Hoop op de Heer

Hij vindt geen vreugde in de kracht van het paard, Hij schept geen behagen in de spierkracht van de man. De HEERE is goedgezind voor wie Hem vrezen en op Zijn goedertierenheid hopen. (Psalm 147:10-11)

Tekst: Derek Prince

God is niet zo onder de indruk van menselijke kracht en menselijke bekwaamheid. Soms voelen we ons zo sterk, zo flink, maar er hoeft maar even iets te gebeuren waardoor we al die kracht en bekwaamheid weer kwijt zijn. 

Een aantal jaren geleden was ik hoofd van een opleidingsinstituut voor leraren in Oost-Afrika. Op dat college zaten een paar enthousiaste atleten, en op een dag sprak ik met hen over de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam. En ik zei: ‘Je kunt je nog zo sterk en actief voelen, maar als een malariamug haar snuitje in jouw huid prikt, lig je binnen vierentwintig uur te trillen als een blad. Dan lig je te schudden, wordt bevangen door koorts, en bent absoluut tot niets nuttigs meer in staat. Eén klein insectje kan dat allemaal teweeg brengen.’ 

“Er is maar één reactie vanuit het hart van de mens waarnaar God Zijn hand uitstrekt, en dat is de reactie van geloof, van liefde en van toewijding aan Hem.”

Dit bedenkend is het geen wonder dat God niet onder de indruk is van menselijke kracht… 

Maar God houdt van hen die Hem vrezen, en hopen op Zijn goedertierenheid. Er is maar één reactie vanuit het hart van de mens waarnaar God Zijn hand uitstrekt, en dat is de reactie van geloof, van liefde en van toewijding aan Hem. 

Vertrouw niet op je eigen kunnen, vertrouw niet op je eigen kracht; deze dingen laten je vroeg of laat in de steek. Maar stel je vertrouwen op de onfeilbare liefde en trouw en barmhartigheid van God. Stel je hoop op Hem, en Hij zal je niet teleurstellen. 

Gebed:
Hemelse Vader, help mij om me voortdurend bewust te zijn van Uw grote kracht, maar omgekeerd evenredig ook van de beperktheid van mijn eigen kracht. Uw woord zegt het in Openbaring 3: ,,Maar gij hebt kleine kracht…’’ Maar dank U Heer Jezus, dat U mij in Uw kracht de overwinning geeft. Amen.

Vergelijkbare artikelen

Reacties

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste verhalen

Jennifer werd bevrijd van de geest van Izebel: “We waren radeloos”

Jennifer Guetta is onderdeel van een atheïstisch gezin dat niet gelooft in het bestaan van een God. Echter raken ze door nieuwsgierigheid verstrikt in...

Hoe je leven verandert als je geen wees meer bent, maar een zoon of dochter

Het zoon- en dochterschap in het geloof is een onderwerp dat voor mij erg leeft. Het gaat over wie je bent, je identiteit ontdekken...

Religieuze organisaties leveren Rotterdam jaarlijks 200 miljoen euro op

Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam leveren de overheid jaarlijks zo'n 200 miljoen euro op. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker...