Hoe Laura na een ervaring met God per direct uit de prostitutie stapte

Het is een avond als alle avonden in de rosse buurt van Amsterdam. Achter de ramen zitten vrouwen die door felrode lampen verlicht worden. Door de straat lopen massa’s klanten en toeristen. Een vrouw, laten we haar Laura noemen, zit achter een van de ramen en ziet een man op zich afkomen. Is hij misschien een klant?

Maar nee, hij loopt daar samen met een vrouw, een christen die haar elke week komt opzoeken. Ach, daar heb je die christenen weer die met me komen praten, denkt ze. De man en de vrouw doen de deur van haar werkruimte open en begroeten Laura. De man stelt zich voor: hij heet Frits Rouvoet en is de vader van de vrouw. ‘En hoe gaat het met je?’, vragen ze haar.

“Laura knikt: ‘Ik wil altijd andere mensen helpen, maar mezelf helpen kan ik niet.’”

Laura antwoordt: ‘Nou, ik heb echt last van mijn rug en mijn knieën omdat ik een tuin heb lopen wieden.’ Frits zegt: ‘Dat klopt. Ik zie een beeld van jou waarin je neerknielt om iemand te helpen.’ Laura knikt: ‘Ik wil altijd andere mensen helpen, maar mezelf helpen kan ik niet.’ Wat vreemd dat deze man een beeld ziet van mij terwijl ik op mijn knieën zit, denkt ze. Ik hoop niet ​dat hij tegen me zegt dat ik christen moet worden. Dat ga ik echt niet doen!

Liefde voelen
Frits vraagt: ‘Vind je het goed als ik voor je bid?’ ‘Ach ja, waarom niet?’ Daarop spreekt Frits een eenvoudig gebed uit: ‘Here God, ik wil U vragen om Laura naar een veilige plaats te brengen. Laat haar op uw schoot zitten en uw omarming en liefde voelen.’ Laura voelt zich slap worden en zakt op de grond. Dan krijgt ze een wonderlijk visioen: engelen in kakikleurige broeken komen naar haar toe. Ze brengen water mee van een heldere fontein en hebben badhanddoeken bij zich. Ze wassen haar van top tot teen.

Als ze na een poosje weer opstaat, is alle lichamelijke pijn verdwenen. Dan spreekt God tot haar en zegt: ‘Wat wil je? Wil je Jezus aannemen? Wil je Mij volgen?’ Ze geeft niet meteen antwoord, maar als ze Frits even later vertelt wat er is gebeurd, zegt ze: ‘Ik wil Jezus aannemen.’ Als Laura later die dag met haar collega’s praat, straalt ze zo dat zij haar vragen: ‘Zeg, ben jij soms verliefd ofzo? Wie is het?’

“Daarop antwoordt ze enkel: ‘Ik heb Jezus ontmoet en dat heeft alles veranderd.’”

Daarop antwoordt ze enkel: ‘Ik heb Jezus ontmoet en dat heeft alles veranderd.’ Als Laura thuiskomt, zegt ze tegen haar moeder: ‘Ik stap nu, op dit moment, uit de prostitutie!’ ‘Schat, ben je stoned?’, vraagt ze. Maar Laura’s krachtige ontmoeting met Jezus Christus was sterker dan drugs. En het begon allemaal toen Frits Rouvoet Gods liefde en kracht met haar deelde. De organisatie van Rouvoet, Bright Fame, hielp Laura en een aantal van haar ​collega’s om uit de prostitutie te stappen.

Krachtevangelisatie
Laura en haar moeder zijn nu lid van onze plaatselijke gemeente. Mijn vrouw Femke en ik hebben het voorrecht om als voorgangers Bright Fame en Het Scharlaken Koord te dienen, organisaties die zich richten op de mensen op de Wallen in Amsterdam. De vrouwen en mannen met wie we bidden, ervaren regelmatig Gods aanwezigheid en genezing. Hun hart wordt geraakt door profetie en woorden van kennis.

Hun leven verandert totaal! En dat allemaal door krachtevangelisatie. Wat is krachtevangelisatie? De term power evangelism, in het Nederlands vaak vertaald met ‘krachtevangelisatie’, werd voor het eerst gebruikt door de inmiddels overleden John Wimber in zijn boek Een koninkrijk van kracht: evangelisatie door tekenen en wonderen .

“Je maakt Gods aanwezigheid tastbaar en geeft niet alleen zijn waarheden door, maar je toont ook zijn kracht.”

1 Bij krachtevangelisatie maken we gebruik van profetie, genezing, bevrijding en Gods aanwezigheid om het evangelie door te geven.
2 Deze vorm van evangelisatie is met name effectief in een cultuur die voornamelijk rationele argumenten voor of tegen God gebruikt. Krachtevangelisatie gaat om het rationele denken van mensen heen en raakt hun hart of lichaam aan met Gods kracht. Wie Gods liefde en kracht ervaart, staat er over het algemeen meer voor open om iets over Jezus te horen. Ook voor gelovigen heeft evangelisatie met kracht voordelen. Het versterkt ons geloof en opent alle kanalen naar God en naar de kerk toe.​

Extravert
Evangelisatie met kracht is niet alleen voor extraverte mensen en ook niet enkel bedoeld voor straatevangelisatie. Het is gewoon het doorgeven van Gods goede nieuws. Je maakt Gods aanwezigheid tastbaar en geeft niet alleen zijn waarheden door, maar je toont ook zijn kracht. Als jij Gods liefde met mensen kunt delen en voor iemand kunt bidden, is krachtevangelisatie ook iets voor jou.

Het is bedoeld voor elke gelovige, in het gewone, dagelijks leven. Elke gelovige kan voor zieken bidden en elke gelovige kan een woord van God ontvangen (Marc. 16:15-18; Jer. 33:3). De Bijbel geeft ons een mandaat voor krachtevangelisatie. Jezus zelf gebruikte Gods kracht in de vorm van tekenen en wonderen. Hij zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader’ (Joh. 14:12) . De Heilige Geest die Jezus uit de dood deed opstaan is nu actief in ons (Rom. 8:10-11).

Dit is een passage uit het boek ‘Evangeliseren met kracht – gewoon doen’ van Matthew Helland.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen