Harvest Fields International start per september 2021 beweging van huiskerken: ‘Geloven voor 400 ‘homes”

De beweging Harvest Fields International (HFI) uit Harderwijk start per september 2021 samenkomsten in de ‘homes’; waarbij ze de komende jaren 400 huiskerken willen planten door heel Nederland heen, zegt leider Mattheus van der Steen.

Harvest Fields International zal een keer per maand een grootschalige dienst houden waarbij alle huiskerken samenkomen. De rest van de maand is sterk gericht op discipelschap in de huizen, aangestuurd door een ministry-team dat speciaal door HFI getraind wordt.

Hoop in elk persoon, een hemels geluid van God in elk huis, een getuigenis in elke stad, een roep in elk land om hemel op aarde te zien voltrekken!‘, is het thema dat het leiderschap Harvest Fields International ontving.

“Ons verlangen is dan ook dat er een roep van ons uitgaat, naar God, om Zich te ontfermen over ons land, om zo Hemel op aarde te zien ontwikkelen en plaatsvinden.”

Mattheus van der Steen van HFI vertelt: “Dat is wat God in ons hart schreef en ons diepe verlangen is geworden, namelijk: Nederland getransformeerd te zien worden naar Zijn beeld en dat we hoop kunnen bieden in dit land. En dat ieder gezin in staat is om Zijn stem te verstaan bij alles wat ze doet door haar vertrouwelijke omgang met God, waardoor er een getuigenis van ons uitgaat als christenen in iedere straat, dorp of stad. Ons verlangen is dan ook dat er een roep van ons uitgaat, naar God, om Zich te ontfermen over ons land, om zo Hemel op aarde te zien ontwikkelen en plaatsvinden.”

Schudden
Harvest Fields International gelooft dat, in het schudden van alles wat ons vertrouwd is, na de uitbraak van Covid-19, God alles doet medewerken ten goede voor ons en Zijn plannen voor de wereld doet versnellen! “En daarom omarmen wij ook dit nieuwe seizoen, want God is in controle.”

“In het Bijbelboek Handelingen zien we het model, dat Jezus uitkoos voor de verspreiding en verkondiging van Zijn Koninkrijk, namelijk: De Ekklesia. God roept ons daarin wereldwijd op om weer terug te gaan naar de oorsprong van de kerk. De Ekklesia is de kerk naar Gods plan.

Jezus zei: ‘Waar twee of meer in Mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in uw midden’. Dat is een Ekklesia; daar gelden Gods principes en wetten.”

Instituten
Mattheus benadrukt dat er Bijbels gezien drie instituten zijn: de tempel, de synagoge en de ekklesia. “Drie instituten die in korte tijd het Evangelie verspreidden over de gehele wereld. Het is verrassend te zien dat Jezus de ekklesia gebruikt, de huizen als hét model voor discipelschap en het brengen van een daadwerkelijke verandering in de maatschappij.”

“Wereldwijd zien we dat dit bijbels model van “kerk zijn“ zich ontwikkelt door Covid-19 heen. We willen graag dicht bij het model leven en blijven, dat Jezus Zelf uitkoos. De Ekklesia begint bij onze (huis)gezinnen door familie te zijn, als bron van leven in je eigen straat, dorp of stad. De Ekklesia wordt zichtbaar door Gods tegenwoordigheid bij jullie thuis, in je wooncomplex, in je praktijk (op je werk). Het worden zo allemaal kleine plekken van hoop, waar God regeert.”

“We worden overweldigd door de vraag maar belangrijker nog door de honger die we zien. Zo bemoedigend!”

Het is tijd is om dit initiatief in Nederland te ontwikkelen, geeft Mattheus van der Steen van Harvest Fields International aan. “Wereldwijd zien we dat al veel bewegingen, dit in praktijk brengen. In 2009 tijdens een reis naar Indonesië sprak de Heer duidelijk tot mijn hart; 400 Homes en 5000 mensen in Nederland. Deze gedachte is in de loop van de jaren regelmatig teruggekomen en wij ervaren, met de apostolische visie board, dat het de juiste tijd is om dit nu in te gaan zetten.”

Zo heeft dit concept het afgelopen jaar als Harvest Fields International (HFI) ook uitgezet in andere landen. Myanmar, India en Rusland werden zo aanvankelijk tweewekelijks ondersteund met zoomdiensten en ministry time (profetie en genezingsbediening). In Rusland hebben we 550 huizen, in India ca 300 en in Myanmar (voor de staatsgreep) 200 huizen gediend. “Daarnaast gaan we nu ook verder met trainen van leiders met de School of Transformation, het Ekklesia model; afgestemd op hun nood en wensen. We worden overweldigd door de vraag maar belangrijker nog door de honger die we zien. Zo bemoedigend!”

Harvest Celebration
Vanaf September 2021, zal er eenmaal in de maand een Harvest Celebration gehouden worden met alle homes bij elkaar vanuit het gehele land. Daarnaast hebben we nog landelijke uitzendingen, als een geluid van hoop, waarbij we in juni 2021 beginnen. “Het zal een feestelijke bijeenkomst zijn, waarin we God grootmaken in lofprijs en aanbidding. Daarbij ontvang je geloofsopbouwend onderwijs, er zal plaats zijn voor getuigenissen en onderlinge verbinding. Het is altijd fijn om te weten dat je deel uitmaakt van een groter geheel; van één grote familie. Daarnaast hebben we nog landelijke uitzendingen (3x per maand) als een ‘Geluid van Hoop’.”

“Daarbij bieden wij jou een geweldige training aan, waarin ruim 30 jaar ervaring ligt, hoe jij je huis of werkplek kan veranderen tot een ekklesia of hoe je hele landen kan discipelen. Dit materiaal kan je ook later weer eventueel gebruiken voor het trainen van mensen bij jou in je Harvest Home.”

Trainingen
Deze 10 avonden-training wordt gegeven door o.a. Siebe en Volke Slagter die ook jarenlange ervaring hebben in het geven van de cursus van Transform Our World; de Ekklesia training. Een training o.a. ontwikkeld door dr. Ed Silvoso, vele andere leiders over de gehele wereld en zijzelf. Zie voor de brochure van de training de bijlage.”

De trainingen beginnen op maandag 17 mei, in de Medialoods in Nijkerk.

Wil je meer informatie over deze avonden, mail naar:

harvesthomesnederland@harvestfieldsinternational.com

De komende weken plaatsen we een drieluik, waarin de leiding van Harvest Fields International de visie voor de komende jaren verder toelicht.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen