Helpende bijbelverzen bij angst en slapeloze nachten

Voor sommige mensen is een goede nachtrust zeldzaam. Als jij een van degenen bent die slapeloze nachten doormaakt vanwege angst en zorgen, kunnen deze vertroostende bijbelverzen je verder helpen.

Niets kan je beter helpen om vrede te vinden te midden van slaapproblemen, dan Gods Woord. Hier zijn dus enkele bijbelverzen om over na te denken en te mediteren als je niet kunt slapen.

Als u niet kunt slapen
1. “Als je gaat liggen, ben je niet bang, als je gaat liggen, slaap je zoet.” (Spreuken 3:24)

2. “Vrede laat Ik bij je, Mijn vrede geef Ik je. Ik geef je niet zoals de wereld het geeft. Laat je hart niet verontrust worden en wees niet bang. ” (Johannes 14:27)

Eigen Gods beloften in Zijn Woord je toe en bid tot je merkt dat je in Zijn tegenwoordigheid rust.

God pakt angst en zorgen aan
En om u verder te helpen met uw zorgen, zijn hier bijbelverzen die je zullen helpen al je angsten weg te jagen. Jezus wil dat we al onze lasten aan Hem overgeven, zodat we rust kunnen vinden.

1.Mattheüs 11:28: “Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.”

2. “Keer terug naar je rust, mijn ziel, want de HERE is goed voor je geweest.” (Psalm 116: 7 NBV)

3. “Maak je dus geen zorgen over morgen, want morgen brengt zijn eigen zorgen met zich mee. De problemen van vandaag zijn genoeg voor vandaag.” (Mattheüs 6:34)

4. “Werp al je zorgen op Hem, want Hij zorgt voor je.” (Petrus 5: 7, ESV)

5. “Ik zal mij beiden in vrede neerleggen en slapen; want Gij, Heer, laat mij alleen in veiligheid wonen.” (Psalm 4: 8, KJV)

6. ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is licht en mijn last is licht. ” (Mattheüs 11: 28-30)

7. “Vrede laat Ik bij je, mijn vrede geef Ik je. Ik geef je niet zoals de wereld het geeft. Laat uw hart niet verontrust worden en wees niet bang. ” (Johannes 14:27)

8. “Wees stil en weet dat ik God ben.” (Psalm 46:10)

9. “Ik ging liggen en sliep, maar ik werd veilig wakker, want de Heer waakte over mij.” (Psalm 3: 5)

10. “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, zal rusten in de schaduw van de Almachtige. Je zult de verschrikking van de nacht niet vrezen, noch de pijl die overdag vliegt. Want hij zal zijn engelen over jou bevelen om je op al je wegen te beschermen. ” (Psalm 91: 1,5,11)

Deze verzen die in de Schrift zijn geschreven, zijn levend en actief. Blijf ze dus gewoon lezen of onthoud ze totdat ze je hart en ziel doordringen. Tot je angst verdwijnt.

God zorgt voor je, en Hij wil dat je vrij bent van al je angsten en zorgen. Moge je vrede en troost vinden in het Woord van God.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen