Jezus’ beste maaltijd: zielen winnen

In Johannes 4, voordat Jezus de vrouw bij de put ontmoet, stuurt Hij zijn discipelen naar het dorp om eten te kopen [v.8]. Na de ontmoeting, ziet Hij zijn discipelen weer. De discipelen dringen er bij Jezus op aan om wat te eten [v.31]. Waarschijnlijk had Hij al een hele tijd niets op. Dan zegt Jezus iets interessants: ‘Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt’. De discipelen begrijpen er niets van en zeggen tegen elkaar: ‘Heeft iemand anders Hem eten gegeven?’ [v.33]. Wat bedoelt Jezus hiermee? 

Jezus’ maaltijd was geen natuurlijk eten. Het eten dat Hem verzadigde was de ontmoeting met de vrouw bij de put. Deze vrouw werd gered en herkende Jezus als de Messias, haar Redder. Ze ontving levend water [v.26,28,39]. Ze ruilde haar oude water uit de wereld om voor het Levende water, Jezus zelf [v.14,28]. Deze vrouw is een beeld van Zijn kerk, Zijn bruid [Hooglied 4:15, 5:1].  Hij verlangt ernaar dat z’n bruid drinkt van Hem en in vuur en vlam staat voor Hem. Dat is de beste maaltijd voor Jezus!

Het eten dat Hem verzadigde was de ontmoeting met de vrouw bij de put.

Toen zei Jezus tegen zijn discipelen: ‘Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem, Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. [v.34]. Dat is het hart van onze Hemelse Vader, dat mensen Jezus aannemen als hun Heer en Verlosser en gaan drinken van het Levende water! Zijn wil is het om zielen te winnen. Vervolgens zegt Hij tegen Zijn discipelen: ‘Kijk naar de velden, ze zijn wit om te oogsten’ [v.35]. Hij wil dat niemand verloren gaat [Johannes 3:16,17]. Dus Jezus vindt dat zielen winnen de beste maaltijd is! ‘Wie zielen vangt, is wijs [Spr. 11:30].

Zaai en oogst
Dus zaai en oogst [v.36]. Er is zoveel blijdschap om samen te zaaien en te oogsten voor Jezus. Hier op aarde is het al geweldig wanneer je hoort dat je ergens gezaaid hebt en later een broeder de oogst voor Jezus heeft binnengehaald. Laat staan wanneer we straks in de hemel van elkaar horen wie waar gezaaid heeft en wie heeft mogen oogsten. Of dat je degenen ziet die in jouw leven gezaaid hebben en degene die jou geoogst heeft. Wat een enorme blijdschap en feest moet dat zijn!

Hier op aarde is het al geweldig wanneer je hoort dat je ergens gezaaid hebt en later een broeder de oogst voor Jezus heeft binnengehaald.

Dus, zaai en oogst voor Jezus. De zaadjes die je hebt mogen planten in de harten van mensen, doen ertoe! Denk er dus nooit te klein over wanneer je iemand vertelt dat Jezus van hem houdt!

Dit artikel is geschreven door Robert van Loenen, voorganger bij The Journey Church in Utrecht.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen