Heilige Geest breekt uit op kinderfeestje

Waar veel kinderfeestjes bestaan uit koekhappen of een film kijken, is het kinderfeestje bij Joel and Julissa thuis van een heel ander kaliber. Daar bidden kinderen voor elkaar en zien ze de Geest sterk aan het werk.

Een jong meisje glimlachte en wilde God graag beter leren kennen en zij herhaalde deze woorden van Daniël Adams, die in het filmpje voor haar bidt: “Jezus, ik wil vervuld worden met de Heilige Geest. Dus kom, vul me, van de kruin van mijn hoofd tot de zolen van mijn voeten. In Jezus naam. Amen.”

Ze stak toen haar handen uit en vroeg de Heilige Geest opnieuw. Maar voordat ze zelfs maar een woord kon zeggen, nam de Geest van God haar over, en ze sprak in tongen en begon ze te huilen!

Gods kracht
Er staat in Handelingen 2:17: “In de laatste dagen, zegt God, zal Ik Mijn Geest uitstorten over alle mensen. Uw zoons en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien, uw oude mannen zullen dromen dromen.”

‘Ik hou van U, Jezus,’ zei het meisje terwijl ze oncontroleerbaar vervuld was met de Geest. En de volwassenen die getuige waren van deze kinderen die door de Geest werden overweldigd, waren tot tranen toe gebracht, schrijft ook GodTV.

“Ik voel me gezegend. Een nieuwe generatie, het is het opbouwen van een nieuwe generatie”, beschreef een vader die zijn dochter door de Heilige Geest vervuld zag worden.

Jongens
Kort daarna kwamen de jongens aan de beurt. Deze keer baden Daniel en Gianna, die eerder vervuld waren met de Geest, voor de jongen. God kwam, vervulde hem en hij huilde.

Dit getuigenis bevestigde wat Jezus 2000 jaar geleden zei. In Handelingen 1: 8 zei Hij: “Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult Mijn getuigen zijn in Jeruzalem, en in heel Judea en Samaria, en tot aan de uiteinden van de aarde.”

Manifestaties
Over het onderwerp manifestaties ontstaan al snel veel discussies. Terwijl het Oude en het Nieuwe Testament vol staan van bijzondere, soms nogal opmerkelijke manifestaties, kan het thema in deze tijd snel stof doen opwaaien.

Echter, het is bijzonder dat kinderen op deze jonge leeftijd honger hebben naar God en ernaar verlangen om vervuld te worden met de Heilige Geest.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen