Je bent een bovennatuurlijke poort naar de hemel!

Wist je dat je geschapen bent om een ​​bovennatuurlijke poort te zijn van de hemel naar de aarde? Toen Jezus op aarde rondliep, leefde Hij in twee rijken tegelijk. Hij was op aarde en leefde het dagelijkse leven, maar tegelijkertijd was Hij voortdurend afgestemd op de stem van zijn Vader in de hemel. Overal waar Jezus ging, braken er wonderen uit en vonden bovennatuurlijke tekenen en wonderen plaats.

Tekst: Jerame Nelson

Hij sprak leven tot de gewonden en de stervenden. Zijn Bron was de Heilige Geest. Ook al liep Jezus over de aarde, toch was Hij verbonden als een bovennatuurlijke poort naar Zijn Vader in de hemel om een ​​bovennatuurlijk Koninkrijk te brengen dat nog niet eerder was gezien.

Het gaat helemaal terug naar de Hof van Eden. God nam het stof van de aarde en blies erin en de mens werd geschapen. Toen Hij de mens schiep, had de mens een dubbele natuur. Hij was bedraad voor twee werelden tegelijk. Adam liep in het begin in die levensstijl. God plaatste Adam in de hof van Eden, wat ‘plaats van plezier en verrukking’ betekent.

 Je bent geschapen om in plezier en vreugde met je Vader te leven. God heeft je gemaakt om zowel met het bovennatuurlijke als het natuurlijke rijk verbonden te zijn. Net zoals we vijf zintuigen hebben in het natuurlijke, hebben we diezelfde vijf zintuigen ook in het bovennatuurlijke rijk.

Op aarde zoals in de hemel
Overal waar Jezus ging, liet Hij ons zien hoe het eruit ziet om met dat Koninkrijk verbonden te zijn . God wil Zijn volk bezoeken. Jezus wil door jou heen bewegen. Hij wil tekenen en wonderen doen door jouw leven. Waar duisternis is, wil Hij dat je Zijn bovennatuurlijke Koninkrijk brengt “op aarde zoals in de hemel” (Matteüs 6:10).

Weet je nog dat Nicodemus ‘s nachts bij Jezus kwam in Johannes 3 en hij zei: “Rabbi, we weten dat je door God bent gezonden.” Deze Farizeeër kwam naar Jezus en vroeg Hem hoe Hij deze wonderen deed.

‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.”

Nicodemus zei tegen Hem: “Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?”

Jezus antwoordde: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan”.’ (Johannes 3:3-5)

Geestelijke poort
Jezus beschrijft deze de natuurlijke en geestelijke realiteiten. Wedergeboren worden betekent dat je Jezus als je Heer en Verlosser ontvangt, zodat je het Koninkrijk van God kunt binnengaan. Wanneer een kind in het natuurlijke wordt geboren, breekt het water.

In de geest moet je opnieuw geboren worden, want toen Adam in de Hof in zonde viel, werd de geestelijke poort, de verbinding met God de Vader, in duisternis gedompeld. De mens verloor die glorie van de natuur en het bovennatuurlijke rijk.

Toen Jezus, de tweede Adam, aan het kruis stierf, opstond uit de dood en in onze harten kwam, herstelde Hij die bovennatuurlijke poort zodat we de hemel op aarde kunnen manifesteren.

Houd het simpel…
We zijn geroepen om in twee rijken tegelijk te leven! Net als Jezus zijn we geschapen om in een plaats van plezier bij onze Vader te leven en de hemel op aarde te brengen, terwijl we ons dagelijkse leven leiden. Een leven in intimiteit met de Heilige Geest stelt ons in staat om verbonden te blijven met de Vader en Zijn liefde te geven aan de wereld om ons heen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen