Jesse van Beek houdt ‘crusade’ voor 300.000 Pakistanen

Gehoorzaamheid, vertrouwen en een afhankelijkheidsrelatie van God opent de deuren naar Pakistan om te spreken voor een Evangelisatie & Genezing Crusade voor 300.000 man, vertelt evangelist Jesse van Beek.

Road of Obedience
Evangelist Jesse Christiaan van Beek heeft sinds twee jaar op basis van een roep van God alles achter zich gelaten om richting Amsterdam te verhuizen voor de business en een bijbelschool. “Inmiddels heb ik twee jaar afgerond aan de River Bible Institute en honderden mensen op straat gered zien worden en bestaat mijn avontuur uit een ‘Road of Obedience’. Uit gehoorzaamheid, vertrouwen en een afhankelijkheidsrelatie van God beloont God.

Hebreeën 11 zegt dat als iemand niet gelooft, dat God niet tevreden over hem kan zijn. Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij beloont wie Hem zoeken. In twee jaar zijn er in Amsterdam onverwachts deuren opengegaan van opdrachtgevers, voorzieningen en zelfs een vervoersmiddel wat is geschonken. Het gaat gepaard met een leven uit gehoorzaamheid, vertrouwen en een grote afhankelijkheid van God.”

Jesaja 43:4 inspireert mij waar er wordt gesproken over dat God mensen geeft in onze plaats en volken in plaats van onze ziel.

Hartsverlangen
Nog geen anderhalve maand geleden vroeg Hans Maat mij wat mijn hartsverlangen was. ‘De wereld overgaan om het evangelie van Jezus Christus te verkondingen.’ ‘Mooi, dan gaan we hiervoor bidden’, antwoordde Hans Maat, directeur van het Evangelisch Werkverband.

Revelation
Gods Geest is een Geest van openbaring, en kan je naam openbaren onder de juiste mensen die je uitnodigen om te komen spreken. “Dit is hoe het werkte in mijn leven als spreker, dat mensen gingen zoeken op mijn naam en me vervolgens uitnodigde.” Hans Maat ging hier specifiek voor bidden en nog geen drie weken later kreeg ik een bericht van een invloedrijke pastor in Pakistaan die massa-outdoor-evangelisatie evenementen organiseert voor 300.000 mensen. Hij is in contact geweest met namen uit de christelijke wereld als Bill Johnson, Benny Hinn, Harold Eberie en dr. Rodney Howard Brown. Deze pastor kwam via internet bij mijn naam terecht en nodigde me vervolgens uit om te spreken in november. Ik krijg veel berichten en rare verzoeken, het is dus enorm belangrijk om zoiets te toetsen. Nadat we elkaars telefoonnummers hadden uitgewisseld volgde een telefoongesprek. Deze pastor was enorm serieus en opperde om in juli een bezoek te brengen aan Amsterdam om me persoonlijk te ontmoeten. We kwamen in gebed tot een gezamenlijke overeenkomst voor de Crusade en het programma dat volgt in november. De voorbereidingen zijn al gestart en er wordt in het stadion een opkomst van 300.000 mensen verwacht.

Holy boldness
‘Het is surrealistisch dat jouw naam wordt toegevoegd aan dat rijtje met mannen van God. Echter we lezen in het boek Handelingen 4 al over de verbazing van omstaanders over de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. Zij waren ongeschoolde, en gewone mensen zonder opleiding. Hun vrijmoedigheid kwam vanwege het feit dat ze tijd met Jezus spendeerden. We lezen in dit verhaal ook over een zieke man die werd genezen. De opstandingskracht van Jezus Christus werkte dus door hen heen, zodat niemand heen kon om het wonder dat God deed. In Colossenzen 2:10 staat dat we in Christus volmaakt zijn. Want Jezus Christus is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht.

Curriculum
In januari 2020 ging Jesse van Beek als evangelist naar Ghana om te spreken in Ghanese kerken. Deze uitnodiging kwam tot stand op basis van een vergelijkbaar verhaal. Hij sprak een pastor uit Ghana die in Amsterdam een conferentie bezocht. Na de dienst openbaarde Gods Geest (1 Korintiërs 12:7: Gods Geest openbaart Zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente) aan mij om te bidden voor genezing van de pijn in zijn rug. Hij werd persoonlijk genezen en een uitnodiging volgde om te spreken in Abidjan, Ghana voor de kerken Assemblies of God, Salvation Tabernacle, Radical Faith Mission en de Shepherd Gate Chapel. Het is mijn hart om mijn leven neer te leggen en God te gehoorzamen in datgeen wat God heeft. Dit gaat gepaard met geloof voor landen en naties die worden bevloeid met het evangelie van Jezus Christus. God wil ons gebruiken om de naam van Jezus Christus bekend te maken. Het belangrijkste is dat we onze naam verlagen en dicht bij God blijven in die afhankelijkheidsrelatie zoals de bijbel omschrijft in Johannes 15. We kunnen alleen een vruchtbaar leven leiden als we in Gods wil en aanwezigheid blijven.

Vervolgstap
Komende juli naar aanleiding van het bezoek van de Pakistaanse pastor aan Amsterdam wordt er een campagne video naar buiten gebracht en wordt het verhaal ook vanuit de pastor uit Pakistan toegelicht. Ook is er dan de mogelijkheid om evangelist Jesse van Beek te ondersteunen in gebed of financieel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen