“God geeft ons de vreze des Heeren door ons te overweldigen met Zijn liefde”

Eric Gilmour legt het aan de hand van Psalm 34 vers 11 uit dat twee dingen cruciaal zijn om God te volgen: naar Hem luisteren en Hem vrezen. In Psalm 34:11 staat: ‘Mijn kinderen, kom, luister naar Mij, en Ik wil je de vrees voor God onderwijzen.’

Gilmour vertelt: “De Psalm begint met ‘Ik zal je onderwijzen’. Niemand kan je onderwijzen zoals de ‘Geest van de vrees voor de Heer’, zoals de Heilige Geest in Jesaja 11 genoemd wordt.”

“In 1 Johannes 2 staat dat ‘je een zalving ontvangt om alle dingen te weten.’ Zalving is het smeermiddel van de Geest, om de dingen te weten te komen. Weet je hoe God dat doet? Door je aan te raken met Hemzelf. Als God je aanraakt, word je zo overweldigd door Hem, dat je groeit in de vrees voor de Heer.”

Fontein
“Waarom hebben we dit nodig? Er staat geschreven dat ‘de vreze des Heeren de fontein van leven is.’ Ook zegt de Bijbel dat ‘de vreze des Heeren het begin van alle wijsheid is.’ Het is de wortel van alle wijsheid. Als je verder kijkt, staat er dat de vrees voor Hem vertrouwen geeft, en dat het trots en kwaad haat.”

“Vervolgens, wil God ons onderwijzen. Hoe? Als eerstE door een aanraking.”

“Trots is de wortel van alle kwaad. Het is de wortel van elke beweging tegen de Heer. De vreze des Heeren vernietigt deze trots. We hebben dit nodig; dit is het fundament, voor nederigheid naar Hem toe. Alleen God kan ons dat leren.”

Luisteren
“Vóórdat het in deze Psalm over de vreze des Heeren gaat, staan er nog drie dingen geschreven, 1 Kom, 2 mijn kinderen, 3 luister naar Mij. “Deze drie dingen zijn belangrijk. De eerste is ‘kom’, oftewel; laat alles achter en wees met Hem. Je zegt daarmee: ‘Ik heb niets, behalve een grote behoefte om met U te zijn.’ Als je vervolgens bij Hem bent, dan ga je luisteren.”

“Veel mensen luisteren niet. Hun leven is gevuld met trots. Het luisteren naar God, daarentegen, is een nederige daad. Het is de positie van een kind. Dat is hoe we met God moeten omgaan.”

“Vervolgens, wil God ons onderwijzen. Hoe? Als eerste door een aanraking. Hij raakt je aan, zodat Hij Zichzelf daarmee openbaart. Luister simpel naar Hem! Geniet van Hem en ontvang Hem. Met dit gemak. Hij legt vervolgens de vreze des Heeren in je. Kom als een kind, en luister!”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen