Henk Koelewijn ziet God werken in het AZC: “Hij leidt vluchtelingen naar Nederland met een reden”

Henk Koelewijn en zijn vrouw zijn al 25 jaar actief in het vluchtelingenwerk en toen Henk eens een Bijbelstudie gaf onder Iraniërs, zat de kamer tot zijn verbazing helemaal vol. De honger naar het evangelie is groot, zegt hij. “Het is zo belangrijk dat wij Nederlanders, en vooral christenen, ons hart voor deze mensen openen. Juist door de liefde die ze proeven, worden ze open voor Jezus.” Koelewijn schreef het boek ‘Roep mij, dan red ik jou’, om te laten zien hoe God om een belangrijke reden vluchtelingen naar ons land stuurt.

Als eerste licht Koelewijn de intenties toe om het boek te schrijven. “Het is treurig, dat wij in een land zitten waar vluchtelingen een slechte bijklank hebben. Omdat God juist een bedoeling heeft met het feit dat ze hierheen komen. Mensen die in onbereikbare landen wonen en afgezonderd leven van het evangelie, komen hierheen. Zo ontstaat er een mogelijkheid om over Jezus te horen.”

“Ik kom mensen tegen die zeggen; ‘Ik ben thuis opgevoed met het beeld dat Joden puur slecht zijn en dat christenen honden zijn.”

En met die openheid komen ze zeker, benadrukt Koelewijn. “Als je naar Iraniërs kijkt, dan zijn ze sinds het bewind van Khomenei met acht of negen miljoen gevlucht. In dat land zijn religie en de staat hetzelfde. Veel vluchtelingen hebben grote moeite met de staat en daardoor bijna automatisch ook met de religie.” 

“Daardoor durven ze hun eigen achtergrond ook ter discussie te stellen. Ik kom mensen tegen die zeggen; ‘Ik ben thuis opgevoed met het beeld dat Joden puur slecht zijn en dat christenen honden zijn waar je niets mee te maken moet willen hebben. Maar nu in Nederland word ik bijna alleen maar geholpen door christenen en ook joden.’ Ze raken daardoor in de war.”

Ondertussen groeit de boodschap van het evangelie in Iran ook via zeven grote satellietzenders in in Amerika en Engeland, en heeft Iran, volgens de cijfers van Open Doors, procentueel gezien, de snelst groeiende kerk ter wereld. Dat deze mensen, die zo open zijn, naar ons komen, is geleid door God, zegt hij.

Zeewolde
Koelewijn zelf was vooral actief bij het AZC in Zeewolde. Hierbij zijn er meer dan twintig Iraniërs gedoopt. Hij vertelt hoe het begon. “De aanleiding was dat ik op een zondagavond in de kerk preekte over Nicodemus en drie Iraanse vrouwen die in de kerk waren vroegen of ik de preek ook in het AZC wilde uitleggen. Toen ik daar aankwam, zaten er plotseling vijftien Iraniërs. Een jongeman kwam na de uitleg naar me toe en zei: ‘Mister Henk, I want born again.’ Toen stond ik met een mond vol tanden want dat had ik als gereformeerde nog niet eerder meegemaakt.”

“Een jongeman kwam na de uitleg naar me toe en zei: ‘Mister Henk, I want born again.’”

Uiteindelijk nam de jongeman Jezus aan en belde meteen zijn moslimvader op om over zijn bekering te spreken. Die reageerde open, met de woorden: ‘Eindelijk eens een goede beslissing genomen in je leven.’

De bekeringen werden met een groot feest gevierd, zegt Henk. “Net zoals Jezus zegt dat er feest is in de hemel over één zondaar die zich bekeert, wordt dat daar ook letterlijk gedaan. De muziek ging aan en er werd tot diep in de nacht gedanst.”

Overgeplaatst
Veel mensen die tot bekering kwamen, werden vervolgens ook weer overgeplaatst naar andere AZC’s. Op die manier konden ze niet met iedereen een diepe band blijven onderhouden, maar vaak kwamen mensen op de andere plekken weer in contact met christenen. Stichting Gave coördineert deze contacten goed.

Henk vertelt hoe het voor een vluchteling is om in Nederland aan te komen. “Meestal begint het met een politieverhoor en een heel juridisch gevecht. Terwijl ze al getraumatiseerd zijn. Helaas worden velen vervolgens, in al hun trauma’s, nog met de nek aangekeken ook. Dat is een verschrikkelijk gevoel. Het helpt enorm als Nederlanders hen minimaal welkom heten.” 

“In Mattheüs 25 zegt Jezus dat Hij je een trouwe slaaf noemt omdat je goed met je gaven bent omgegaan. Dat is een geweldige kans. Hoe laat je een beter beeld aan een vluchteling zien, dan wanneer hij in jou kan ontdekken wie Jezus is? Een Bijbelstudie is mooi, maar als je bereid bent om in liefde er voor hen te zijn, dan openen ze zich bijna vanzelf voor je. Ze zien dat je anders bent en dat dit niet is hoe ze bij de islam gewend waren.”

Teleurstellingen
Tegelijkertijd vertelt Henk dat ze ook teleurstellingen hebben meegemaakt en zagen hoe mensen zich mooi voordeden, of bijvoorbeeld christen werden, om hun eigen voordelen eruit te halen. 

“Wij hebben desondanks altijd benadrukt dat we er niet zijn om mensen aan een verblijfsvergunning te helpen. Het kan namelijk ook zijn dat God een ander plan met je heeft. Maar we weten wel: Hij gaat altijd met je mee, ook als dingen anders lopen. Mensen die Jezus leren kennen, merken een blijvende impact op hun leven. Je levensheil hangt niet meer af van de plek waar je woont, hoewel er op veel plekken natuurlijk schrijnende situaties zijn.”

“We kennen bijvoorbeeld iemand die vanuit Nederland overgezet is naar Frankrijk. In Iran is hij christen geworden en nu leidt hij in Parijs al een Iraanse gemeente.”


“We kennen bijvoorbeeld iemand die vanuit Nederland overgezet is naar Frankrijk. In Iran is hij christen geworden en nu leidt hij in Parijs al een Iraanse gemeente. Heel bijzonder. God werkt op vele manieren, Hij regisseert het allemaal. Ondertussen mogen wij weldoen zonder om te kijken, zoals Jezus ons heeft opgedragen.”

In zijn boek vertelt Koelewijn over de bijzondere verhalen die hij heeft meegemaakt en deelt hij een treffende boodschap die je hart aanraakt om er te zijn voor deze kwetsbare groep mensen. Klik hier om het boek te bestellen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen