Heeft het kennen van Jezus jouw leven veranderd?

Jezus accepteren als onze Heer en Redder is de grootste beslissing die we ooit hebben genomen. We moeten ons afvragen hoeveel ons leven is veranderd sinds we de Heer hebben ontmoet.

“Daarom, als iemand in christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden – 2 korintiërs 5:17 (HSV)

Sommige gelovigen kennen de Heer al twintig, dertig jaar of nog langer en toch zijn ze niet veel gegroeid op het gebied van geloof en in het persoonlijk kennen van Jezus of het bestuderen van Zijn Woord.

Overgave aan de Heilige Geest

De Heilige Geest heeft in ons gewoond en Hij heeft in ons gewerkt vanaf het moment dat we Jezus als onze Verlosser ontvingen. Hij wijst ons vaak op de gebieden die we moeten veranderen. De Heilige Geest is zo zachtaardig dat we ons vaak nauwelijks realiseren hoeveel we zijn veranderd. Sommigen van ons verzetten zich echter tegen deze verandering en houden de Heilige Geest tegen om Zijn vernieuwingswerk in ons hart te doen.

Laten we ons hart onderzoeken. Hinderen we het werk van de Heilige Geest in ons? En zijn er gebieden in ons leven die we niet aan de Heer hebben overgegeven? Zijn er geheime zonden die we niet willen erkennen? Als we blijven leven zoals we nu doen, zullen we dan vreugde brengen in het hart van onze Heer Jezus, die zal terugkeren voor Zijn vlekkeloze bruid? Zijn wij echte ambassadeurs van Christus?

Meer worden zoals de Vader

De Heer weet dat het moeilijk voor ons is om de controle los te laten en ons leven onvoorwaardelijk aan Hem te geven. Om deze reden geeft Hij ons meer genade om te overwinnen.

“Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. – 2 korintiërs 12:9 (HSV)

Als we onszelf hebben tegengehouden ons hart aan de Heer over te geven en Jezus volledig te kennen, moeten we ons daarvan bekeren, zodat Hij het werk dat Hij in ons aan het doen is kan vervolmaken. Kinderen houden er vaak van om te imiteren, zich te gedragen en eruit te zien als hun ouders. God de Vader wil ook dat wij meer op Hem en Zijn Zoon Jezus gaan lijken.

Laten we bidden: Lieve Heer, het spijt me dat ik niet aan U toegeef. Geef alsjeblieft de gebieden aan die ik moet veranderen. Ik wil echt Uw hart weerspiegelen, Here Jezus. Voltooi Uw werk in mij, zodat ik Uw instrument van verandering en transformatie kan zijn. Ik wil de nieuwe schepping zijn die U wilt dat ik ben. Heer, ga Uw weg in mij! Amen.

Dit artikel is oorspronkelijk geplaatst op Godtv en lees je hier terug: https://godtv.com/has-knowing-jesus-changed-your-life/

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen