Hoe deze christengemeente in Ermelo op een Handelingen-gemeente wil lijken

Terugkeren naar de Handelingen-gemeenten is een ideaal dat veel christenen koesteren. De Christengemeente in Ermelo besloot om principes toe te passen die geschreven staan in Handelingen 2 vers 42. “Dat houdt in dat we willen volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in gebed”, zegt één van de oudsten uit deze gemeente Wijnand de Ridder. Hij was tevens betrokken bij het vertalen van het boek ‘Gospel Fellowships – terug naar de eerste gemeente’, en vertelt hoe het hun gemeente sterk veranderde.

Toen Wijnand de Engelse versie van het boek las, werd hij erg enthousiast. “Ik kreeg een groot verlangen om terug te gaan naar kleine gemeentes waar Jezus centraal staat en waar Hij Heer is. Dat is namelijk hoe de eerste gemeenten dat deden. Tijdens de samenkomsten gingen de harten uit naar Jezus.”

Naast het feit dat dit model krachtig is, is het waarschijnlijk ook noodzakelijk, denkt Wijnand. “Ik denk dat de kans groot is dat er zwaardere tijden aan gaan komen. Als we zwaarder onder druk komen te staan, moet je als kerk flexibel zijn. Net zoals de kerk in Iran, China of Noord-Korea dat is. Ze komen ook voornamelijk samen bij elkaar in kleinere gemeentes en groepen.”

“Dat verlangen naar meer van God, de Christusgerichtheid, het vermogen om discipelen te maken.”

Als een van de Christengemeente in Ermelo kreeg Wijnand na het lezen van het boek een besef dat ze belangrijke principes misten. “Dat verlangen naar meer van God, de Christusgerichtheid, het vermogen om discipelen te maken. We misten dit als gemeente echt op de manier zoals dat zo hoort te zijn.”

Toepassen
Wijnand vertelt hoe ze dit als gemeente zijn gaan toepassen. “Natuurlijk hebben we niet alle principes letterlijk, tot in de perfectie doorgevoerd. Maar het ademt wel hetzelfde verlangen. We zijn Handelingen 2 vers 42 als gemeente echt gaan toepassen: dat houdt in dat we volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in gebed. Daarbij willen we gericht zijn op de Heere Jezus en geen grote gemeente worden.”

Met het laatste hielp de coronapandemie de gemeente een handje. “We hadden bijna honderd leden en na de lockdown zijn we opgesplitst in twee groepen. Eén groep komt samen in Ermelo, en één in Nunspeet.”

“Daarbij is het in mijn hart gaan zitten om de mindset van Handelingen toe te passen. We willen geen kerkje spelen, maar groeien in de Heere Jezus en ook in discipelschap.”

“Daarbij is het in mijn hart gaan zitten om de mindset van Handelingen toe te passen. We willen geen kerkje spelen, maar groeien in de Heere Jezus en ook in discipelschap. Dat verlangen leeft ook bij de andere oudsten. We zijn daarom steeds meer in kleine groepen gaan samenkomen. Onze bidstond wordt in vijf verschillende huizen gehouden, waar bijna de hele gemeente aan meedoet. Heel bijzonder!”

“Juist doordat je veel bij elkaar samenkomt, elkaar ontmoet en met elkaar samenleeft, ontstaat er een krachtige vorm van discipelschap. We hebben een gewoonte opgebouwd dat we na de zondagdienst elkaar ontmoeten bij elkaar thuis. Daardoor word je een familie.”

Vol van Jezus
Een ander belangrijk aspect in het boek Handelingen was het breken van het brood. Ook dat is de gemeente sterk gaan toepassen. Elke zondagochtend voor de dienst komen ze samen om brood te eten en wijn/druivensap te drinken. “Daar nemen we echt de tijd voor. We focussen samen op de Heere Jezus en op de vergeving die er is in Christus. Dat is fundamenteel. We willen toegewijd leven aan Christus.”

“We hebben ook een broeder in de gemeente die mede-oudste is, die hier een voorbeeld in is. Hij is vol van Jezus. In zijn doen en laten is hij enorm gericht op Christus, of het nu avondmaal is of het lezen van de Bijbel. Dat zien de andere gemeenteleden ook en die worden erdoor aangevuurd om ook zo Christus-gericht te zijn. Als het draait om Hem, dan is het ook zoveel makkelijker om elkaar van harte lief te hebben.”

Getuigende karakter
Ook het getuigende karakter van de Handelingengemeente is belangrijk en wordt – met vallen en opstaan – opgepakt. “We pakken dit steeds meer op. Ik wil er wel voor waken dat wij overkomen als een perfecte gemeente. Dat is namelijk echt niet zo. We zijn zeer imperfect.”

“Toch is er wel een groei gekomen in het getuigen. We zijn als kerk minder met onze eigen problemen bezig en meer met de mensen buiten de kerk.”


“Toch is er wel een groei gekomen in het getuigen. We zijn als kerk minder met onze eigen problemen bezig en meer met de mensen buiten de kerk. Op zaterdagen, ongeveer één keer in de vijf weken, gaan we ook de straat op met evangelisatie-acties. Of we gaan deur aan deur evangeliseren.”

“We kunnen van niet-westerse kerken leren dat ze erg dynamisch zijn en makkelijker functioneren onder een grote druk van vervolging. Daarom is het belangrijk om het model zo te vormen als de eerste gemeente dat had. Zo zijn we voorbereid, mocht het nog erger worden in de wereld dan nu het geval is.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen