Het cruciale verschil tussen je eigen ambitie en Goddelijke ambitie

Het hebben van ambitie is goed, maar er zijn ook valkuilen. Als we de Bijbel erop naslaan zien we Paulus het hebben over ‘goede’ en ‘slechte’ ambitie. Paulus waarschuwt ons bijvoorbeeld voor egoïstische ambities, maar moedigt ons ook aan de ambitie te hebben een vredig leven te leiden. Hoe zit dat nu precies?

Grondtekst
Om te beginnen, als we het hebben over Paulus’ woorden, gaan we terug naar de Griekse grondtekst. Daar zien we dat ambitie in een negatieve context, zoals bijvoorbeeld in 2 Kor. 12:20, het woord ‘eritheia’ is. Het woord impliceert dat je iets doet vanuit de verkeerde motieven, het impliceert volgens het Bijbels Woordenboek ‘rivaliteit’. Ambitie in de positieve context, zoals in 1 Tess. 4:11, is het woord ‘philotimeomai’. Dat gaat over een ‘doel nastreven’, de rivaliteit komt in de betekenis van dit woord niet terug.

Vredig leven
De vraag die wij onszelf mogen stellen is of we een leven leiden dat gekenmerkt wordt door ‘goede’ ambitie of niet. Als we teruggaan naar 1 Tess. 4:11 dan worden we daar aangemoedigd om een vredig leven te leiden. Dat vredige leven is volgens Paulus onze getuigenis naar de buitenwereld toe. Leven we dat vredige leven of zijn we druk met het uiten van onze meningen over politieke voorkeuren en met wat we vinden van hoe er wordt omgegaan met het coronavirus?

Een goede graadmeter is altijd welke vruchten we voorbrengen met wat we uitleven. We hebben de opdracht gekregen van Jezus om het evangelie te prediken. Dat is onze eerste en voornaamste opdracht. Ambities op zich zijn niet goed of slecht, het motief erachter bepaalt dit. Het kan op onszelf gericht zijn en het doel van zelfverheerlijking hebben. Met deze route zal je Gods perfecte tijdlijn mislopen. Het hebben van een visie of een droom kan echter ook iets zijn waar veel van God in zit.

Gods genade
Het grote gevaar van een egoïstische ambitie, is dat we zonder Gods genade opereren en we risico lopen onszelf en anderen schade te berokkenen. Het is dus van groot belang dat we de leiding en timing aan God overlaten. Dat we samen met Hem groeien naar volwassenheid in geloof en we het aan God toevertrouwen wanneer de tijd rijp is dat Hij ons de vervulling van onze ambities geeft.

Dit artikel verscheen eerder op Godtv:

https://godtv.com/godly-ambition-vs-selfish-ambition-the-destructive-difference/

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen