Is ‘verblijd je te allen tijde’ in deze tijd wel realistisch?

Misschien maakt de tijd waarin we leven het praktisch onmogelijk is om je ten alle tijden te verblijden in de Heere, zoals Paulus oproept in  Filippenzen 4 vers 4. Het kan vragen oproepen: ‘Is deze oproep wel realistisch?’ Deze vraagt behandelt voorganger Leander Janse in studio Hebron.

Het appèl van Paulus is door de eeuwen heen veel genoemd en ook als waardevol beleden. Maar de praktijk kan ingewikkeld zijn. Je kunt je afvragen: is dit wel realistisch? Is het pastoraal om dit te zeggen tegen iemand wiens bedrijf op omvallen staat, of mensen die getroffen worden door ziekte? Kun je dat iemand voorhouden?

Janse vervolgt: “Weet je wie de brief aan de Filippenzen heeft 
geschreven? Dat was Paulus. Deze brief wordt ook wel een 
‘gevangenisbrief’ genoemd. Als hij deze brief schrijft, dan zit Paulus 
zelf in gevangenschap. In deze fase wachtte hij zijn proces af, het was de vraag of hij verder mocht leven. Hij keek als het ware de dood in de ogen.

“WEET JE WIE DE BRIEF AAN DE FILIPPENZEN HEEFT GESCHREVEN? DAT WAS PAULUS. DEZE BRIEF WORDT OOK WEL EEN ‘GEVANGENISBRIEF’ GENOEMD.”

Sterven is winst
In deze fase zegt hij in Filippenzen 1 vers 19-21:
19 Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus,
20 overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood.
21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

“Eerlijk is eerlijk, het leven is de vriend van de mensheid – dan ben je pas gelukkig -, terwijl de dood de grootste vijand is. Als je doodziek op een IC-bed ligt, dan ben je de ongelukkige.”

“Hoe denkt Paulus hierover? Hij denkt er totaal anders over! ‘Als 
Christus maar wordt grootgemaakt’, zegt hij. Als je doorvraagt, zie je zelfs dat hij eigenlijk liever wil sterven, want dat is met Christus 
zijn.”

“HOE DENKT PAULUS HIEROVER? HIJ DENKT ER TOTAAL ANDERS OVER! ‘ALS CHRISTUS MAAR WORDT GROOTGEMAAKT’, ZEGT HIJ.”

Grootste schat
In de video besluit Leander: “Als ik dit hoor, dan begrijp ik dat Paulus zegt, ‘joh, verblijd je altijd in de Heere. In gezondheid of ziekte; prijs de Heer! Je grootste schat kan niet geroofd worden. Paulus praktiseert wat hij predikt. Hij verblijdt zich in de gevangenis.”

“Hierbij mogen we elkaar wel een eerlijke vraag stellen. Hoe waarderen wij het leven en het sterven? Als christen mogen we veel verder kijken dan het graf.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen