Het verlangen van Bruidegom Jezus: een bruid met aandacht voor Hem!

God intiem leren kennen is iets waar de meeste christenen naar verlangen. Maar wist je dat God zichzelf niet alleen als ‘ver weg’ en ‘verheven’ openbaart, maar zeker ook als ‘vriend’ en zelfs als ‘je geliefde’? God wil met ons een intiem huwelijk aangaan en er staat zelfs in de Bijbel, in Hooglied, dat Hij je graag wil kussen. Op deze aarde is er niets te vinden wat zo diepgaat, als een kus krijgen van Jezus.

Dit artikel gaat over de overweldigende nabijheid van God, aan de hand van onderwijs van Eric Gilmour. In dit verhaal leer je om elke dag de kus van God te ervaren.

Eric Gilmour hield op de conferentie Jesus19 een indrukwekkende preek over Jezus. Onderaan dit artikel is de video te zien. In dit artikel vertelt Hij over hoe God je wil kussen. 

Hij vertelt: “Waar ik het over heb, is het fundament van alles. Álles wat je kunt bespreken, is ondergeschikt aan het volgende: ‘Jezus liefhebben is alles’. Ik geloof dat er geen grotere behoefte is, dan Jezus te kennen in Zijn schoonheid. Theodore Austin-Sparks zei: ‘Toen ik Jezus zag, toen zag de rest eruit als nutteloos.’ Ik geloof dat hoe dichter we bij het einde komen, hoe sterker we zullen prediken over Jezus. Er komt een dag dat de Koning alle aandacht zal krijgen.”

“De schoonheid van Jezus zorgt ervoor dat je vrijwillig alle rechten van je leven wil overgeven aan Hem.”

Overgeven
“Aanschouw Jezus en Zijn schoonheid zo sterk, dat alle andere dingen die je aandacht vragen, het niet kunnen krijgen, want je aandacht is al weggegeven.”

“De schoonheid van Jezus zorgt ervoor dat je vrijwillig alle rechten van je leven wil overgeven aan Hem. Zo blijf je nederig, zo blijf je gebroken, zo blijf je gevuld met de Geest. Laten we elke keer alles aan de voeten van Jezus neerleggen en Hem álles laten zijn.”

Voeten van Jezus
“De hoogste plek in de hemel is aan de voeten van Jezus. En aangezien Jezus bad: ‘In de hemel, zo ook op aarde’, is ook op de aarde de hoogste plek aan de voeten van Jezus. Hier vind je álles wat je nodig hebt. Je vindt het in Zijn persoon. Mensen willen bedieningen en posities, maar wat denk je van de positie aan de voeten van Jezus? Daar waar je jezelf vernedert en Hem vindt.”

Gilmour vertelt dat we aan Jezus’ voeten onze plaats zien als ‘niets’ en Jezus’ plaats als ‘alles’. “Als we aan Zijn voeten zijn, hoef je nooit meer iets te zijn, want je buigt onder Iemand die alles is. Als Hij alles is, betekent dat dat je niets moet zijn. Als je niet niets bent, dan kan Hij niet alles zijn. Luther zei: ‘God schiep de wereld uit niets. Als Hij iets uit mij wil maken, dan moet ik eerst niets worden.’”

“De wortel van het kwaad bij veel mensen is dat ze zich steeds blijven vergelijken met elkaar. Maar als je Hem ziet, dan ben je verloren in Hem. Het verloren zijn in Hem, is de enige manier om alles te vinden.”

“Als ik niet niets wil worden, dan kan Hij niet alles worden. De band tussen ons en God is dat ‘alles’ trouwt met ‘niets’. Dat is het huwelijk. Dat zijn de twee die één worden. Dat is het huwelijk!”

Huwelijk met God
Gilmour vertelt dat we geroepen zijn voor dit prachtige huwelijk met God. God wil dat we verliefd op Hem zijn. “Als je verliefd bent, dan verliest de rest van de wereld zijn smaak. Dat geldt ook voor de liefdesrelatie met Jezus. Niets doet er meer toe.”

“De liefde tussen mensen en Jezus is op het niveau van de bruid en de bruidegom. De bruid roept naar één ding uit: ‘Jezus, mijn geliefde! Al mijn bezit en mijn toekomst leg ik voor uw voeten.’”

“Waar zoekt de bruidegom naar als hij terugkomt? Naar een bruid! Naar een bruid die verliefd is op Hem. Als Hij komt, dan is je hart als het goed is verliefd op Hem. Als je hart dat niet is, dan ben je geen bruid. Hij kijkt naar de bruid, niet naar strijders, theologen of olympiërs. Anders zou hij gekeken hebben naar kracht, of kennis. Nee Hij zoekt naar hen die al hun schatten hebben liggen in de Enige, dat is Hij.”

“A.W. Tozer zei: als een man God vindt, dan kijkt hij niet meer naar iets anders, want Hij is al gevonden. God verlangt een liefhebbende affectie. Hij zegt: alsjeblieft, houd je affectie niet weg van Mij.”

Hooglied
“Op de een of andere manier verliet de vrouw die beschreven staat in Hooglied, haar Man. Vervolgens gaat Hij (Jezus) op zoek naar haar. Dat is ongelofelijk. Dit is hoe Jezus is, Hij is zo goed. Hij klopt op de deur. Maar Hij kreeg geen aandacht meer, iets anders had haar aandacht nu gevangen. De bruid is lui geworden naar Hem toe. Ze komt niet meer dichtbij Hem. Zoveel christenen leven zo.” 

“Sommigen van ons kunnen zich niet meer herinneren wanneer ze voor het laatst aan Zijn voeten gehuild hebben. Ik vertel je; dit is niet goed! Want droge ogen betekenen vaak dat je een droog hart hebt.”

“Sommigen van ons kunnen zich niet meer herinneren wanneer ze voor het laatst aan Zijn voeten gehuild hebben. Ik vertel je: dit is niet goed! Want droge ogen betekenen vaak dat je een droog hart hebt. Je kunt er tevreden mee zijn dat Hij in je huis is, zonder dat je Jezus ook echt ontmoet en Hem een kus geeft. Deze kus van Jezus heb je wel nodig, het maakt je ziel puur.”

“Mijn levensdoel is om Hem de liefde te geven die past bij Zijn waarde. In hoofdstuk 1 vers 4 in Hooglied staat dat Hij Zijn hand uitstrekt naar de deur. Zij doet niet open, maar dan komt Hij dichterbij en vraagt hartstochtelijk: ‘Herinner je Mij? Herinnerde je mij toen Ik je redde? Herinner je Mijn schoonheid? Kijk naar Mij!’ Als zij Zijn hand ziet, dan staat er dat haar gevoelens weer werden opgewekt voor Hem.”

Gevoelens
“Hoor je dat? Het gaat hier over gevoelens. Mensen willen het vaak niet meer over gevoelens hebben. Maar sorry, je kunt liefde niet van gevoelens scheiden. De luiheid van de bruid kwam door een gebrek aan gevoelens. Ze was zo hard als staal geworden.”

“Spurgeon zei: ‘Alleen een lijk is zonder gevoel.’ Mensen zeggen: ‘Gevoelens maken mij niet uit.’ Weet je waarom? Omdat je dood bent! Paulus zegt dat als de Heilige Geest in je leven komt, dan komt er liefde, vrede, vreugde. Ben je geïnteresseerd in liefde, vrede, vreugde die je niet kunt voelen?”

Zo vaak is mijn hart naar de Heer hard geworden en de verplichtingen van het leven omringen me. Zoveel gebeurt er dan. Maar plotseling komt er van binnen een liefde die uitschreeuwt: ‘Nee, ik wil met U zijn. Ik ga met U zijn. Al moet ik er beslissingen voor nemen die andere mensen niet leuk vinden, dan nog: ik wil met U mijn God zijn. Ik ga het plannen, ik maak ruimte voor U.'”

Staren
Eric Gilmour beschrijft hoe deze diepe liefde voor Hem ontstaat. “Die diepe liefde voor Hem komt door het staren. Als je Hem een keer ziet, dan houd je van Hem voor altijd. Een glimp van Hem kan jouw definitie van zonde voor altijd veranderen. De definitie wordt dan: je aandacht geven aan dingen die niet bij Hem passen.”

De bruid uit Hooglied weet precies waar de Bruidegom is, Hij wacht in de tuin. Het is de tuin van communion (gemeenschap). In die prachtige tuin wacht Hij op haar. Ze weet dat Hij daar wacht op haar, zittend in de tuin. Wachtend. Ze weet dat dit de enige plek is waar ze Hem kan vinden. Op dezelfde manier roept God misschien je naam: Kom bij Me, geniet van Mij. Ik vertel je, Hij rent niet weg van die tuin. 

“Eén glimp van Hem zet je vrij van een leven van drugsverslaving of depressie. Wat moet je ervoor doen? Kijken naar Jezus. Weet je wanneer je leven zwaar wordt? Als je vergeet te kijken naar Jezus. 10.000 koningen stellen niets voor naast de Koning der koningen, 10.000 predikers kunnen geen woord uitbrengen naast de Koning der koningen. 10.000 ‘lovers’ kunnen je hart niet zo vangen als Jezus dat kan. Jezus, Jezus, en opnieuw Jezus, laat Hem geproclameerd worden! Laat Christus de kroon dragen!

“De bruid gaf een samenvattend statement: Alles is aantrekkelijk aan Hem. Hij is een magneet die je naar Hem toetrekt. Hij is de vervulling van alles waar je naar verlangt. Hij is meer dan je kunt willen of je voor kunt stellen.”

Maximaal plezier
Dit verandert het christendom van ‘proberen je te gedragen’, naar hartstochtelijk aanschouwen. Het worstelen (struggling) verandert in lekker liggen (snuggling). Het juk van Jezus is makkelijk. Je zult er achterkomen dat Zijn juk echt zacht is en dat Hij geen leugenaar daarin is.”

“Hij overmeestert onze wil door het laten smelten van je hart. Hij dwingt je niet iets te doen, maar laat zien hoe prachtig Hij is en ondertussen ziet Hij je verkruimelen in Zijn goedheid.”

Kan het echt zo mooi zijn? Welkom bij het evangelie, jongens! Dit is het nieuwe verbond, dat ik op hun hart zal schrijven. In Jezus vinden we alles. Verlang je naar het goede, naar wijsheid, naar rijkdom? Het is allemaal verborgen in Hem. Verlang je naar licht? Hij is het licht. Verlang je naar vreugde? Hij is gezalfd met vreugde! Verlang je naar vrede? Hij is de Vredevorst. Wie is er meer prachtig dan Jezus?”

“Misschien zeg je: Eric, ik wil Hem liefhebben, maar ik weet niet of ik het al doe? Dit is een geweldig begin. Als ik merk dat mijn hart hard wordt, of kouder, dan bid ik: Help me om U lief te hebben. Help me om U de aandacht te geven die U verdient. Gooi jezelf voor zijn voeten. Dit is de echte betekenis van Heiligheid: naar niets kijken dan Jezus. Het is verslaafd zijn aan het maximale plezier dat het leven geeft: God.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen