Bjorn Lous ontdekte dat principes uit de Thora het leven doet opbloeien

Toen auteur Bjorn Lous na zijn studie economie een tijd lang in Israël woonde, zag hij steeds meer hoe de Israëlische samenleving verschilde met die van Nederland en andere westerse landen. Hij begon een zoektocht naar de wortels van het christelijk geloof en hoe je die praktisch kunt toepassen in onze samenleving.

Zijn zoektocht resulteerde in het schrijven van twee boeken. “Mijn eerste boek ‘Ik ben de weg’ beschrijft mijn zoektocht naar hoe het Oude Testament handvatten biedt voor het omgaan met zaken als economie, de natuur en het klimaat.”

Bjorn ontdekte dat het Oude Testament een bron van wijsheid is voor hoe we onze hedendaagse samenleving kunnen opbouwen. “Als we die principes toepassen, kunnen we als mensen de samenleving volledig laten opbloeien. Dat is ook de opdracht die God de mens gaf in Genesis; zorgen voor de aarde en zich vermenigvuldigen.

Dat vermenigvuldigen heeft niet alleen te maken met kinderen krijgen. Het heeft ook te maken met het vermenigvuldigen van alle goede dingen, zoals liefde en vrede. Als we die dingen vermenigvuldigen, zullen zegeningen over de hele aarde stromen en zal de hele schepping opbloeien.”

Genade
Nadat Bjorn deze dingen in zijn eerste boek beschreef, wrong er toch nog iets, vertelt hij. “Christenen zeiden tegen mij:  ‘Het is wel mooi dat je zo enthousiast bent over wat er in de Thora beschreven staat, maar wij leven nu vanuit genade.’ Ik merkte dat christenen het liefst zoveel mogelijk afstand wilden houden van wetten en regels in het Oude Testament.”

Daarom besloot hij zijn zoektocht door te zetten, wat resulteerde in zijn tweede boek ‘Ik ben de waarheid’. Hier gaat hij in op de rol van de Thora in het Nieuwe Testament. Als bijvoorbeeld het Oude Testament niet meer geldt, omdat Jezus de wet heeft vervuld, waarom laten we het Oude Testament dan niet uit de Bijbel weg?

“Uit genade leven betekent dat we door het offer van Jezus in staat zijn om bijbelse principes uit te leven.”

 “Het is interessant te kijken naar wat er in het Nieuwe Testament over het Oude Testament staat”, gaat Bjorn verder. “Op een gegeven moment zegt Jezus in de evangeliën dat totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, er geen jota of tittel van de wet voorbij zullen gaan, totdat alles geschied is (Matt. 5:18).”

Het is dus niet zo dat het Oude Testament  overbodig is geworden. “Door Zijn offer aan het kruis heeft Jezus juist voor ons alle drempels weggenomen om het leven ten volle te leven. Uit genade leven betekent dat we door het offer van Jezus in staat zijn om bijbelse principes uit te leven en zo de volledige schepping tot bloei kunnen brengen. Jezus’ offer is dus niet het einddoel, maar een middel om ons op weer op de juiste weg te brengen om de opdracht die God ons gegeven heeft te vervullen.”

Praktische uiting
“In kerken wordt wel gepreekt: heb je naaste lief als jezelf, maar er wordt vaak niet bij gezegd hoe dat eruit ziet. Ik geloof dat het toepassen van de richtlijnen van de Thora, een praktische invulling is van die liefde voor onszelf en anderen.”

“Handelingen 15 is eigenlijk het kernhoofdstuk van hoe we als christenen met de wet om mogen gaan. Daarin heeft Paulus het over vier dingen waar heidense gelovigen zich van dienen te onthouden. Dat zijn dingen die door afgoden besmet zijn, ontucht, het verstikte en bloed.

Verschillende soorten regels
In het Oude Testament kom je verschillende soorten regels tegen. Regels die specifiek voor het volk Israël zijn, regels die alleen voor priesters gelden en regels voor vreemdelingen onder het volk. De zaken die Paulus in Handelingen 15 benoemt, voeren terug tot de principes in het Oude Testament die voor vreemdelingen gelden die zich met Israël hebben verbonden.

“De regels zijn een hulpmiddel voor ons om de schepping als geheel tot bloei te laten komen.”

Economische principes
Je zou kunnen zeggen dat de kern van die regels of principes universeel is. Als je ze toepast, bloeien mensen, natuur, dieren en complete samenlevingen helemaal op. Zo zijn er bijvoorbeeld drie economische principes op bijbelse grondslag:

1. Het doel van regeren over de aarde (Genesis 1:28). De bloei van de schepping als geheel moet voorop staan. Denk aan de bloei van mensen, dieren, natuur, klimaat en samenlevingen. Het is niet de bedoeling dat we de aarde alleen als grondstof gebruiken om te leven.

2. Tevredenheid (Genesis 3). Consumptie is niet wat voldoening brengt. In Genesis 3, waar de slang Eva verleidt, zie je eigenlijk al een consumptievraag. Hij vraagt of ze van de vrucht wil eten die God verboden heeft. Wat belangrijk is, is om tevreden te zijn met de dingen die God je geeft.

3. Elkaar tot zegen zijn (Genesis 12:3). In Genesis 12:3 zegt God tegen Abraham: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken…’ Wat je nu veel in de samenleving ziet, is concurrentie. Maar het bijbelse principe is om niet vanuit een geest van concurrentie te handelen, maar vanuit een geest van elkaar zegenen.

Hulpmiddel
Vanuit deze principes vloeien andere principes voort die voor iedereen toepasbaar zijn. Zo geven principes in het Oude Testament o.a. richting voor hoe je het beste landbouw kunt bedrijven en hoe je het beste met zaken als rente en armoede om kunt gaan. Als we die principes toepassen, komen we als mens en samenleving tot ons doel.

Het gaat er niet om dat we ons blind aan regeltjes houden en die uitleven. Het gaat om de gedachte erachter. De regels zijn een hulpmiddel voor ons om de schepping als geheel tot bloei te laten komen en om Gods grootheid te ontdekken.”

“Dit is voor mij een zoektocht die nog niet af is”, besluit Bjorn. “Ik wil mensen aanmoedigen om die zoektocht zelf te ondernemen. Denk over deze dingen na, bid erover en begin maar met zoeken. Het zal je leven enorm verrijken.”

Klik hier om het boek te bestellen.

Reacties

  1. Dag Bjorn, ik heb al eerder gereageerd, maar bericht is blijkbaar niet geplaatst, dus opnieuw.
    We zitten nogal op dezelfde golflengte als ik dit artikel lees, dus mag ik je vragen mij even te bellen, ik zou graag even kennis maken.
    Shalom
    Ben Kok (joods-chr. pastor)
    tora-yeshua.nl

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen