Het belang van apostolisch denken

Door de jaren heen heb ik vaak de kreet gehoord: we moeten terug naar de kerk in Handelingen! Vaak bedoelde men dan dat we bijvoorbeeld dingen meer samen moeten delen, veel meer het avondmaal moeten vieren, etc. Maar waar mijn aandacht naar uitgaat wanneer die kreet klinkt is het eerste punt wat Handelingen 2:42 zegt: ‘En zij volhardden in de leer van de apostelen…’ 

De eerste christenen zagen dagelijks mensen tot geloof komen, zagen hun invloed toenemen, ervoeren de kracht van God in hun midden door tekenen en wonderen en groeiden in gemeenschap met elkaar en met God Zelf. Ik denk dat het belangrijkste ingrediënt het volharden in de leer van de apostelen is.

“Ik ben God dankbaar dat hij de afgelopen eeuw vele dingen heeft hersteld in het Lichaam van Christus wereldwijd.”

Hersteld
Ik ben God dankbaar dat hij de afgelopen eeuw vele dingen heeft hersteld in het Lichaam van Christus wereldwijd. Bijvoorbeeld de genezingsbediening, de profetische bediening en de waarde van de evangelist. In deze dagen is God het apostolische opnieuw aan het terugbrengen in de Kerk! 

Wanneer jij een christen bent die gelooft in Jezus, Zijn Koninkrijk en de boodschap die Hij bracht, dan ben je apostolisch in beginsel. Het fundament van jouw geloof is gelegd in de hemel en van daaruit ben je gezonden om de aarde te beïnvloeden met dat Koninkrijk! Dat is niet iets wat je van de een op de andere dag leert, maar dat vergt tijd, investering en groei. In mijn eigen leven bracht dat een hele reis op gang.

Herprogrammeren
Van traditionele achtergrond, tot levend geloof gekomen in een evangelische gemeente en vervolgens een ontdekkingstocht langs allerlei ‘kampen’ kwam ik erachter dat er veel meer is dan wat ik heb geleerd. Wonderen, kracht, leven vanuit de hemel, wandelen met de Heilige Geest en nog veel meer. Ik kwam erachter dat mijn beeld van God en Zijn Koninkrijk niet altijd klopte. Ik moest mijn denken her-programmeren! 

“We zijn allemaal onderweg om meer van Jezus en meer van Zijn Koninkrijk te zien doorbreken in ons leven.”Deze reis en ontdekkingstocht is er eentje waar iedere christen zich in bevindt. We zijn allemaal onderweg om meer van Jezus en meer van Zijn Koninkrijk te zien doorbreken in ons leven. Gezonden om onze ‘wereld’, of dat nou je gezin, je werk of school is, te zien veranderen door de kracht van Gods Koninkrijk. 

Bijbelschool
In September beginnen we met onze apostolische Kingdom Culture Bijbelschool in Nijkerk. Waarom apostolisch? Omdat we gaan kijken naar de leer van de apostelen en hoe we bedoeld zijn om te leven vanuit de hemel. Te denken vanuit het volbrachte werk en het Koninkrijk van God. Je zult datgene wat je gelooft onder de loep gaan nemen, jezelf meer te wortelen in het Woord van God en de kracht van God zien toenemen op je leven! Dit in een atmosfeer van Gods aanwezigheid, geloof en waar Gods Geest alle ruimte heeft. 

De bijbelschool is gratis toegankelijk en zal fysiek plaatsvinden in Nijkerk en niet online. Elke avond zullen we beginnen met lofprijs en aanbidding door onze band. Je zult onderwijs krijgen van docenten als pastor Cees Bots, evangelist Tom de Wal, apostel Matthew Helland en apostel Jarno van Dijk. Het is een echte investering in je geloofsleven en zal je helpen om je fundamenten te versterken.

Voor meer informatie en getuigenissen van studenten vanuit een vorig seizoen, kijk op onze website: www.kingdomculture.nl/bijbelschool

Dit artikel is geschreven door Jarno van Dijk

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen