‘Het Laatste Lied’: nieuw christelijk platform voor muziek tijdens uitvaart presenteert zich met eerste originele lied

De afgelopen maanden werden veel mensen hard geconfronteerd met de breekbaarheid van het leven, maar tegelijkertijd met de kracht van muziek. Liederen klonken als bemoediging in een tijd van onzekerheid. Muziek geeft in tijden van rouw en verdriet veel troost en houvast. Het juiste lied op het juiste moment geeft meer dan een blijvende herinnering. Het kan troosten, sterken en hoop bieden voorbij het afscheid; voorbij de dood. Christelijk platform ‘Het Laatste Lied’ start op 21 januari een nieuw initiatief wat die kracht tot haar doel laat komen. Een groep muzikanten stelt zich beschikbaar voor het verzorgen van de muziek tijdens een uitvaart en introduceert nieuwe liederen die een begrafenis een hoopvol en dankbaar karakter geven.

‘Het Laatste Lied’ is een initiatief van Jafeth & Sifra Bekx en brengt tientallen muzikanten samen met één doel: een laatste (lof)lied laten klinken tot eer van God en ter nagedachtenis van een geliefde. Het platform stelt musici beschikbaar voor begeleiding op maat op een begrafenis of rouwdienst. Met hun liederen wijzen ze op de hoop die gelovigen belijden als ze geconfronteerd worden met de dood. ‘Het Laatste Lied’ troost niet alleen, maar wijst ook als loflied naar God, de Bron van hoop.

De betrokken muzikanten bij ‘Het Laatste Lied’ zijn allemaal professioneel geschoold en spelen liederen vanuit de geloofsovertuiging die de familie graag wil laten klinken op een uitvaart. Daarnaast introduceren ze ook nieuwe liederen voor deze gelegenheden op het platform www.hetlaatstelied.nl. Het eerste lied is ‘Dwars Door Alle Tranen Heen’, geschreven door Jafeth Bekx, Matthijn Buwalda en Henk Pool. De clip bij het lied verschijnt op 21 januari. “Het is zo verdrietig om een geliefde te moeten missen” zegt Sifra Bekx. “Maar in die onmacht en dat verdriet hebben wij gezien hoe God kracht geeft. In dit lied klinkt de boodschap die de bron is van ‘Het Laatste Lied’: ‘Het einde is een nieuw begin, de dood verliest, het leven wint. Het laatste woord is aan God, aan God alleen.’ Zo willen we het laatste lied wat een leven afsluit, laten spreken van die hoop en dat vertrouwen. Daar mogen we ons mee sterken. Als we (samen) zingen van Gods liefde en trouw, dan draagt dit bij aan een bijzonder moment van dankzegging tijdens de uitvaart.”

Op www.hetlaatstelied.nl is meer informatie te vinden over het initiatief, de mogelijkheden voor een rouwdienst of uitvaart, de initiatiefnemers en aangesloten musici. Dankzij het grote aantal professionele, betrokken muzikanten, hun brede repertoire en hun overtuiging presenteert ‘Het Laatste Lied’ zich als hét christelijk platform voor live muziek tijdens een uitvaart, de rouwdienst of begrafenis. Het eerste originele lied ‘Dwars Door Alle Tranen Heen’ wordt binnenkort aangevuld met andere nieuwe liederen.

OVER DE INITIATIEFNEMERS

Jafeth en Sifra Bekx zijn ‘Het Laatste Lied’ gestart na zes jaar lang met hun platform JES music de muzikale begeleiding te hebben verzorgd bij bruiloften. Het echtpaar kreeg de afgelopen periode meer verzoeken om ook op uitvaarten en in rouwdiensten te spelen en zingen. Net zoals bij JES music tientallen muzikanten zijn aangesloten, start ‘Het Laatste Lied’ met die opzet.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen