Gods arm is niet tekort om mensen te genezen via de livestream

Voor een prediker als ik is het genieten om een groep mensen van welke omvang dan ook voor je te hebben. Ze aan te kijken, te inspireren, aan te moedigen en toe te rusten om meer van Gods Koninkrijk te zien in hun en door hen heen. Zo waren we vanuit onze bediening een parttime Bijbelschool gestart in februari die drie maanden zou duren. Elke donderdagavond kwamen we samen met zo’n negentig mensen. Er was een heerlijke atmosfeer van Gods aanwezigheid. We gingen samen Jezus verhogen met aanbidding en we zagen de Heilige Geest bewegen in ons midden. En toen kwam het bericht van de overheid dat het niet langer door kon gaan. Een onzichtbare vijand die een wereldwijde crisis veroorzaakte kwam op het toneel.

De maatregelen van de overheid vragen van vele sectoren een creatief aanpassingsvermogen. Bedrijven, horeca, winkels, maar ook kerken en bedieningen zoals die van ons. We besloten om op de tijd dat we normaliter Bijbelschool zouden hebben, live te gaan op Facebook. Elke donderdagavond prediken voor een camera was even wennen. Maar God is niet beperkt tot fysieke samenkomsten. We hebben prachtige vruchten ervaren de afgelopen periode!

De boodschap die we uit willen zenden is er een van hoop, leven en een tijd van transformatie. God is geweldig aan het schudden in deze periode. Maar in plaats van geïntimideerd te zijn door de crisis aan de buitenkant, moeten we gericht zijn op de Christus aan de binnenkant. God is niet van Zijn troon gevallen en de wereld heeft juist in deze tijd de Kerk van Jezus Christus nodig! Wat een invloed kunnen we hebben als stad op de berg, zoals Jezus ons de opdracht heeft gegeven. Angst moet niet onze focus hebben, maar geloof en vertrouwen op Hem. 

“Elke donderdagavond prediken voor een camera was even wennen. Maar God is niet beperkt tot fysieke samenkomsten.”


Avondmaal
Er werd me gevraagd om iets te schrijven over wat er gebeurde een aantal weken geleden tijdens de livestream. Ik gaf onderwijs over het avondmaal. Aan het einde van mijn onderwijs ging ik, samen met de kijkers thuis, avondmaal vieren. Zoals ik vaak doe tijdens kerkdiensten of conferenties, bad ik ook deze keer voor genezing en bevrijding. God gaf me een aantal woorden van kennis en in de minuten daarna begonnen getuigenissen te komen van mensen die genezen werden! 

Het mooie hiervan is om opnieuw te zien dat God niet te beperken is. Zijn arm is niet te kort om mensen aan te raken via beeldschermen! Vaak hebben we als mensen de neiging om te denken in formules en kaders. 1+1=2. Maar God heeft de gewoonte om te doorbreken, de grenzen die wij stellen aan Zijn kunde. De afgelopen weken hebben we diverse getuigenissen binnen gekregen van mensen die genezen zijn van uiteenlopende zaken. Ook mensen die bevrijd werden.

Een van de voorbeelden is een vrouw die last had van nekklachten en pijn had in de longen. Toen ze haar handen op haar nek en borstkast legde tijdens het bidden verdween de pijn volledig! Een andere man die een ontstoken voet had, waar ik een woord van kennis over kreeg, getuigde dat de ontsteking verdween. Zo zijn er nog een heel aantal andere getuigenissen van mensen die de kracht van God ervoeren tijdens het kijken! 

“Een van de voorbeelden is een vrouw die last had van nekklachten en pijn had in de longen. Toen ze haar handen op haar nek en borstkast legde tijdens het bidden verdween de pijn volledig!”


Mindset
Wat ik vooral wil aanmoedigen is de mindset dat mensen niet perse in een dienst hoeven te zijn of bij mensen thuis hoeven te komen om Gods kracht te zien bewegen. Het kostbare van dit verhaal is dat God alomtegenwoordig en almachtig is om te doen wat alleen Hij kan doen! Alleen wanneer wij God limiteren, trappen we op de rem van Zijn werking. 

Zolang deze crisis duurt, en wij geloven dat dat niet lang meer zal zijn, zullen we elke donderdagavond live gaan via mijn Facebookpagina. Na dit gebeuren zullen we in september opnieuw starten met een nieuwe reeks van de Kingdom Culture Bijbelschool in Nijkerk. We zien uit naar een nieuw seizoen waarin we mensen weer zullen trainen en toerusten om nog meer in Gods Kracht te wandelen en meer van Zijn Koninkrijk te zien in hun en door hen heen. 

Dit artikel is geschreven door Jarno van Dijk
Kingdom Culture Ministries
www.kingdomculture.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen