Hoe de kracht van de Heilige Geest een machtig wapen is om New Agers te bereiken

Toen ik hoorde dat mijn stad een New Age beurs organiseerde, wist ik dat ik moest gaan. De posters die ik in mijn plaatselijke koffiezaak zag hangen, adverteerden met paranormaal begaafden, mediums, reiki-genezers en verschillende energiewerkers. ‘GRATIS TOEGANG’ stond in grote blokletters over de pagina geschreven. Ik kon geen betere gelegenheid bedenken om de liefde en waarheid van Jezus te delen.

Toen ik de evenementenruimte binnenkwam, werd ik begroet door vriendelijke gezichten, die allemaal de mijne leken te bestuderen. Een man kwam naar me toe en vroeg of ik geïnteresseerd was in een ‘lezing’. Ik weigerde beleefd. Zijn bord adverteerde met een lezing van 20 minuten voor de gereduceerde prijs van $30.

Ik bleef rondlopen en keek naar de verscheidenheid aan tafels die waren opgesteld. Ze waren versierd met kleurrijke afbeeldingen en figuren. Ik kon alleen maar bidden en vroeg “Vader, wat wilt u doen?”  Iedereen die rondliep leek zo hongerig naar de waarheid. Ze waren bereid elke prijs te betalen voor antwoorden, genezing, een vleugje van het bovennatuurlijke.

Woord van God
De eerste vrouw die ik benaderde was halverwege de vijftig. Ze droeg lichtblauwe kleding en stond in de rij te wachten op een medium. Ik tikte haar zachtjes op de schouder en legde uit dat ik een christen was, niet geassocieerd met het festival, en dat ik een woord van God voor haar had. Ze vroeg me nerveus hoeveel het zou kosten, omdat ze maar een bepaald bedrag had.

Mijn hart zonk me in de schoenen toen ik haar uitlegde dat wat ik haar gaf, niet met haar geld te koop was. Ik gaf haar het woord, terwijl ze zachtjes huilde. We baden samen en ik deelde het evangelie met haar.

Zieke dochter
De volgende vrouw die ik benaderde, had lang, krullend grijs haar tot onder haar middel. Ze zat in een stoel en was de volgende in de rij voor een reiki-genezer.

Toen ik haar zag, kreeg ik de indruk dat haar dochter, die niet aanwezig was, genezing nodig had, en dat ze een kleinzoon had die ook gebed nodig had. Ik knielde naast haar en vroeg duidelijk verstaanbaar: “Wat is er mis met je dochter?”

Verbaasd keek ze me aan en vertelde me dat haar dochter de volgende dag een operatie aan haar nek moest ondergaan, en dat dit eigenlijk de reden was dat ze daar was. Toen we samen baden, voelde ik hoe ontroerd ze was. Ze had wel van Jezus gehoord, maar had Hem Hem nooit persoonlijk gekend.

“Jezus baande de weg voor ons om in zijn voetsporen te treden.”

Genezing voor moeder
Ik liep verder door de menigte en zag een mooie vrouw gekleed in een traditionele Afrikaanse jurk en hoofddoek. Ze zat achter een tafel met veelkleurige sterren en halve maantjes. Op haar bord was te lezen dat ze paranormaal begaafd was en lezingen gaf, tegen betaling.

Onmiddellijk voelde ik dat ik haar moest vragen naar de gezondheid van haar moeder, en dat ik moest vragen of die aan een nierziekte leed. Toen ik haar benaderde, verraste ze me door snel te zeggen: “Mijn engelen mogen je niet!”

Ik vertelde haar dat we voor verschillende teams werkten en dat haar engelen meteen moesten vertrekken. Ze keek me met grote ogen aan en fluisterde zachtjes: “Oké”.

Ik vroeg haar heel simpel of haar moeder een nierziekte had en of haar moeder een christen was. Geschokt antwoordde ze volmondig “JA! Hoe wist je dat!” Ik vertelde haar wat Jezus voor ons beiden had gedaan.

Daarna vertelde ik over Zijn Heilige Geest, Die als een rivier van levend water is die uit ons stroomt en ons toestaat te leven zoals Jezus deed. Ook zei ik dat ik geloofde dat Hij haar moeder wilde genezen.

We baden voor haar moeder en ik waarschuwde haar om niet samen te werken met het demonische. Daarna ging ik weg.

Gods stem volgen
Ik zou je graag vertellen dat al deze mensen berouw hadden en op hetzelfde moment gered werden, maar beide vrouwen die in de rij stonden te wachten bleven wachten, en de jonge paranormaal begaafde bleef lezingen geven.

De waarheid is echter dat mijn enige verantwoordelijkheid is om de stem van de Heilige Geest te volgen. Ik kan niet alles doen, maar ik kan wel alles doen wat Hij me zegt, en jij ook!

Deze verzen uit het evangelie van Johannes vatten het mooi samen:

‘Voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe ook doen; en grotere werken dan deze zal hij doen, omdat ik naar mijn Vader ga. En wat u ook in Mijn naam vraagt, dat zal Ik doen, opdat de Vader verheerlijkt wordt in de Zoon. Als je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen. “Als je van me houdt, onderhoud dan mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Helper geven, opdat Hij voor altijd bij u zal zijn de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet ziet en niet kent; maar u kent Hem, want Hij woont bij u en zal in u zijn. (Johannes 14:12-17)

Jezus sprak deze woorden niet voor ‘speciale christenen’, of voor degenen die bijzonder begaafd zijn, of extravert, of superevangelisten. Dit is een belofte en een opdracht voor allen die Hem zullen kennen.

Hij baande de weg voor ons om in Zijn voetsporen te treden. Hij heeft ons de opdracht gegeven om gevangenen te bevrijden door de kracht van de Heilige Geest. Dit betekent niet dat je naar het dichtstbijzijnde New Age beurs moet gaan, maar dat je je hart moet openen om Zijn stem te horen!

“En zo was het ook met mij, broeders en zusters. Toen ik bij u kwam, kwam ik niet met welsprekendheid of menselijke wijsheid toen ik u het getuigenis over God verkondigde. Want ik besloot niets te weten terwijl ik bij u was, behalve Jezus Christus en Hem gekruisigd.Ik kwam zwak tot u met grote angst en beven.Mijn boodschap en mijn prediking waren niet met wijze en overtuigende woorden, maar met een demonstratie van de kracht van de Geest, zodat uw geloof niet zou rusten op menselijke wijsheid, maar op Gods kracht.” (1 Korinthiërs 2:1-5)

Lees hier het volledige artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen