Hollandse getuigenissen

De Heilige Geest doet geweldige dingen. We zijn slechts een maand terug in Nederland en de getuigenissen stromen binnen. We genieten intens van het dienen van Jezus Lichaam in ons vaderland. Het is fantastisch om te zien hoe God deuren opent om te preken en te bedienen. Vanwege de drukte op Cyprus, hadden we weinig tijd om een spreekschema te maken, maar daar zorgt God zelf wel voor. Hier komen wat getuigenissen uit de afgelopen weken.

Tekst: Willem Fiege

Slijtage pijn volledig genezen
Tijdens een van onze diensten kwam een man enthousiast vertellen hoe God hem volledig genezing had van slijtagepijn in zijn hele lichaam. Een tijd geleden kwam hij naar voren in de dienst en wij baden voor genezing van deze hinderlijke pijn. De volgende dag was alle pijn voorgoed verdwenen. Als koster van die gemeente kon hij nu weer lekker zijn handen laten wapperen bij het onderhoud van het kerkgebouw.

Woord van kennis & genezing
Vooraf aan een andere dienst vroeg een vrouw of Willem voor haar wilde bidden. Voor zij echter de kans kreeg om haar gebedsverzoek te delen, begon de aanbidding te spelen en moesten we onze plekken opzoeken. Tijdens de aanbidding kreeg Willem een raar gevoel in zijn nek. De Heilige Geest liet weten dat er iemand in de zaal was met nekpijn. Vooraf aan de preek deelde Willem het woord en kwam diezelfde vrouw naar voren! Ze had achter in de zaal gebed willen vragen voor haar nekpijn, maar God had een mooiere aanpak in gedachten. Ze werd ter plekke volledig genezen! 

Dooplied van bevrijding en herstel
We waren aan het bidden voor een vrouw met een verbogen rug. Tijdens het gebed sprak Vera ineens een zin uit van een Opwekkingslied. Waarin staat dat Jezus het geknakte riet niet verbreekt en dat Hij alles wat beschadigd is herstelt. Dit lied bleek het dooplied van deze vrouw te zijn en God had haar dit lied expliciet gegeven indertijd. Ze werd emotioneel aangeraakt, maar ook haar lichaam werd aangeraakt. Haar schouders bogen vanzelf naar achteren en een aantal dagen lang was de pijn weg. De strijd voor haar vrijheid was echter nog niet over. Dus baden we een week later opnieuw. Weer raakte God haar aan en dit keer sprak ze ook voor het eerst in tongentaal. We blijven haar steunen in haar overwinningstocht naar heelheid en herstel. 

Waarschuwende droom
De nacht voor een spreekbeurt had Willem een droom. In die droom zaten twee orka’s achter een zeeleeuw aan. De zeeleeuw zocht een uitweg richting het strand met de orka’s op zijn hielen. Ineens trok de zee zich terug en lagen de orka’s te spartelen op het droge, vechtend voor hun leven. De interpretatie die de Heilige Geest gaf was dat er twee ondernemers in de zaal waren die in hun ijver om geld te verdienen over een morele grens heen gingen. Hiermee zondigden ze en brachten ze hun ziel in gevaar. Niemand stak zijn hand op, maar in een persoonlijk gesprek vertelde een echtpaar ons naderhand dat het een woord van kennis voor hun bedrijf was. 

Het geheim van de kracht
We genieten intens van het dienen in Gods kracht. Het is zo geweldig mooi om God mensen aan te zien raken! Het is nog lang niet altijd prijs en soms gebeurt er nog helemaal niets, maar we zien veel meer gebeuren dan ooit tevoren. Het geheim van de kracht? De aanwezigheid van de persoon van de Heilige Geest! Hij is de persoon van de drie-eenheid die nu op aarde is. Waar de Heilige Geest Zich manifesteert, wordt God zichtbaar. Wanneer we Hem leren kennen, Hem leren eren en Hem leren ruimte te geven, zal elke Bijbelse belofte in vervulling gaan. 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen