John Bevere over hoe je een ware profeet herkent

‘Na een bijeenkomst van een echte profeet, wil je God meer zoeken dan ooit tevoren.’

In een recente podcast ‘Conversations with John and Lisa Bevere’, spreekt John Bevere over hoe je een echte profeet herkent. “Na een bijeenkomst van een echte profeet wil je God meer zoeken dan ooit tevoren. Na een bijeenkomst van een valse profeet wil je terugkomen voor nog een woord van hem of haar. Dus een valse profeet maakt je eigenlijk afhankelijk van zichzelf. De ware profeet wijst je op het hart van God.”

John vervolgt: “Ik lees een stukje voor uit een boek over de profetische bediening dat ik heb geschreven. Als je de belangrijkste boodschappen van al deze profeten hoort, zul je een thema gaan zien. Mozes heeft als boodschap: ‘Keer terug naar de Heer uw God en gehoorzaam Zijn stem’. De boodschap van Samuel luidt: ‘Toen sprak Samuël tot het hele huis van Israël en zei: als u met heel uw hart terugkeert tot de Heer…’ Jesaja roept op namens God: ‘Keer terug naar Mij, want Ik heb de losprijs voor u betaald.’ Jeremia: ‘Keer terug naar Mij en als u de gruwelen wegdoet uit Mijn ogen, zult u niet wankelen’. In Klaagliederen lezen we: ‘Laten we onze wegen onderzoeken en terugkeren naar de Heer.’

Ezechiël geeft deze boodschap mee: ‘Zeg daarom tot het huis van Israël, zo spreekt de Heer, bekeer u, keer u af van uw afgoden en keer u af ​​van uw gruwelen.’ Hosea roept het volk op: ‘Kom, laten we terugkeren naar de Heer.’ Joël: ‘Daarom, zegt de Heer, keer u met heel uw hart tot Mij.’ Amos: ‘Want zo spreekt de Heer tot het huis van Israël, zoek Mij en leef.’ Zacharia: ‘Zeg daarom tegen hen, zo zegt de Heer der heerscharen, keer terug naar Mij.’ Als laatste lezen we in Maleachi: ‘Toch bent u vanaf de dagen van uw vaderen weggegaan van Mijn verordeningen en hebt u ze niet gehouden. Keer terug naar Mij.’ (Bijbelgedeelten geparafraseerd.)

Overkoepelende boodschap
In 2 Koningen 17:13 staat: ‘Telkens opnieuw vermaande de HEER Israël en Juda bij monde van de profeten en de zieners: ‘Keer terug van jullie dwaalwegen en houd je aan Mijn geboden en bepalingen, aan de wet die Ik jullie voorouders heb opgelegd en die jullie door Mijn dienaren de profeten is overgeleverd.’ De overkoepelende boodschap van een profeet is dus dat mensenharten terugkeren tot God.

Wat deed Johannes de Doper? Hij zei: “Bekeer u, keer terug tot God.” Veel mensen zeggen: Ja, maar Johannes de Doper is nog steeds een oudtestamentische profeet. Nee, dat is hij niet. in Mattheüs 11:13 zei Jezus: “Want al de profeten en de Wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd.” Hij zei niet: “Want al de profeten en de Wet hebben tot Mij, Jezus Christus, toe geprofeteerd.”

“Een ware profeet is dus iemand die namens God tot mensen spreekt en de overkoepelende roep is: ‘Bekeer je, keer terug naar Mij, Ik houd van je.’”

Johannes was aan het begin van het evangelie. Als je in Markus 1:1 kijkt, staat er: ‘Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.’ Vervolgens gaat het over de boodschap van Johannes. De boodschap van Johannes was: ‘Bekeer u’. Een ware profeet is dus iemand die namens God tot mensen spreekt en de overkoepelende roep is: ‘Bekeer je, keer terug naar Mij, Ik houd van je.’

Kijk naar Jezus Die in het boek Openbaring alle gemeentes aanspreekt. Wat was het overkoepelende thema? Keer terug naar je eerste liefde. Bekeer je. Keer terug naar Mij. Ik sta aan de deur en Ik klop. Dit is dus de boodschap van de profeet.”

Bekijk hier de hele podcast:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen