Johan en Brenda Toet voeden de hongerigen in Brazilië en zien vele levens getransformeerd worden

Johan en Brenda Toet werden door hun criminele leven afgeschreven voor de maatschappij. God zag na hun bekering hen in Christus aan en gaf hen een gloednieuwe taak om wereldwijd actief te zijn voor het Koninkrijk van God. “We ervaren God als een trouwe Voorziener. Waar we ook komen, kunnen we mensen helpen in hun materiële noden. Daarnaast komen mensen tot geloof, worden ze genezen en compleet getransformeerd.”

Vertrouwen zonder angst
Door de coronacrisis werd de bediening van Johan en Brenda beperkt. De helft van het jaar opereren ze vanuit Brazilië. De nood daar is zeer groot én de velden zijn wit om te oogsten. “In Brazilië konden wij door de corona ook geen Evangelisatiecampagne houden waarbij we voedsel uitdelen. Er zijn in dat land 120 miljoen mensen die honger hebben. Er is grote nood.”

“Door de pandemie is de honger nog groter geworden in Brazilië. Zestig procent van de 120 miljoen armen weet ‘s morgens niet of ze die dag wel te eten zullen hebben.”


Ja, meer nood door de honger en de crisis dan door corona, wat zo breed in de media wordt uitgemeten. Door de pandemie is de honger nog groter geworden in Brazilië. Zestig procent van de 120 miljoen armen weet ‘s morgens niet of ze die dag wel te eten zullen hebben. We willen graag structurele voedselcampagnes opzetten in de sloppenwijken in Sao Paulo waar we veel komen.”

Niet lamgelegd
Maar Johan en Brenda lieten zich niet lam leggen door de crisis. “God zei: ‘Ik wil dat je een campagne gaat houden in een sloppenwijk waarbij je 5000 voedselpakketten gaat uitdelen”

“Als God dat spreekt, ga ik ervanuit dat we dat ook gewoon gaan doen. Want God spreekt dat tegen mij. En dan vertrouw ik Hem in geloof. Uiteindelijk hebben we zelfs officiële toestemming gekregen van de overheid. Maar we hebben ook heel veel hulp gekregen van allerlei andere mensen. Alles viel helemaal op zijn plek.”

Ze hebben een campagne kunnen houden in een mega sloppenwijk. En er zijn duizend mensen tot geloof gekomen. Dat is nou God. Bij Hem zijn alle dingen mogelijk.”

Knettergek
Van tevoren werd hem door iedereen verteld: ‘Als je dat gaat doen, ben je knettergek.’ “Ze zeiden: ‘Dan word je gearresteerd. Je moet het niet doen want dan worden er mensen ziek. Misschien gaan ze wel dood.’ Voordat er corona was konden er ook mensen ziek worden en doodgaan. Er is niks anders. We hebben angst gecreëerd en mensen denken dat alleen corona nog erg is. We hadden 200 vrijwilligers die tussen de mensen in hebben gelopen en ze de handen op hebben gelegd. En niemand werd ziek.

“Als je zegt: ‘Ik laat me niet afremmen omdat omstandigheden zeggen dat het niet kan.” 


Er werden juist veel mensen genezen van hun kwalen. Als God voor ons uitgaat, wie kan dan tegen ons zijn? Dat gebeurt er als je je nek uitsteekt voor het Koninkrijk van God. Als je zegt: ‘Ik laat me niet afremmen omdat omstandigheden zeggen dat het niet kan.” 

Ik zie je
Op de vraag hoe komt het nou dat hij is wie hij is en zo praat als hij praat in geloof, zegt Johan: “Ik heb geen andere keuze. Wij komen uit de diepe duisternis, helemaal afgeschreven door de maatschappij. Ik heb in de gevangenis gezeten omdat ik in de drugscriminaliteit zat. Jarenlang ben ik verslaafd geweest.

Ik voelde mezelf waardeloos. Niet goed genoeg. En als er dan een Liefde komt, Die zegt: ‘Weet je, dat is wat mensen zeggen. Maar Ik zie iets heel anders: Goed genoeg. Ik zie: ‘Je bent volmaakt in Mijn Zoon.’ Ik zie je ‘in Christus’, potentieel talent om tot zegen te zijn en om een heel andere weg in te slaan.’” 

“God is de enige die in mij geloofd heeft. Die die potentie in mij gezien heeft, die niemand anders kon zien.”

“God is de enige die in mij geloofd heeft. Die die potentie in mij gezien heeft, die niemand anders kon zien. Dat kan ook niet anders, want Hij heeft mij gemaakt. Als je een aanraking hebt gehad van Zijn liefde en van Zijn genade, als je afgewassen wordt wat mij is afgewassen en als je vergeven is wat mij is vergeven, dan kan het niet anders. Ik moet de hele wereld kennis van Hem laten nemen. Wat Hij voor mij heeft gedaan, dat heeft Hij voor iedereen gedaan. Dat is het bijzondere. Dat moet een ieder weten!” 

Wonderlijk voorzien
God is trouw geweest en hun Voorziener, ook al dreigden ze heel veel inkomsten mis te lopen. 

Ze spraken woorden van geloof uit en hielden God aan Zijn beloften. “In februari 2020 brak de pandemie uit. Met lege handen, maar in geloof waren we naar Brazilië gegaan. We hadden al onze inkomsten en bezittingen opgegeven omdat God dit van ons had gevraagd. Maar nu door de crisis hadden we ook ineens geen inkomsten meer in de stichting. We begonnen met schulden omdat we ontvangen geld van een geannuleerde missiereis, terug moesten geven.  

Ik ben de berg opgegaan en heb gezegd: ‘Vader, U hebt gezegd dat ik alles op moest geven. U heeft beloofd onze Voorziener te zijn, onze Bron en we zijn niet meer afhankelijk van de wereld. Ik heb sowieso € 20.000 nodig om de eerste kosten te dekken. Maar ik zal geen gebrek hebben, heeft U beloofd. 

“Hij vroeg: ‘Wat heb je nodig?’ Ik zei: ‘God weet het. En hij maakte precies € 20.000 over op onze rekening.”

We zullen alles wat we nog nodig hebben en meer ontvangen in de Naam van Jezus.’ 

Toen Johan de berg afliep, kreeg hij een mailtje van iemand. “Hij vroeg: ‘Wat heb je nodig?’ Ik zei: ‘God weet het. En hij maakte precies € 20.000 over op onze rekening. Daarna hebben we voor € 150.000 euro ons missieproject compleet gerenoveerd en verbouwd met nul euro eigen geld.

We zijn gaan winkelen bij de bouwmarkt alsof we geen gebrek hadden. We gingen gewoon in de naam van Jezus. Telkens gaven mensen geld als we het nodig hadden. Ik zei ook tegen God: ‘Ik wil minimaal vier campagnes per jaar geven, dat kost minimaal een ton. En toen kwam er iemand en die zei: ‘Ik wil een contract met je aangaan voor € 100.000 per jaar.”

Genezen en getransformeerd
Naast Evangelisatiewerk in de sloppenwijken, op straat en in verslavingsklinieken, geeft Johan ook online onderwijs. Zowel in Nederland als in Brazilië. “We zijn heel dankbaar voor de reacties op preken, online onderwijs enz. Er zijn mensen tot geloof gekomen, genezen en getransformeerd. Iemand belde laatst op, zwaar verslaafd, met zelfmoordneigingen. We hebben in het telefoongesprek onze autoriteit genomen in Christus en alles aangesproken wat aangesproken moest worden. Ze heeft daarna geen één keer meer drugs gebruikt.  

Ook geen depressieve gedachte gehad of een zelfmoordneiging. Deze vrouw volgt de Bijbelstudies, wil zich laten dopen en is helemaal ‘on fire’ voor het Koninkrijk van God. We bereiken zoveel mensen met het Evangelie en kunnen zoveel doen. In de sloppenwijken horen we ook mooie verhalen terug van veranderde levens. Als je eenmaal in beweging komt, gaat God gewoon de weg voor je banen.”

God is goed en trouw geweest, benadrukken Johan en Brenda. “Dankzij Gods voorziening hebben we in de pandemie bijna 8000 voedselpakketten uit kunnen delen. We hadden geproclameerd dat we niet ziek zouden worden. Op de meest bizarre plekken tussen drommen mensen hebben we ons begeven. We werden bewaard. Niemand is ziek geworden. Ook niet tijdens de missiereizen en tijdens de campagne.

“Met het geschonken geld konden we in een sloppenwijk negentien huizen laten bouwen voor grote gezinnen, zo’n honderdvijftig personen.”

Met het geschonken geld konden we in een sloppenwijk negentien huizen laten bouwen voor grote gezinnen, zo’n honderdvijftig personen. We hebben meer dan 5000 daklozen te eten en te drinken kunnen geven. Ook hebben we campagnes mogen houden waar we duizenden mensen hebben mogen winnen voor het Koninkrijk van God.  Kerken staan er voor open om getraind te worden.”

Dit was deel 1 over Johan en Brenda Toet en hun werk in Brazilië. Ze zijn nog veel meer van plan. Dat kunnen we lezen in deel 2. Ook hun boodschap hoe wij in beweging kunnen komen. 

Ze hebben onze steun hard nodig. Help mee, investeer in het Koninkrijk van God.

Meer informatie is te vinden bij : www.Oneinhimfoundation.com, of www.Johantoet.com

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen