Jarno van Dijk over het belang van apostelschap in de kerk: “We kunnen meer uitrichten buiten de kerkmuren”

Apostel Jarno van Dijk gelooft dat het belangrijker dan ooit is dat de rol van de apostel wordt ingenomen in het lichaam van Christus. De ‘herderlijk’ geleide kerken zijn vaak sterk naar binnen gericht, waardoor ze weinig uitrichten in de maatschappij. “Op die manier blijven we op de ‘religie-berg’ zitten, terwijl er nog zes andere bergen zijn om in te nemen.” In dit interview vertelt Van Dijk over het belang van apostolisch leiderschap in de kerk. Aanstaand weekend organiseert hij een conferentie onder de naam ‘The Voice of the Apostles.’

Van Dijk vertelt dat het ‘herderlijke’ sterk in de Nederlandse kerk zit ingebakken. We passen als kerkleiders goed op onze schaapjes. “Maar als het daarbij blijft, dan benut je maar één aspect van de schijf van vijf. De Bijbel heeft namelijk ook de bediening van de apostel, de profeet, de leraar en de evangelist. Uiteindelijk is het belangrijk dat de kerk toegerust wordt om een stem te zijn in onze samenleving.”

“Het feit dat we sterk herderlijk zijn, zie je ook terug in de Nederlandse liederen. We zingen over ‘mijn pijn, mijn moeite, mijn storm’. Natuurlijk is dat een realiteit en is dat bemoedigend, maar er is ook een wereld buiten ons. Een externe wereld. De houding van Jezus was sterk om de wereld in te trekken en daar invloed te hebben.”

Zeven bergen
Jarno van Dijk vertelt hoe je dit doet aan de hand van de zeven-bergen-theologie. Deze theologie impliceert dat er zeven bergen van invloed zijn, die samen een stempel drukken op onze maatschappij. De berg van: religie, familie, onderwijs, politiek, kunst en entertainment, media en business. Jarno vertelt dat het gebaseerd is op Openbaring 17:9, waar gesproken wordt over zeven bergen waarop de vrouw die daar beschreven wordt zit.

“De duivel heeft de wereld in z’n greep en wij zijn geroepen om invloed van hem over te nemen.”

Hij licht toe. “De duivel heeft de wereld in z’n greep en wij zijn geroepen om invloed van hem over te nemen. In Johannes 17:18 zegt Jezus: ‘Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.’, waar de link komt met het apostolische. Het woord ‘wereld’ is vertaald van het Griekse woord ‘kosmos’ wat ook wel ‘systeem’ betekent. En het woord ‘gezonden’ komt van twee Griekse woorden: apo en stello. ‘Apo’ betekent ‘ergens vanuit’ of ‘vanuit een positie’ en het woord ‘stello’ betekent ‘installeren’ of ‘stelling brengen’. In het kort gezegd; God zendt ons uit om orde te brengen in het wereldse systeem. Om Zijn Koninkrijk deze wereld te laten beïnvloeden. We zijn geroepen om Gods orde te brengen.”

Fundament van de kerk
In Efeze 2 zegt de apostel Paulus ook dat het fundament van de kerk gebouwd moet zijn op apostelen en profeten. “Die twee bedieningen functioneren vanuit de hemel naar de aarde. Het draait niet om ons kleine, veilige leventje hier, maar de apostel en de profeet zien het grotere plaatje, de blauwdruk vanuit de hemel.”

“Mensen zien bediening vaak als iemand met een microfoon op het podium. Terwijl bediening er juist ook is om een roeping te vervullen op werkplekken, in het gezin, op de voetbalvereniging. De kerk is het begin; het trainingscentrum waar je wordt toegerust, maar het is zeker niet het eindpunt.”

“Jezus heeft nooit gezegd dat we gelovigen moeten maken, maar discipelen. Dat houdt in dat het belangrijk is om met mensen op te trekken en ze te trainen om volwassen te worden. Als ze volwassen zijn, dan kun je hen uitzenden. Dat uitzenden betekent dat ze van transformerende invloed zijn op de plekken waar God hen geroepen heeft. Het is niet zozeer dat ze moeten gaan, maar vooral op die plekken doen.”

Zeven bergen
Van Dijk licht de zeven bergen nog eens toe.

“Als je kijkt naar religie, dan is dat zoals ik aangaf de plek waar je Jezus leert kennen en getraind wordt. De berg familie is vervolgens ook heel belangrijk. Dit gaat over gezonde huwelijken waar kinderen veilig opgroeien. Deze berg wordt sterk aangevallen door een lhbti-agenda die onze kinderen wil leren dat bijvoorbeeld genderneutraliteit normaal is. Het is van cruciaal belang om hier sterk te blijven staan voor de christelijke waarden.

Daarbij heb je ook de berg van onderwijs, wat de academische wereld bevat, de universiteiten en alle andere takken van onderwijs. Het jeugdjournaal of klokhuis valt hier ook onder. Als je ziet hoe kinderen hier beïnvloed worden op het gebied van gender-theorieën, of klimaatverandering, dan is dat heftig! We hebben christelijke scholen nodig die gefundeerd zijn op het Woord van God.”

De berg van politiek wordt door veel christenen onderschat, zegt Van Dijk. “Ik denk dat we nog niet bewust genoeg zijn van de invloed die we als christenen ook op de politiek moeten hebben. Degenen die we verkiezen hebben een sterke geestelijke invloed op ons land. Daarom geloof ik dat we meer geestvervulde politici moeten helpen om in de Tweede Kamer te komen.”

“De berg van de media spreken voor zich. Die hebben enorm veel invloed. Daarom is het zo cruciaal om betrouwbare, zuivere media te hebben die het nieuws niet met een agenda brengen om je een bepaalde kant op te duwen. Kunst en entertainment, zoals Hollywood, is ook een invloedrijke berg.“

“De berg van de business is een plek waar veel geld zit. Christenen doen alsof dat niet belangrijk is, omdat we voornamelijk geprogrammeerd zijn om naar de hemel te gaan i.p.v. de overvloed van de hemel hier op aarde te vertegenwoordigen. Jezus sprak veel over bezit en het omgaan met financiën en goed rentmeesterschap. Ze kunnen veel betekenen om het Koninkrijk van God te bouwen.”

Uitzenden
Mensen bekrachtigen in de sfeer van invloed waarin ze leven, dat ontbreekt vaak sterk in de kerk, zegt Jarno. Hij noemt een voorbeeld. “Ik kwam in september op Aruba een jongen tegen die vertelde dat hij een duidelijke roeping van God ontvangen heeft voor de muziekindustrie. Zijn kerk drong er echter bij hem op aan om gospelmuziek te maken. Toen hij zei dat God hem voor de wereldse muziek geroepen heeft, om daar het licht te zijn, was er in de kerk eigenlijk geen ruimte meer voor zijn roeping. Dat is jammer!”

“We hebben hem het zeven bergen principe kunnen uitleggen en hem kunnen bemoedigen om juist op die plek de principes en de kracht van God te brengen”

“We hebben hem het zeven-bergen-principe kunnen uitleggen en hem kunnen bemoedigen om juist op die plek de principes en de kracht van God te brengen. Toen ik vertelde hoe belangrijk dat is, was hij in tranen. Het was een bevestiging voor hem.” 

Klik hier voor meer informatie over de conferentie.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen