Wat is de positie van de ChristenUnie ten aanzien van orthodoxe scholen?

Twee weken geleden stemde de ChristenUnie voor de motie van SP-Kamerlid Peter Kwint, waarin staat dat christelijke scholen de ouders geen verklaringen meer mogen laten tekenen waarin staat dat het huwelijk uitsluitend voor man en vrouw bedoeld is. In hoeverre komt de partij op voor scholen met een orthodoxe opvatting over homoseksualiteit?

De partij reageert tegenover revive.nl. “We staan pal voor de mogelijkheid voor ouders om een school te kiezen die past bij hun identiteit. Voor zover wij kunnen nagaan, zijn er geen scholen die ouders vragen om identiteitsverklaringen te ondertekenen waarin homoseksualiteit wordt afgewezen, ook niet op het Van Lodenstein College.”

Wat voor signaal wilden jullie afgeven?
“De ChristenUnie komt op voor de vrijheid van onderwijs. Scholen die bewust omgaan met hun identiteit zijn over het algemeen sterke scholen met goede schoolresultaten. Het is goed dat je vanuit je eigen overtuiging – reformatorisch of anderszins – een school kun stichten. Voor die vrijheid komt de ChristenUnie onverminderd op.

Met de motie-Kwint stemden we tegen verklaringen waarin ouders verklaren dat ze homoseksualiteit afwijzen. Elke school moet immers een veilige omgeving zijn voor jongeren. Zover we konden nagaan, zijn er echter geen identiteitsverklaringen die homoseksualiteit afwijzen.”

Als een school erg graag orthodox wil zijn, zou je ook kunnen stellen: in een vrij land kies je dan als leerling een andere school
Wij vinden het belangrijk dat elke school een veilige omgeving biedt en dat leerlingen zich vrij voelen om zich te uiten en te worden wie ze willen zijn. Identiteitsverklaringen die homoseksualiteit expliciet afwijzen, zoals de motie-Kwint suggereert, dragen daar niet aan bij.

Als een school aan ouders vraagt dit wel zo te onderschrijven, dan maak je het heel ingewikkeld voor jongeren op die school om over dit onderwerp – als het henzelf in de kern raakt – te praten. Elke school moet veilig zijn, ook voor jongeren die uit de kast willen komen. Er zijn echter, voor zover wij konden nagaan, geen scholen die dergelijke passages in hun identiteitsverklaringen hebben staan.”

Enkele jaren terug stonden jullie duidelijk voor bescherming van orthodoxe standpunten, zoals de ‘Enkele feit-constructie’. Duidt jullie instemming met de motie-Kwint op een verschuiving?
Zolang de ChristenUnie bestaat, komt de partij op voor de vrijheid van onderwijs. Ouders hebben de grondwettelijke vrijheid om naar eigen inzicht en identiteit een school te stichten en in te richten. Dat is niet veranderd.

Hierbij geldt wel dat iedere grondwettelijke vrijheid begrensd wordt door de wet. Discriminatie mag niet en iedere school moet voor zijn leerlingen een veilige omgeving bieden om te zijn wie hij of zij is. Ook dat is en blijft het standpunt van de ChristenUnie en daar ging de motie-Kwint over.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen