Hans Tims over groeien in wijsheid: “Door Gods wijsheid werd ik zonder diploma commercieel directeur”

Sinds zijn bekering is voorganger Hans Tims enorm gefascineerd door de diepe wijsheden die in de Bijbel staan. Hij leerde erin te groeien en de wijsheden ook toe te passen in zijn dagelijks leven. “Ik had collega’s die tegen mij zeiden: ‘Je hebt waarschijnlijk erg veel managementboeken gelezen’, waarna ik hun vertelde dat ik die wijsheid vooral uit de Bijbel haalde.” In dit artikel vertelt hij hoe je kunt groeien in wijsheid.

“Wijsheid heeft mij altijd getriggerd! Het is voor God een enorm belangrijk onderwerp, Hij heeft er zelfs een heel Bijbelboek aan besteed. In het Bijbelboek Spreuken gaat het 31 hoofdstukken lang over wijsheid. Ik put daar veel kracht uit. Alle wijsheid die je krijgt is genade, het is de wijsheid die uit God gegeven is.”

“In het Bijbelboek Spreuken gaat het 31 hoofdstukken lang over wijsheid. Ik put daar veel kracht uit.”

Tims vertelt hoe hij in wijsheid begon te groeien. “Vooral door er in de Bijbel over te lezen. Die wijsheid is zo enorm diep. Ik heb ook veel filosofie en literatuur gelezen, maar niets haalt het bij de Bijbel. Ik vind Spreuken één van de mooiste boeken uit de Bijbel.”

Volgens Tims is wijsheid in de Bijbel nauw verbonden met het thema geloof. Hij legt het uit. “Jezus spreekt over de onmisbaarheid van geloof, maar aan de andere kant staat er ook: ‘Een wijs man bouwt zijn huis op de rots.’ Als je wijs bent, bouw je op de rots van geloof. Wijsheid is het zusje van het broertje geloof.”

Definities van wijsheid
Hans vertelt dat er verschillende definities zijn over wijsheid. Aan de ene kant heb je de Hebreeuwse interpretatie, die vooral wijst op ‘bekwaamheid je leven in te richten’. Een andere definitie is volgens Tims ‘zien vanuit Gods perspectief’. Van het laatste geeft hij een voorbeeld.

“de wijsheid van God tilt je uit boven je eigen omstandigheden en laat je kijken vanuit Gods perspectief.”

Eerste liefde
“Als je kijkt naar het corona-virus, dan doen veel mensen alsof dit het einde van hun bestaan is. Ze zien er geen uitweg uit. Maar de wijsheid van God tilt je uit boven je eigen omstandigheden en laat je kijken vanuit Gods perspectief. Het laat een pad zien waarlangs hieruit iets veel mooiers voort gaat komen voor individuen, kerken of organisaties.”

Wijsheid is dus belangrijker dan goud, zoals Salomo in het Oude Testament al doorhad. Hans Tims gelooft dat ook. “De Bijbel was mijn eerste liefde. Nadat ik van Jezus ging houden, ging ik ook erg veel van de Bijbel houden. Ik zag daar Gods hand in en werd hongerig om over de dingen van God te lezen. Toen ik Spreuken las, was ik direct verwonderd over de wijsheid die daarin beschreven staat. Dat heb ik me eigen gemaakt.”

Groeien in wijsheid
Hoe groei je specifiek in wijsheid? Hans legt het uit. “Het is heel simpel, door de Bijbel te lezen en de Heilige Geest te betrekken bij alles in je leven. In Jakobus 1 vers 5 staat dat God overvloedige wijsheid wil geven aan ieder die erom vraagt. Hij weet hoe hard we het nodig hebben.”

“Ik heb zelf duizenden keren op een kruispunt gestaan, waarbij ik God vroeg: geef mij wijsheid! Ik wist niet of ik links, rechts of vooruit moest gaan.”

“Heel vaak was stil blijven staan niet de oplossing. Dan moest ik blind een stap zetten en God vertrouwen dat zijn inzicht en wijsheid zouden volgen.”

“Heel vaak was stil blijven staan niet de oplossing. Dan moest ik blind een stap zetten en God vertrouwen dat Zijn inzicht en wijsheid zouden volgen. Dat is de wijsheid van de Heilige Geest. Die helpt je, bevestigt en corrigeert je. Voor alles wat ik doe, is Goddelijke wijsheid nodig.”

Herkennen van wijsheid
Wijsheid is altijd te herkennen, zegt Tims. “Wijsheid wandelt in zachtmoedigheid, zegt Jakobus. Het is anders dan kennis, want kennis maakt vaak opgeblazen. Wijsheid is zacht, nederig, rein, vreedzaam, welwillend, barmhartig, onpartijdig, ongeveinsd en heeft geen dubbele agenda. Ook is een kenmerk van wijsheid dat je graag naar anderen luistert.”

“Als je zegt dat je ‘ergens een nachtje over moet slapen’, is dat vaak een blijk van wijsheid. regelmatig vroegen mensen mij om een snel oordeel, maar ik liet de vraag altijd een nachtje liggen.”

“Wijsheid oordeelt ook niet te snel. Als je zegt dat je ‘ergens een nachtje over moet slapen’, is dat vaak een blijk van wijsheid. Regelmatig vroegen mensen mij om een snel oordeel, maar ik liet de vraag altijd een nachtje liggen. Dan ging ik erover bidden, erover nadenken en de dag erna had ik dan meestal een antwoord. Dat geeft bij anderen uiteindelijk een goed gevoel. Vaak word je al snel bevestigd in het feit dat je oordeel wijs was.”

Bedrijfsleider
Hans Tims is 20 jaar bedrijfsleider geweest voordat hij voorganger werd, waarbij hij in zijn functie als commercieel directeur 150 managers onder zich had. Dat kon niet zonder Gods wijsheid. “ Ik heb daar nooit een opleiding voor gehad. Van onderaf aan ben ik begonnen en door Gods wijsheid ben ik snel gegroeid. Er gingen vele miljoenen in het bedrijf om. Bij mijn afscheid zeiden mensen: ‘Nou mijnheer Tims, ik heb veel aan uw wijsheid en inzichten gehad.’”

“Bij mijn afscheid zeiden mensen: ‘Nou mijnheer Tims, ik heb veel aan uw wijsheid en inzichten gehad.’”

“Ik heb heus wel veel boeken gelezen, maar de Bijbel was veruit het belangrijkste. Ik heb altijd geleefd naar de principes van de Bijbel. Er staat zoveel in over ondernemen, leidinggeven en communicatie en is zo specifiek.” Hans verkocht als kind al luciferdoosjes op straat, vertelt hij. Dus het commerciële gevoel zat er wel al in. Maar God bracht het naar een heel ander niveau. “Ik bad altijd: ‘Geef mij Uw wijsheid.’ Dat was echt smeermiddel. Ik heb geregeld slechtnieuwsgesprekken gevoerd die dankzij Gods wijsheid niet tot conflicten leidden.”

Bijbel
Tims deelt nog wat wijze lessen die hem vanuit de Bijbel erg aanspreken. “Ik vind de tekst ‘wie zielen wint is wijs’ uit Spreuken 11 vers 30 heel mooi. Of Spreuken 25 vers 25, waar staat: ‘Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land.’ Omdat ik graag nieuws verspreid vanuit het zendingsveld, vind ik deze erg mooi. Ook Mattheüs 7 vers 24 is heel mooi, waar staat dat ‘een wijs man zijn huis bouwt op de rots’. Jezus is zelf deze rots. 

“Je ziet in de Bijbel dat het vooral God zelf is die mensen vult met een grote mate van wijsheid. Dat de Heilige Geest de katalysator is van wijsheid. De apostel Paulus bad: ‘Dat de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft.’ Het was Jozua die na de handoplegging van Mozes vol was van de Geest van wijsheid en enorm groot werd van inzicht en verstand. Toen Mozes de opdracht kreeg om de Tabernakel te bouwen zei God tegen hem: “U moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die Ik met een Geest van wijsheid vervuld heb. Hij kreeg een enorm vakmanschap toebedeeld.”

“Vaak kunnen leiders zich op de borst slaan en vergeten dat het God is die dit bewerkt.”

Jesaja profeteerde over de Messias: “Op Hem zal de Geest van de Here rusten: de Geest van wijsheid en inzicht. Daarbij is het wel terecht om te beseffen dat het puur Gods genade is die door ons heen werkt. Vaak kunnen leiders zich op de borst slaan en vergeten dat het God is die dit bewerkt.”

“Als je verlangend bent naar meer wijsheid van de Heilige Geest en biddend je beslissingen neemt, dan zal God je enorm doen toenemen in wijsheid. Hij baant een weg en tilt ons uit boven onze omstandigheden.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen