Hoe Dorien Jezus laat zien bij onrecht in hun gezinshuis

Sta op, word verlicht, want uw licht komt
En de heerlijkheid van de Heere gaat over u op.
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken
En donkere wolken de volken,
Maar over u zal de Heere opgaan
En Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

Jesaja 60:1,2 en 3

In een gezinshuis wonen is een mooi vergelijking met het wonen in een stad. Een stad heeft een grote verscheidenheid aan nationaliteiten en daardoor een veelkleurigheid aan culturele verschillen. Twee jaar geleden woonden wij nog met zeven verschillende nationaliteiten in ons huis. Op dit moment zijn dat er vijf. Een prachtige setting waar alles wat er te koop is in de wereld in één huis woont.

Een uitdaging omdat elke dag een verrassing is, zowel mooie en moeilijke gebeurtenissen passeren de revue. En tegelijk is het een schitterende gelegenheid om licht en heerlijkheid van de Heere te laten zien aan de jongeren die met donkere wolken bedekt zijn, om maar de woorden te gebruiken uit Jesaja 60. Het was Goede Vrijdag en Pasen, onze focus is dan het kruis en de opstanding. Voor ons een cirkel die we dagelijks uitleven met vallen en opstaan.

Ik zie mezelf weer staan. Ik sta in de keuken bij ons koffiezetapparaat. Terwijl het geluid van de koffiebonenmaler alles overstijgt, beginnen mijn gedachten te rennen. Ondertussen zit ons hele huis met een drankje aan onze keukentafel te wachten. Er is een tafelgesprek gepland, iedereen is uitgenodigd. Compleet zitten we met negen jongeren, een student en wij als gezinshuisouders. Mijn hart begint ook te rennen. En voordat ik het weet moet ik huilen. Ik probeer het te bedwingen. Maar besluit om het zichtbaar te maken. Dit is wat het is. Ik draai me om en met tranen over mijn wangen loop ik met koffie naar de stoel die nog vrij is. Het is stil. Erg stil. Diegenen die durven, kijken mij aan. Want ik ga het gesprek starten.

De rest van de jongeren staren voor zich uit of kijken in hun kopje. De spanning is voelbaar.

Incident
Er heeft zich in ons huis een incident voorgedaan. Echt een onvoorziene gebeurtenis, een heel storend voorval. Onverwacht is het altijd. Die op een ongelegen moment boven water komt. In ons geval één uur voor ons vrije weekend. Een vrij weekend wat we eigenlijk zo nodig hebben te midden van alle coronamaatregelen. En veel jongeren daardoor voortdurend thuis zijn. Maar een incident wat ontoelaatbaar is moet aangepakt worden, vrij of niet. Een incident wat onveiligheid met zich meebrengt is een incident dat om actie vraagt. We willen zo snel mogelijk terug naar veiligheid voor allemaal. We zetten elke actie die we professioneel gezien behoren te doen, in beweging. Aandacht voor alle betrokkenen, op de hoogte brengen en uitnodigen van alle samenwerkingsorganisaties/instanties en ook biologische ouders. En niet te vergeten de rapportages schrijven. Werk aan de winkel dus.

“Een incident wat onveiligheid met zich meebrengt is een incident dat om actie vraagt. We willen zo snel mogelijk terug naar veiligheid voor allemaal.”

Intussen zit ik huilend aan tafel. Ik zie mezelf zitten. Aan de ene kant van de tafel de dader en aan de andere kant van de tafel het slachtoffer. Midden in een krachtenveld van zowel dader als slachtoffer. Ik wil recht doen aan beide partijen. Ik wil erkenning geven aan de pijn van het slachtoffer maar ook aan de pijn van de dader. Tranen die vertellen dat Jezus van beiden houdt. Zijn bewogenheid in mij, huilt over de jongeren. Ik ben geraakt door het slachtoffer, de vernedering en kwetsing die haar is aan gedaan. Het raakt mij diep. Bewogenheid voor de dader die hartverscheurend spijt tranen heeft gehuild raken mij ook diep. Door leegte is hij gedreven en in de val getrapt.

Allebei zowel dader en slachtoffer hebben een diepe leegte. Ze kennen onvoorwaardelijke liefde niet. Wat een gemis in identiteit. Waardevol zijn, liefde en respect voor jezelf lijkt zo gewoon. Je kunt het anderen pas geven als het gewoon is voor jezelf.  

En zonder veroordeling, zonder verwijt, zonder schuld is dit onze gelegenheid om Jezus te laten zien. Gaan we ze met Bijbelteksten om de oren slaan? Nee, geen rechtstreekse teksten, maar het levende Woord woont in mij. En zijn naam is Jezus. 

Redden uit eenzaamheid
Ik voel het verlangen (de verlichting) om te redden uit liefdeloosheid, uit afwijzing en uit de straf als je iets verkeerd hebt gedaan. Het verlangen om te redden uit de donkere wolken die over hun harten hangen, omdat ze zich alleen nog maar schuldig kunnen voelen. Redden uit de duistere eenzaamheid van ontkenning.

“We zijn rechtvaardig, kiezen geen partij. Maar bewegen ons vol bewogenheid en acceptatie naar elke persoon.”

We zijn rechtvaardig, kiezen geen partij. Maar bewegen ons vol bewogenheid en acceptatie naar elke persoon. We bespreken openlijk aan tafel wat zich heeft voor gedaan. We noemen ook de naam van zowel slachtoffer en dader. Beiden hebben ze toestemming gegeven om te verwoorden wat hun innerlijke proces is geweest. Beide heeft ruimte nodig. En wij spreken vergeving uit. We vragen aan de dader en aan het slachtoffer gepaste en gemeende woorden naar elkaar uit te spreken. De heerlijkheid gaat stromen. We voelen de lucht opklaren. Wat een opluchting, wat een verlichting. Opluchting ook voor de andere jongeren aan tafel. Openheid geeft veiligheid.

Jezus hing aan het kruis tussen misdadigers buiten de stad op een plaats genaamd Schedel.

In welke krachtenvelden hing Jezus in pijn? Te midden van alles reageerde Jezus met één en hetzelfde hart. De misdadiger ontmoet Jezus. Jezus is transformatie. Te midden van alles terwijl Jezus zelf de dood in ging, voelde Hij het hart vol berouw van de misdadiger naast Hem. God is liefde. God is transformerende liefde. Het dieptepunt van de misdadiger maakt God tot zijn paradijs. 

De verlichting van vergeving stroomt als een rivier door ons huis. Dank U Jezus!!!!!! Jezus transformeert mijn hart. De heerlijkheid van God overwint als wij Zijn bewogen liefdeshart laten bewegen voor misdadigers en slachtoffers die in onze stad (in ons huis) wonen. Jezus is in staat om dwars door mij heen te kijken en mij ten volle acceptatie te laten ervaren, ondanks… alles. Ik bedenk de momenten dat ik diep verlangde dat iemand mij begreep en onvoorwaardelijk accepteerde. Dank U Jezus. 

Sta op en schijn… Het is mijn, onze tijd om die persoon te zijn voor mensen om ons heen. De Heer zal over je opgaan. Zijn heerlijkheid zal over je gezien worden. Jesaja 60: 3

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen