Het leven van familie Rombout veranderde sinds februari volledig; ‘wij lazen nooit in een Bijbel’

Wij zijn Marc en Marsha Rombout en hebben 3 kinderen Daan (3), Evi (2) en Luuk (10 maanden). Wij gingen nooit naar de kerk, lazen geen Bijbel en waren er zeker niet mee bezig. Toch hebben we ons op 13 juni 2021 laten dopen. Wij willen graag getuigen hoe we zo gekomen zijn.

Allereerst, de Heer is ons al heel ons leven trouw geweest! Ook in de tijd dat wij niet samen met de Heer en zijn Heilige Geest liepen en Hem ook niet eerden. Dat weten we zeker, net zo zeker als dat Hij een super gaaf plan voor ons heeft, waarbij wij waanzinnige dingen gaan mee maken. Amen!

Ons leven is te vergelijken met het verhaal van de verloren zoon uit de Bijbel. Wij hebben jarenlang gedaan wat we wilden, hebben geploeterd en vele zonden begaan. We waren ongelukkig, het was een zooitje, we waren boos, verslaafd aan verschillende dingen en onze relatie wankelde ook regelmatig. 

Februari 2021
En toen werd het februari 2021. We werden thuis gebracht door de Heer. Hij schudde ons wakker en liet zien dat de dood op de loer lag. En Hij gaf het startschot van onze bekering. Zo gebeurden er heel veel bijzondere “toevalligheden” waardoor onze ogen opengingen. 

Wij nemen jullie graag mee in wat ons is overkomen, waarbij we niet dieper ingaan op welke zonden wij allemaal hebben gepleegd in het verleden, want deze zijn vergeten en vergeven.

Jeugdvriend
Begin maart zag Marsha een bericht op Facebook waarbij ze zag dat onze oude jeugdvriend Ard, zijn mooie vrouw Miranda én hun dochter Fleur zich hadden laten dopen. Dit verbaasde ons enorm, aangezien wij de ‘oude’ en behoorlijk zondigende Ard kenden. We hadden Ard al 12 jaar niet gezien, maar hebben wel contact met hem gezocht. Uiteindelijk kwam Ard samen met zijn vrouw en dochter bij ons eten en ze namen gelijk de Heilige Geest met hen mee. Het resultaat: we werden geraakt en Marsha barstte in tranen uit, wat ze niet kon verklaren.

We waren nieuwsgierig geworden en zijn naar de Nieuw Leven Gemeente in Alblasserdam gegaan. We troffen daar een levende gemeente aan, waar echt wat gebeurt. Met als resultaat dat Marsha elke keer werd geraakt door de Heilige Geest wanneer ze de gemeente binnenging en bij Marc er een interne strijd los barstte. Marsha was vrij snel overtuigd en heeft zich al snel bekeerd en haar hart aan de Here Jezus gegeven. Bij Marc duurde het langer.

“Hierop kreeg hij het antwoord: ‘Dan moet je voor Mij kiezen.'”

Op een zondag hebben onze voorganger Fausto en ouderling José voor hem gebeden. Gevolg: een bevrijdend gevoel en een week waarbij de strijd verhevigde. Een rotweek, waarbij het kwade alle zeilen bij zette. Na een rotweek zat hij in de auto en voelde zich ellendig en erg ongelukkig. Hij ging in gesprek met God en vroeg: ‘Hoe kom ik uit deze ellende?’ Hierop kreeg hij het antwoord: ‘Dan moet je voor Mij kiezen.’ Dit antwoord bleef in zijn gedachten, waarop hij besloot zich ook te bekeren en het zondaarsgebed op te zeggen in de gemeente.

‘Toevalligheden’
In deze periode tot aan ons dopen gebeurde er nog een aantal bijzondere ‘toevalligheden’. Zo vroeg onze oudste zoon ineens naar liedjes van de Here Jezus, terwijl hij nooit in de kerk was geweest en niemand hem had verteld hierover. Ook vroeg hij later of de Here Jezus ook in zijn ‘buik’ mocht wonen. Genas onze jongste zoon direct van de koorts nadat wij hem de handen op hadden gelegd en genezing hadden uitgesproken in de naam van Jezus Christus. 

Sliep onze jongste ineens een aantal nachten door nadat we hiervoor gebeden hadden. Onze vaste kijkprogramma’s op tv waren ineens niet meer belangrijk en werden niet meer gevolgd en het ‘Foute Uur’ op de radio was spontaan ingeruild voor Opwekkingsmuziek.

De rug van Marsha genas spoedig nadat we de handen hadden opgelegd en genezing hadden uitgesproken in de naam van Jezus Christus.

En er gebeurde nog veel meer! We kregen ook bij al deze gebeurtenissen privéles van de Heer in vertrouwen, kracht van bidden, genezingen en bovenal dat God goed, rechtvaardig, zorgzaam, trouw en zeker ook grappig is.

Uren getuigen
Dit alles zorgde ervoor dat we ons hebben laten dopen in het Koninkrijk Gods. Na onze doop hebben we vele bevestigingen gehad dat we op de juiste weg zijn. Zo stapelden de gebeurtenissen zich op en bevestigde de kwade ook dat we op de juiste weg zijn. Doordat de kwade aanvallen uitvoerde op onze kinderen, vooral op onze jongste, en wij deze aanvallen in Zijn Naam hebben overwonnen is ons vertrouwen in Hem nu nog sterker.

“‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar zondaars tot bekering.’ Met deze woorden maakt Jezus heel duidelijk waarom en voor wie Hij gekomen is. Dat is nooit veranderd.”

We kunnen nog uren getuigen over onze ervaringen en staan hier ook altijd voor open. Dus wilt u meer weten dan kunt u altijd contact met ons opnemen.Verder willen wij iedereen van de Nieuw Leven Gemeente bedanken dat jullie ons met open armen hebben ontvangen en ons hebben begeleid in deze bijzondere tijd. We ervaren echt dat we op jullie kunnen bouwen in de bijzondere tijd die nog komen gaat. En uiteraard willen we de Heer prijzen, Zijn naam staat boven alle namen. Hallelujah!

‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen maar zondaars tot bekering.’ Met deze woorden maakt Jezus heel duidelijk waarom en voor wie Hij gekomen is. Dat is nooit veranderd. Voor vandaag net zo actueel als 2000 jaar geleden.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen