Jeroen Dorstijn legt in nieuw boek de ‘Ik ben’-uitspraken en wonderen in Johannes evangelie naast elkaar: “Je leert Jezus’ hart dieper kennen”

Jeroen Dorstijn, voorganger van GODcentre Gouda, verlangde er vorig jaar naar om “echt een nieuwe boodschap te brengen”. Samen met zijn vrouw vastte hij veertig dagen tijdens de veertigdagentijd voor Pasen. Daaruit kwam toen een bijzondere boodschap voort waar hij uiteindelijk een boek over schreef: ‘Dit is Jezus’.

“God leidde me in die tijd naar het evangelie van Johannes”, vertelt Jeroen. “Bekend is dat daarin zeven wonderen staan vermeld en zeven ‘Ik ben’-uitspraken van Jezus. Maar God zei toen tegen mij: ‘Leg ze eens naast elkaar.’ ”

Zo begon Jeroen alle zeven wonderen en alle zeven ‘Ik ben’-uitspraken van Jezus uit te werken. Hij maakte er een serie preken over. “In mei 2020 sprak God om er een boek over te schrijven.”

Woorden en wonderen
“Ik ben zo enthousiast over deze boodschap”, gaat Jeroen verder. “Als je namelijk de woorden en de wonderen van Jezus aan elkaar verbindt, ga je Zijn hart dieper leren kennen. We hebben het wel over de hand en het hart van God. Dit zijn de wonderen van Zijn hand en de woorden uit Zijn hart.”

Tijdens het schrijven is Jeroen geen lastige punten uit de weg gegaan. “Ik ben op zo’n manier op de stof ingegaan, dat het schuurde. Ik vroeg ook aan Jezus: ‘Waarom deed U de dingen zoals U ze deed? Waarom deed U ze op een manier die ik eigenlijk helemaal niet fijn vind?’”

Dieper plan
De manier waarop Jezus handelde, lijkt voor ons soms heel ongemakkelijk of niet te begrijpen. “Maar als je dat durft te verbinden met Wie Hij is, zie je dat Jezus dat niet doet om ons pijn te doen. Hij doet het ook niet om een ongemakkelijke situatie te creëren. Je ontdekt dat Hij het doet, omdat Hij een dieper plan heeft”, vertelt Jeroen.

“Een voorbeeld daarvan is de man die al 38 jaar verlamd was. In de Bijbel staat dat Jezus wist dat hij al zolang verlamd was. Vervolgens vraagt Hij de man: ‘Wil je gezond worden?’ Ik ben heel visueel ingesteld en stel me dan voor: wat als ik met Jezus mee zou lopen?

Wat als Jezus dan een ziekenhuis zou inlopen waar iemand ligt die in een terminaal stadium van kanker is en Hij zou vragen: ‘Wil je gezond worden?’ Ik zou dat maar een rare vraag vinden. Natuurlijk wil die persoon gezond worden, zou ik dan denken.

Maar je ziet dat als de verlamde man antwoord geeft, hij helemaal geen antwoord geeft op Jezus’ vraag. In plaats daarvan begint hij gelijk over zijn omstandigheden. Hij zegt dat hij alleen genezen kan worden als het water beweegt en dat hij er niet op tijd bij kan komen.”

“Jezus kijkt verder dan lichamelijk herstel. Hij wil de ziel en ook de geest herstellen.”

Goede Herder
“Het wonder dat Jezus voor de verlamde man doet, heb ik gekoppeld aan dat Jezus de Goede Herder is. Waarom zou de Goede Herder op die manier vragen of de man gezond wil worden? Dat is omdat Hij verder kijkt dan alleen lichamelijk herstel. Hij wil de ziel en ook de geest herstellen. Uiteindelijk openbaart Jezus Zich als zijn Heer. Dat is nog het grootste wonder.”

Zo is er bij elke koppeling tussen een wonder en een ‘Ik ben’-uitspraak een verdieping, vertelt Jeroen. “Die verdiepingen laten elk een bijzonder aspect zien over het hart van Jezus. Daar heb ik nog nooit iemand over horen spreken. Ik ben daar ook nog nooit een boek over tegengekomen.”

Tijdens het schrijven merkte Jeroen dat hij zelf door een proces ging en Gods hart dieper leerde kennen. “In het begin schuurde het vaak, maar uiteindelijk begon ik de diepere laag te zien.”

Hij noemt ook nog een ander voorbeeld waarbij Jezus iets lijkt te doen wat totaal onlogisch is: het verhaal van Lazarus. “Jezus wordt erbij geroepen als Lazarus ziek is. Maar Hij blijft nog dagen weg. Toch staat er dat Hij veel van Lazarus, Martha en Maria houdt. In onze ogen komt Jezus dan te laat. Waarom doet Hij dat?”

De Opstanding en het Leven
“Dat verhaal koppel ik aan de ‘Ik ben’-uitspraak ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’. Als Jezus niet had gewacht tot Lazarus gestorven was, hadden de mensen Hem nooit leren kennen als de Opstanding en het Leven. Dan bleef Hij in hun ogen alleen de Geneesheer. Maar als Geneesheer kenden ze Hem al. Er moest eerst iets sterven voordat Jezus Zich kon openbaren als de Opstanding.”

Elk hoofdstuk van het boek begint met een stukje over Jeroen’s eigen leven. “Daarna heb ik het over de woorden van Jezus en vervolgens over de wonderen. Aan het eind van elk hoofdstuk sluit ik af met Wie Jezus persoonlijk voor mij is. Zo leest het makkelijk en laagdrempelig. Het is dus heel verdiepend en tegelijk heel makkelijk om te lezen”, aldus Jeroen.

Het naast elkaar leggen van Jezus’ wonderen en Wie Hij is, is zonder meer verrijkend en verdiepend. Jeroen heeft dat ook in zijn eigen leven ervaren. “Ik ben zoveel meer van Jezus gaan houden door het schrijven van dit boek”, besluit hij vol enthousiasme.

Klik hier voor meer info over het boek of om het te bestellen.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen