Hoe Amerika afstevent op meer abortussen door de Equality Act

De Equality Act wordt neergezet als een poging om legaal een einde te maken aan discriminatie van individuen op basis van geslacht, genderidentiteit of seksuele geaardheid. In werkelijkheid zorgt deze wet ervoor dat ongeboren kinderen, alsmede degenen die weigeren deel te nemen aan hun dood door middel van abortus, te maken krijgen met overweldigende discriminatie.

“Het is dan niet meer toegestaan dat religieuze vrijheid wordt gebruikt als bezwaar tegen deelname aan abortus.”

Seks
Het is dan niet meer toegestaan dat religieuze vrijheid wordt gebruikt als bezwaar tegen deelname aan abortus, oftewel het opzettelijk doden van kinderen in de baarmoeder. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft recentelijk vóór de omstreden wet gestemd met een stemming van 224-206. De Equality Act voegt een nieuwe beschermde categorie toe aan de Civil Rights Act van 1964. Deze verbood reeds discriminatie op basis van ras, huidskleur of nationale afkomst. Door de komst van de Equality Act zal ook ‘seks’ aan die onderwerpen worden toegevoegd. Volgens het amendement behoren ‘zwangerschap, geboorte of een gerelateerde medische aandoening’ dan tot de categorie ‘seks’.

Abortus
De ‘Equal Employment Opportunities Commission’ en een federaal hof van hoger beroep hebben verklaard dat abortus onder ‘aan zwangerschap gerelateerde medische aandoeningen’ valt in de wet voor zwangerschapsdiscriminatie. Hiermee ondersteunt de Equality Act de opvatting dat abortus een gunstige behandeling is voor alle zwangerschappen. Het doel is ervoor te zorgen dat niemand een abortus wordt geweigerd als medische behandeling voor een zwangerschap. Abortus is geen gezondheidszorg en is eigenlijk nooit medisch noodzakelijk. Het is altijd en enkel een gewelddadige aanval op ongeboren mensen met als enig doel hen te doden.

“het ongeboren kind is geen ‘ziekte’ die moet worden genezen.”

Medische aandoening
Door een zwangerschap te beschouwen als een ‘medische aandoening’ die moet worden behandeld, in plaats van een moeder en kind te zien die allebei gelijke medische zorg nodig hebben, wordt het ongeboren kind gezien als het equivalent van een ‘ziekte’ die moet worden genezen. Weigering om abortus te plegen kan worden bestempeld als zwangerschapsdiscriminatie.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezworen – wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen – om het binnen de eerste honderd dagen in zijn huidige functie te ondertekenen.

Bronvermelding: ‘A club to punish dissent’: The Equality Act would force Americans to participate in abortion (liveaction.org)

Vergelijkbare artikelen

Reacties

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste verhalen