Jezus Leeft-leider Florens van der Spek: “De lockdown is veel te rigoureus”

Het kabinet heeft dinsdagavond bekendgemaakt dat de ‘intelligente lockdown’ verlengd wordt tot 20 mei. Dat betekent dat de economie ook al die tijd grotendeels plat blijft liggen. Politicus Florens van der Spek van de partij Jezus Leeft is het hier niet mee eens en vindt dat we juist moeten gaan versoepelen. “Het is prima om de anderhalve meter afstand voorlopig vast te houden, maar niet om ondernemers hun vrijheid af te nemen om te kunnen werken”. Hij vindt daarbij dat de overheid moet gaan erkennen dat ze God nodig hebben.

Florens heeft de woorden van onze minister-president gehoord en hij haakt erop in. “Wat ik positief vind, is dat ze spreken over een ‘intelligente lockdown’. Alleen vraag ik me af hoe intelligent deze lockdown is. Wijsheid en intelligentie beginnen bij het vrezen van God, zegt de Bijbel. Dat hoor ik bij dit kabinet nog niet terug.”

“Ze zijn druk bezig met het RIVM en Wereldgezondheidsorganisaties. Maar ik hoor nooit: laten we beginnen om God te zoeken.”


“Ik vind dat het kabinet aan de verkeerde kant begint. Ze zijn druk bezig met het RIVM en Wereldgezondheidsorganisaties. Maar ik hoor nooit: laten we beginnen om God te zoeken. Jezus genas de zieken gaf mensen hoop. Als we vergeving vragen aan Hem, dan maakt Hij alle dingen nieuw. Dat is de echte oplossing. Dat heb ik ook in mijn eigen leven gezien. Ik was jarenlang een probleem voor de maatschappij, maar Jezus veranderde alles.”

Gevoelig
Toch ziet Florens wel dat het heel gevoelig ligt als je een andere kijk hebt op de aanpak van corona. “Dat snap ik ook wel. Het gaat om iets heel ernstigs, er vallen doden. Een ander geluid wordt dan meteen erg heftig opgevat, omdat het om mensenlevens gaat.”

Toch vindt Florens wel dat we volgens de Bijbel, minder rigoureus moeten zijn. “Mark Rutte had het over groepsimmuniteit en daar kreeg hij veel kritiek op. Maar ik geloof wel dat er een kern van waarheid in zit. God heeft ons lichaam zo gemaakt, dat je zoveel vitale organen hebt, dat je resistent kunt worden tegen dergelijke ziekten. Dat is ook door verschillende organisaties bevestigd, die dat hebben aangegeven bij Rutte. Je moet je dus niet helemáál opsluiten. We moeten ook aanvaarden dat we het leven niet volledig in eigen hand hebben.”

“Als je kijkt hoe krampachtig we er nu mee omgaan, dat maakt mensen heel erg gestrest. Ze kunnen niet meer genieten van het mooie weer en van de schepping. Al die angst en stress zorgen op hun beurt ook weer voor zoveel ziekten.”

“Als je kijkt hoe krampachtig we er nu mee omgaan, dat maakt mensen heel erg gestrest. Ze kunnen niet meer genieten van het mooie weer en van de schepping. Al die angst en stress zorgen op hun beurt ook weer voor zoveel ziekten. Ook als je als ondernemer gedwongen wordt om thuis te zitten, wat denk je dat de gevolgen daarvan zijn? Mensen worden depressief en dat is slecht voor hun gezondheid.”

Anderhalve meter
Tegelijkertijd is er een grote risicogroep wiens levens bedreigd worden door het virus. Hoe kijkt Florens hiernaar? “We moeten het wijs aanpakken. Die anderhalve meter afstand vind ik een prima maatregel, dat is goed voor de korte termijn. Andere voorzorgsmaatregelen zijn ook belangrijk. Grote evenementen tijdelijk stoppen is ook goed. Maar ik geloof niet dat je ondernemers moet verplichten om thuis te blijven.”

“Ik vind dat restaurants gewoon door moeten blijven gaan, onder verscherpte voorwaarden. Hetzelfde geldt voor sportscholen. Je moet dat in kleinere groepen gaan doen. Nu krijgt de economie ook een grotere klap dan nodig is.”

Ingrijpende gevolgen
“Grotere kerkdiensten kunnen we ook nog even mee wachten. Wel vind ik dit een mooie aanleiding om juist samen te komen in de huizen. Hiermee keren we terug naar hoe de kerk georganiseerd was in het Nieuwe Testament. Ik vind dan ook dat we als politiek de kerk ruimte moeten blijven geven om in kleine groepen samen te komen.”

Van der Spek verwacht dat de coronacrisis ingrijpende gevolgen zal blijven hebben op onze samenleving en de manier waarop we het georganiseerd hebben. “Ik denk dat de angst die gezaaid is blijvend is. Er zullen maatregelen komen die blijvend zijn. De wereld zal verder globaliseren en je ziet hoe corona nu wordt ingezet om contant geld af te schaffen. Er komt echt een andere wereldorde aan, dat geloof ik.”

“Ik denk dat de angst die gezaaid is blijvend is. Er zullen maatregelen komen die blijvend zijn.”


Vrijheden kwijt
“Na 11 september 2001 kwamen er veiligheidsmaatregelen die de wereld voorgoed veranderden. Dat zal nu ook zo zijn.”

“Het zorgt er desondanks niet voor dat ik een andere gemoedstoestand krijg hiervan. Dat komt omdat ik mijn ogen op Jezus gericht heb. Hij belooft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar voor de wereld zelf zijn deze ontwikkelingen niet per se positief. Je raakt veel vrijheden kwijt.”

“De overheid bepaalt nu al dat je niet mag samenkomen. Dat ze dat kunnen bepalen is best rigoureus.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen