In gesprek met Jarno van Dijk: Wat is het koninkrijk van God?

Apostel Jarno van Dijk is oprichter van de bediening Kingdom Culture Ministries. In een serie video’s spreekt hij met Revive over de cultuur van het Koninkrijk van God. In de eerste video sprak hij over wat nou precies de cultuur van Gods Koninkrijk inhoudt en hoe we dat in ons persoonlijk leven zichtbaar kunnen zien worden.

“Als ik kijk naar het Koninkrijk van God, gaat het vooral om cultuur. Elk land, elk volk heeft een bepaalde cultuur die bestaat uit gewoontes, levensovertuigingen en tradities. Toen Jezus begon te prediken over dat het koninkrijk van God binnen handbereik is, had Hij het misschien wel over Zijn manier van leven.”

Domein van de Koning
“Het Engelse woord voor koninkrijk is ‘kingdom’. Dat bestaat uit twee woorden: ‘king’ – koning, en ‘domain’ – het domein van de koning. Jezus kwam dus om dat domein, die leefwereld van de Koning, toegankelijk te maken voor mensen. Een theoloog noemde het ooit: ‘Gods dynamische heerschappij’. Het beweegt, het brengt leven en brengt energie.

Het is een cultuur, een leefwereld, die Jezus is komen brengen. Veel mensen denken vaak dat het Koninkrijk van God de plek is met straten van goud; de hemel. Ze denken: daar ga ik na mijn dood naartoe, dan kom ik het Koninkrijk binnen. Maar dat is niet het Koninkrijk van God.

Jezus zegt: ‘Je moet niet hier of daar kijken, het Koninkrijk van God is binnenin je’. Paulus zegt zelfs: ‘Het Koninkrijk is in de Heilige Geest’. Het is een geestelijke dimensie om  ons heen. Het Woord van God geeft ons sleutels om dat Koninkrijk binnen te gaan.”

Vernieuwing van denken
“Toen Jezus begon met prediken, zei Hij: ‘Bekeer je, want het Koninkrijk van God is binnen handbereik gekomen’. Het woord bekeren is in het Grieks het woord ‘metanoia’, oftewel: de vernieuwing van je denken.

Wat Jezus eigenlijk zegt is: hoe meer jij je denken vernieuwt, hoe meer het Koninkrijk van God binnen handbereik komt; hoe meer je ervan kunt pakken en erin kunt gaan leven. Met onze bediening richten wij ons dan ook heel sterk op de vernieuwing van denken.

We prediken het Woord van God, hebben een bijbelschool en houden trainingsdagen en zaterdagscholen. We reizen de wereld over, juist ook om die boodschap van dat Koninkrijk te brengen. Via onderwijs en kennisoverdracht willen we de mensen de sleutel tot het Koninkrijk geven; de vernieuwing van denken.”

Blokkades
Volgens Jarno zijn er ook zaken die het ontvangen van die sleutels kunnen blokkeren. “Jezus zegt in Lukas 11 tegen de farizeeën: ‘Wee u wetgeleerden, want u hebt de sleutel van de kennis weggenomen. Zelf bent u niet binnengegaan en u hebt hen die binnen wilden gaan, tegengehouden’.

Voor mij staan de farizeeën voor een religieus systeem dat alleen maar op menselijke tradities en de wet gericht was. Die menselijke tradities maakten dat mensen het Koninkrijk van God niet konden binnengaan. Ze konden niet rechtvaardig worden en niet recht voor God staan. Genade konden ze niet begrijpen en ze wisten niet dat ze zonen en dochters waren.

De vernieuwing van denken brengt geloof door het Woord van God. De Bijbel zegt in Romeinen 10: ‘Zo is geloof dan uit het horen en horen uit het Woord van God. In de grondtekst staat daar alleen niet God, maar ‘kristos’. Dus het is het Woord van Christus. Dat Woord is het evangelie van het Koninkrijk dat dus maakt dat je behouden wordt.”

“het evangelie van het koninkrijk is er niet op gericht mensen van de aarde naar de hemel te brengen. Het is erop gericht de hemel op aarde te brengen.”

Behouden
Het woord behouden is in het Grieks ‘soterio’. Dat betekent alles waar het volbrachte werk mee te maken heeft. Alles waar Jezus in heeft voorzien; redding, vergeving, genezing, bevrijding, voorziening…

Al die rijkdommen van Gods Koninkrijk, Zijn dynamische heerschappij, zijn toegankelijk door het evangelie van het Koninkrijk te geloven en aan te nemen. Deel daarvan is ook je te bekeren, zodat je gaat denken overeenkomstig het Koninkrijk.”

Verschuiving
“Dat is iets waar we in de kerk een immense verschuiving in moeten maken. Door de jaren heen lag de focus heel sterk op het evangelie van redding. Ik ben bijvoorbeeld Nederlands Hervormd opgegroeid. Dan hoorde je veel: ‘Bid maar veel om een nieuw hart’. Ook was het zo dat op het moment dat je tot Jezus was gekomen, je er ‘was’.

Alles draaide erom om mensen van de aarde naar de hemel te brengen. Het evangelie van het Koninkrijk draait dat eigenlijk om, dat is niet exclusief redding. Ik geloof wel dat mensen eerst Jezus moeten aannemen, anders gaan ze verloren en komen ze het Koninkrijk niet binnen.

Het evangelie van het Koninkrijk is er echter niet op gericht om mensen van de aarde naar de hemel te brengen. Het is erop gericht de hemel op aarde te brengen. Het gaat erom dat de hemel doorbreekt in je financiën, je emoties, je relaties, je bedrijf, je kerk, overal. Dat dynamische Koninkrijk breidt zich zo uit en breekt op die manier door hier op aarde.

Dat is de boodschap van het Koninkrijk van God. Dus als er demonen uitgedreven worden, is dat een clash tussen het rijk van de duisternis en het Koninkrijk van God. Hetzelfde geldt wanneer iemand genezen wordt, voorziening krijgt, of tot geloof komt. Dan breekt het Koninkrijk door. Dan is het op aarde zoals in de hemel.”

Bekijk hier de podcast met Jarno van Dijk:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen