Jeroen geneest van aangezichtsverlamming na zalving en gebed

Jeroen van Zanten (45) dacht in het najaar van 2020 naar een interkerkelijke evangelisatiecursus te gaan. Maar hij werd tot zijn verbazing genezen van zijn aangezichtsverlamming. “Ook werd ik gedoopt met de Heilige Geest en ervoer ik Gods kracht. Deze dingen was ik niet gewend in de kerk waartoe ik behoor.” Hij heeft goede contacten in zijn kerk en met andere gelovigen in Leerdam, maar hun reacties verbaasden hem. Hij wacht vol spanning en verwachting hoe het verder zal gaan, in zijn eigen leven en in Leerdam. 

“In Leerdam doen we elk jaar in januari mee met de landelijke ‘Week van gebed’. Verschillende kerken in Leerdam komen dan bij elkaar. Dat is positief. Op zo’n avond heb ik iemand ontmoet met een evangelische achtergrond. We hielden contact en later zei hij: ‘Joh, ga je mee naar een evangelisatiecursus?’ Zo dacht ik in het najaar van 2020 dat ik naar een interkerkelijke evangelisatiecursus zou gaan. Hij zei niet dat het een ‘Miracle Fest’ was, zoals Marc Joshua de l’Isle van ‘Heart to heart’ dat noemt.”

Gezalfd en genezen
Ze zouden gaan evangeliseren op straat. “Ik heb ook wel eens geëvangeliseerd op straat, maar dan gaven we een folder aan voorbijgangers en vaak bleef het daarbij. Deze bijeenkomst hoorde ik toch wel andere dingen. Marc Joshua, de cursusleider, las tijdens deze bijeenkomst voor dat Jezus de discipelen er twee aan twee op uit stuurde, met de boodschap: ‘Genees de zieken en verkondig het Koninkrijk.’ In de loop van de morgen vroeg hij wie er nog nooit genezing had uitgesproken over een zieke. Ik stak mijn hand omhoog en bleek de enige te zijn. Ik kom uit een reformatorische kerk en daar zijn we dat helemaal niet zo gewend.”

“Toen kwam de vraag: ‘Wie kan er genezing gebruiken?’ Iemand had last van zijn enkel. Toen daarvoor gebeden werd, werd deze persoon genezen van zijn klachten. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ik was echt heel verbaasd. Kon dat vandaag nog? In de avond werd er gebeden voor mijn aangezichtsverlamming. Daar had ik een jaar of acht last van. De verlamming was plotseling gekomen. Ik werd wakker, deed mijn ogen open, maar ik kreeg mijn ene oog niet meer dicht. Toen ik in de spiegel keek, hing alles scheef. Ik kon mijn linker ooglid en linker mondhoek niet meer bewegen.” 

“Op het moment dat de zalfolie mijn voorhoofd raakte, begon er wat te veranderen in mijn gezicht. Mijn gezicht begon te trillen en de vorm bij mijn oog begon terug te komen.”

Marc Joshua had het idee dat hij Jeroen moest zalven. “Op het moment dat de zalfolie mijn voorhoofd raakte, begon er wat te veranderen in mijn gezicht. Mijn gezicht begon te trillen en de vorm bij mijn oog begon terug te komen. Je ziet nog een heel klein beetje dat het scheef is, maar het is voor 90% verbeterd. In de loop van de tijd is het steeds beter geworden. Mijn zenuwen zijn wel meteen hersteld, maar je spieren moeten weer sterk worden. Die had ik jaren niet gebruikt.” 

Verbaasd over reacties
Jeroen was verwonderd en heel blij! “Het heeft me echt tot nadenken gezet. Hoe was die genezing mogelijk? Geeft God dit nog steeds? Dit had ik nooit geleerd in de kerk. Zo zijn er de afgelopen maanden nog meer opmerkelijke dingen gebeurd. Zo is er over mij ook meerdere keren geprofeteerd door verschillende mensen. Maar hoe het precies verder zal gaan weet ik nog niet.”

Het valt Jeroen op dat mensen in de kerk er nog al eens snel over heen praten als hij vertelt wat hij heeft meegemaakt. “Het verbaast me wel. Ze zien toch wat er met mij is gebeurd? Graag zou ik de traditionele kerken meenemen in wat ik heb meegemaakt. Ik houd van mijn eigen kerk en ben daar actief. Maar ik merk wel dat ze het moeilijk vinden van wat ze ervan moeten denken. Sommigen vinden het eng. Anderen zeggen: ‘Het kan niet.’ Of ze zeggen: ‘Het kan ook van de duivel zijn’ of: ‘Dat gebeurt niet meer in deze tijd, dat was in de tijd van de Bijbel.’ Ik snap niet dat ze het niet geloven. Ze stappen snel over op een ander onderwerp of zwijgen. Gelukkig heb ik verder goede contacten en ik blijf er graag over in gesprek.” 

Gedoopt met de Geest
De genezing van zijn aangezichtsverlamming werd voor Jeroen een eerste aanzet. “Ook ben ik tijdens die avond gedoopt met de Heilige Geest. Marc Joshua vroeg: ‘Ben jij al gedoopt met de Heilige Geest? “Maar ik wist niet wat hij bedoelde. Ik zei: ‘Ik ben als kind gedoopt.’ Marc vertelde dat de Heilige Geest in me zou komen als ik gedoopt zou worden met de Geest. Hij legde zijn hand op me en ik ervoer kracht toen dat gebeurde. Sindsdien ervaar ik God veel sterker. Ook ben ik meer tijd met God gaan doorbrengen. Ik lees de Bijbel intenser, ben hongerig naar Gods Woord.”    

“Hoe was die genezing mogelijk? Geeft God dit nog steeds? Dit had ik nooit geleerd in de kerk.”

Of er nog volgende stappen zijn die Jeroen gaat zetten is nog niet helder. “Dat zal God wel duidelijk maken. We willen wel interkerkelijk een aanbiddingsdienst gaan houden. Dan komen we met christenen bij elkaar om samen te bidden voor Leerdam. Ik weet zeker dat God plannen heeft met Leerdam en ook met mijzelf. Zelf wil ik nog graag groeien in het verstaan van de Heilige Geest.” 

Vrijdag 6 mei is er weer een volgende editie van Miracle Fest. Klik hier voor meer informatie.

Heart to Heart organiseert maandelijks ‘Miracle Fest’ op de eerste vrijdag van de maand in een kerkgebouw ‘De Drie Stromen’, Renswoudestraat 75, Reigersbos, Amsterdam Zuid-Oost om 19.00 uur. Wees welkom! 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen