‘Ik was lauw, maar de Heilige Geest heeft me persoonlijk opgewekt’, Marc Joshua houdt genezingsdiensten door het hele land

Marc Joshua de l’Isle ging sinds zijn bekering altijd naar de kerk, maar er sloop een lauwheid in zijn leven waardoor hij veel compromissen ging sluiten. Totdat hij de sleutel weer ontdekte die hij als tiener had leren kennen: de Persoon van de Heilige Geest aandacht geven. “Door intiem met de Heilige Geest te leven, kwam ik zelf tot leven. Ik kreeg daardoor ook weer oog voor de genezingsbediening die God op mijn leven had geplaatst.” In dit artikel vertelt hij over deze ‘vernieuwing’, en de ‘Miracle Fests’ die hij organiseert door Nederland.

“Door de persoon van de Heilige Geest aandacht te geven, zoals ik dat hoor te doen, kwam ik geestelijk weer tot leven en bracht God me in de roeping die op mijn leven rust.” Marc Joshua vertelt hoe hij daar als eerst mee in aanraking kwam.

“Ik ben toen als tiener in 1999 met mijn moeder naar een campagne van Benny Hinn in Brussel geweest. Wat ik daar als jonge gelovige zag, had ik nooit eerder gezien. Het stadion was helemaal vol met mensen. Mensen kwamen uit de rolstoel, of maakten andere bijzondere wonderen mee.”

“Op een gegeven moment vroeg hij alle leiders om naar voren te komen. Ik was toen zestien en ik rende naar voren. Benny Hinn bad een zalving uit over iedereen die daar stond. Toen ik terugkwam, zei mijn moeder: ‘wat deed je daar? Het was voor leiders.’ Maar achteraf geloof ik dat God het zo geleid heeft dat ik daar stond.”

“Toen ik terugkwam, zei mijn moeder: ‘wat deed je daar? Het was voor leiders.’ Maar achteraf geloof ik dat God het zo geleid heeft dat ik daar stond.”

“Er kwam toen een bewustzijn in mij over de relatie die je kunt hebben met de Heilige Geest. Ik ging het boek ‘Goedemorgen Heilige Geest’ lezen en ik keek naar Benny Hin z’n tv-programma’s. Toen begon ik ook te dromen en te geloven voor grote campagnes, net zoals Benny Hinn in India organiseerde.” Zijn verlangen werd toen ook om te leven in intimiteit, wonderen en om miljoenen gered en genezen te zien worden.

Lauwe christen
Toen hij ouder werd, slibde dit langzaam weg. “Ik zag wel wonderen gebeuren, maar ik leefde niet zo nauw met de Heilige Geest. Ik was een lauwe christen geworden die naar de kerk ging, maar ondertussen veel compromissen sloot. Dat duurde lange tijd. Totdat er zo’n vijf jaar geleden een ommekeer kwam.”

“De tekst uit 1 Johannes 2:27, ‘de zalving die in je is, laat die alles onderwijzen’, kwam toen heel erg terug. Vroeger was ik daar veel mee bezig, maar nu opnieuw vroeg de Heer het van me om alles achter me te laten, ook mijn leven als acteur en zelfs mijn eigen mediabedrijf.”

“Ik moest weer de binnenkamer in en sterven aan mezelf en mijn leven neerleggen bij het kruis. Toen ontdekte ik de kern van het christendom weer. Doe niet je eigen wil, maar wat Hij van je wil. Ik begon de Heilige Geest meer ruimte te geven en liet me door Hem leiden. Ook besloot ik om elke dag minimaal drie mensen over Jezus te vertellen.”

“Ik bad voor iemand in de rolstoel en die kon ineens weer lopen! Ik was zelf ook verbaasd!”

Daar kwamen uiteindelijk hele bijzondere dingen uit voort, vertelt Marc Joshua. “Ik bad voor iemand in de rolstoel en die kon ineens weer lopen! Ik was zelf ook verbaasd!” Juist omdat God zo krachtig werkte, ook op zijn werk, raakte hij zelfs zijn baan kwijt. Maar het werd een opmaat om fulltime in de bediening te gaan. 

Cirkel-rond
Toen Marc Joshua daar nog maar kort mee begonnen was, kwam Benny Hinn in 2017 naar Nederland. Hij en zijn vrouw Gita waren daar aanwezig en werden naar voren geroepen. “Toen zei Benny: ‘Ik zie een genezingsbediening op jullie leven’,  en legde ons de handen op. Dit was echt een cirkel-rond-moment. Ik ben me er toen in gaan verdiepen en kreeg een verlangen om ook zo te werk te gaan.”

Kenmerkend voor Benny Hinn is dat hij sterk ‘bedient’ tot God en gericht is op de aanwezigheid van God en vanuit daar komen de wonderen. “Ik merkte dat God dat ook van mij vroeg, om echt op Gods aanwezigheid gericht te zijn. Vanuit daar hebben we genezingsdiensten opgezet, genaamd ‘miracle fests.’”

Elke eerste zondag van de maand is er een Miracle Fest in Amsterdam. Maar er zijn ook diensten door het hele land. Marc Joshua wordt hier veel voor uitgenodigd. “Ik merk dat als je het bouwt op het principe van Mattheus 6 vers 6, namelijk dat je de deur sluit en God in het verborgene zoekt, dat de aanwezigheid van God sterk is in de diensten. Er is echt een zalving.”

Wonderen
Marc Joshua vertelt hoe hij ook wonderen zag plaatsvinden in Thailand, – waar hij een Miracle Fest organiseerde in Bangkok -, maar zeker ook in Nederland. Daar moet het echter niet bij blijven, zegt hij. “Reinhardt Bonnke zei altijd: ‘Genezing is een ‘dinner bell’ voor redding. Als iemand genezen wordt, staat die persoon vaak ook open om Jezus aan te nemen. Dat is natuurlijk het grootste wonder.”

Marc Joshua vertelt dat ze als bediening door veel kerken worden ‘ingehuurd’ om daar miracle fests te houden. Mensen worden getraind in genezing, gaan de straat op en in de avond is er een klassieke genezingsdienst. Ook is het zijn verlangen om dat in veel landen te doen, zoals in Azië en Israël. In december houdt hij ook een Miracle Fest in Brazilië en Aruba. “We willen de wereld introduceren aan de God van wonderen.”

Vrijgezet
“Ik zie het voor me zoals bij Mattheus 15, waar Jezus op een heuvel zat en mensen de zieken en melaatsen aan zijn voeten brachten en ze werden genezen. Wij hoeven alleen maar Jezus te verhogen en door Zijn aanwezigheid worden mensen genezen.”

“In sommige kerken waar we geweest zijn, zien ze ineens meer genezingen plaatsvinden, of een sterkere aanwezigheid van God.”

“We merken vaak hoe er ook geestelijk iets wordt ‘vrijgezet’”, zegt Marc Joshua. “In sommige kerken waar we geweest zijn, zien ze ineens meer genezingen plaatsvinden, of een sterkere aanwezigheid van God. Ik geloof dat God bedieningen zo wil gebruiken, om andere bedieningen te zegenen. We hebben elkaar nodig.”

“Ik was als christen heel lauw, maar God heeft me persoonlijk opgewekt. Ik had echt een Jesaja 55 ervaring: ‘Kom en drink van de geestelijke melk en laat je ziel weer opgewekt zijn.’ In Openbaring 22:17 staat geschreven over de Geest en de bruid die samen zingen: ‘Kom’.  Meer dan ooit tevoren zijn de Geest en de bruid gesynchroniseerd. Ik geloof dat God dat nu wil doen. De Geest wil weer waaien in de gemeenten.”

Wil je Marc Joshua en zijn team uitnodigen? Stuur een berichtje via facebook naar @miraclefestinternational 

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen