed gezelschap”, lacht Hans.  

God komt opdagen
“Maar is het niet zo dat velen het gewoon niet aandurven, omdat het ook kan zijn dat je niks ziet gebeuren? Op deze vraag antwoordt Hans: “Als je in geloof risico’s gaat nemen, zul je zien hoe God je de woorden geeft. Er is geen betere manier om te groeien, dan risico te nemen en het te doen. God lijkt daarop te reageren, is mijn waarneming. Maar geloof is ook volharding. Als er een week voorbijgaat waarin niemand geneest, of waarin ik geen woord heb, dan gooi ik het bijltje er niet bij neer. Zelfs al zou ik honderden keren moeten bidden zonder zichtbaar resultaat: ik blijf toch doorgaan.”

“Maar gelukkig is God trouw en is er altijd een zegen. Ik bid vaak vooraf aan een kerkdienst of spreekbeurt: Heer, als ik straks daar op die kansel of dat podium sta, dan moet U wel komen opdagen, want anders wordt het een drama. U weet ook wel dat ik zelf niets heb te geven, hooguit een geheiligd natuurlijk talent en dat gaat mensen niet aanraken, tot geloof brengen, genezen of bevrijden. En hoe heerlijk is de Heilige Geest: Hij is trouw en komt altijd weer opdagen.”

“Maar gelukkig is God trouw en is er altijd een zegen.”

PKN
De praktijk van luisteren naar Gods stem en profeteren moedigt Hans aan binnen de traditionele kerk en met name de PKN. Bijvoorbeeld in een hervormde kerk in Zuid-Holland, waar hij onder het genot van koffie en cake een avond leidde. Mensen ontvingen die avond veel voor de ander in bemoediging, beeld en Bijbelwoorden en er was zelfs een oudere mevrouw die aan een tafeltje een visioen ontving, dat perfect aansloot bij de situatie van de ander. “Het was zeer bemoedigend. Gewoon simpel door te oefenen, kwam het meteen los. Je hoeft helemaal geen conferenties plat te lopen, al kan dat af en toe een plaats zijn om meer te ontvangen.”

“Het krachtige van het ontvangen van profetische woorden is dat het voor veel mensen zo sterk bevestigt: God ziet mij heel persoonlijk. Hij kent mij. Of mensen worden bevestigd in hun roeping als evangelist, of als arts, bijvoorbeeld. Ik zou duizend verhalen hierover kunnen vertellen.”

Volgende week plaatsen we deel twee van Hans zijn betoog over profetie.

Bij het Evangelisch Werkverband, binnen de PKN, waar Hans directeur is en onder de vlag van ‘There is more!’, is veel aandacht voor het luisteren naar Gods stem en profetie. Op korte termijn zijn e-cursussen beschikbaar. www.ewv.nl

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen